Моћ, политика, држава, друштвени покрети

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању моћи, политике, државе и друштвених покрета, унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију, у складу с упутствимa нa aдреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624.

After you read suggested literature and other sources according to Your own choice, your answer which are the main theses of the selected author/s on the optimal theoretical and methodological approach to the research of power, politics, state and social movements, introduce into this forum in the form of a new theme for discussion.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Горц, А. Самоуправљање и друштвено хетероуправљање Picture of Jelisaveta Fotic Jelisaveta Fotic 15 Maja Todorovic
Sun, Jan 11, 2015, 11:21 AM
Хобс и проблем поретка,Талкот Парсонс Picture of Mihajlo Sfera Mihajlo Sfera 10 Maja Todorovic
Sun, Jan 11, 2015, 11:19 AM
Парсонс,Т. ``Хобс и проблем поретка`` Picture of Jovan Kovac Jovan Kovac 13 Maja Todorovic
Sun, Jan 11, 2015, 11:17 AM
О ауторитету,Фридрих Енгелс Picture of Aleksandar Jovanovic Aleksandar Jovanovic 10 Maja Todorovic
Sun, Jan 11, 2015, 11:15 AM
Енгелс Фридрих, О ауторитету Picture of Marko Surla Marko Surla 12 Maja Todorovic
Sun, Jan 11, 2015, 11:13 AM
Ентони Гиденс, Последице модерности, Будуће оријентације: улога друштвених покрета Picture of Isidora Krstic Isidora Krstic 13 Maja Todorovic
Sun, Jan 11, 2015, 11:09 AM
Парето, Кружење елита Picture of Jana Kovacevic Jana Kovacevic 10 Maja Todorovic
Sun, Jan 11, 2015, 11:06 AM
Рајт Милс, Елита власти Picture of Ivan Tominčević Ivan Tominčević 11 Maja Todorovic
Sun, Jan 11, 2015, 11:04 AM
Вебер, Моћ и власт, Три чиста типа легитимне власти у Ђурић, М, Социологија Макса Вебера Picture of Danica Kokoruš Danica Kokoruš 11 Maja Todorovic
Sun, Jan 11, 2015, 11:02 AM
Парсонс,Т. ``Хобс и проблем поретка`` Picture of simonida devic simonida devic 14 Maja Todorovic
Sun, Jan 11, 2015, 10:58 AM
Рајт Милс, Елита власти Picture of Marija Kojic Marija Kojic 13 Maja Todorovic
Sun, Jan 11, 2015, 10:55 AM
Ентони Гиденс, Последице модерности, Будуће оријентације:улога друштвених покрета Picture of Masa Husovic Masa Husovic 14 Maja Todorovic
Sun, Jan 11, 2015, 10:50 AM
Вебер, Моћ и власт, Три чиста типа легитимне власти у Ђурић, М, Социологија Макса Вебера Picture of Antonije Tot Antonije Tot 16 Maja Todorovic
Sun, Jan 11, 2015, 10:46 AM
Образложене оцене приспелих прилога о проблематици: Моћ, политика, држава, друштвени покрети Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 8 Ivan Tominčević
Sat, Jan 10, 2015, 10:08 PM
Парето, Кружење елита Picture of Maja Todorovic Maja Todorovic 10 Ivan Tominčević
Sat, Jan 10, 2015, 9:50 PM