Прочитајте о моћи, политици, држави, друштвеним покретима и одговорите

Сви прочитајте: Хараламбос: 588-604, 609-647 (Гиденс: 54-81; 425-436)
Писци недељног саопштења треба да прочитају најмање један избор из одговарајуће изворне литературе и предају тезе у писаном облику најкасније на дан саопштавања, као и да их у завршном облику са свим потребним подацима о коришћеним изворима "окаче" на форум за недељна саопштења на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624 или директно у одговарајући тематски форум. (Уколико вас ова веза или било која друга адреса у оквиру УСОЦ1 одведе на страницу "404 Not Found", хитно ме обавестите електронском поштом да сам заборавила да променим одговарајућу адресу у новој академској години). Писци семинара треба да прочитају најмање три поглавља из различитих књига о истој теми или, боље,  једну читаву књигу о истој теми коју треба да осветле из различитих теоријско-методолошких углова, те да свој семинарски рад пошаљу у електронском облику демонстратору најкасније до последњег радног дана у семестру у 17:00,  но, због честе праксе „враћања“ семинарских радова „на дораду“, као и због бројности ових радова, саветујемо вас да то ипак учините раније (више у Водич за бруцоше и "старе" студенте.


Вебер, Моћ и власт (253-254), Три чиста типа легитимне власти (320-327) у Ђурић, М, Социологија Макса Вебера,
Парсонс, T. Хобс и проблем поретка, у Кувачић, Функционализам у социологији, Напријед, 1990, 175-180
Енгелс, Ф, : О ауторитету, у ДЕЛА, Просвета, 1979, т.29, 351-355
Mилс: "Владајућа елита" у Елита власти,327-358
Парето, В, "Кружење елита" у Кувачић, Увод у социологију Одабрани социолошки радови, 366-370; "Circulation of elites" in The Mind and Society, ed. Arthur Livingston trans. Andrew Bongiomo (New York: Harcourt, Brace &Co., 1935), Vols. III and IV, Sections 2026 - 2029 and Sections 2233- 2236.

Горц, А."Самоуправљање и друштвено хетероуправљање", 64-71 у Екологија и политика, Просвета, Београд, 1982,
Гиденс, Е., "Друштвени покрети у 'радикализованој модерности", Последице модерности, Београд, 1998

Прочитајте и избор извора који су релевантни за тему 11 који су доступни на страницама усо1
Одговорите које су основне тезе заговорника различитих теоријских и методолошких приступа истраживању моћи, политике, државе и друштвених покрета.