ФОРУМ ЗА НЕДЕЉНА САОПШТЕЊА

За остваривање максималних 10 поена, своје писано саопштење унесите у овај (или одмах у одговарајући тематски форум) истог дана након усменог излагања и дискусије према распореду задужења утврђеног приликом нашег првог сусрета, а најкасније шест дана касније (односно до наредног четвртка у 12:00), како би остало барем једно послеподне за довршење обавезних дискусија о тематици и квалитету поднетих саопштења, које су започете а које нису довршене приликом усмених саопштења студената, а пре почетка (припрема за нову тему, која наступа петком.

Наставник и демонстратор ће водити рачуна о томе да свако усмено и писано саопштење задовољи минималне формалне и садржинске критеријуме за прелазну оцену . Након садржинске дискусије и коментарисања сваког недељног саопштења од стране наставника, демонстратора и колега студената уживо и на тематским форумима, као и исправљања недељног саопшења према потреби, конкретна оцена за недељно саопштење биће просечна вредност свих пристиглих и образложених оцена унутар под-тема у оквиру одговарајућих форума. Основни циљ ове праксе је да се кроз узајамно оцењивање и самооцењивање поред учествовања у решавању кључних проблема адекватне интерпретације изворне литературе, непосредно искуси социолошки релевантан однос моћи између оцењивача и оцењиваног и изграде критеријуми за процењивање сваког текста.

Неучествовање у активности садржинске дискусије о недељним саопштењима и узајамног оцењивања и самооцењивања недељних саопштења, може да доведе до тога да сваки студент остане само са прелазном оценом коју је стекао задовољавањем минималних формалних и садржинских критериј ум а за усмено излагање и писање . Апелујемо стога да промишљено (и праведно) учествујете у овим активностима, јер је и то прилика да се развију плодоносне дискусије о проблемима за које нема времена током термина вежби уживо.

Немогућност да се оствари више од минималних 5 поена,јавља се у случају када студент није усмено излагао своје недељно саопштење,али зато своје писане тезе са задовољеним основним садржинским и формалним критеријумима свакако мора да унесе у одговарајући форум у предвиђеном року,како би осигурао тих минималних 5 поена(не заборавите да је усмено саопштење обавезнопредиспитно задужење, због чега се његово неиспуњавање санкционише овом немогућношћу да се оствари више од минималних 5 поена).

N.B.: Прочитајте на форуму НОВОСТИ И ОБАВЕШТЕЊА - начин рада, резултати....тему "Заокруживање" дискусија обавештење о прилагођавању правила о обавезном усменом излагању недељних саопштења ванредним околностима дуготрајног изостанка класичне наставе лицем у лице током јесењег семестра академске 2014-2015. године.


Свима је у прозору "Задаци" доступно обавештење о обавезној уџбеничкој литератури коју треба да прочитате да бисте били спремни за дискусију у термину предавања, као и о изворној литератури за одговарајућу тему, коју треба да прочитају пре свега писци недељног саопштења, па има мало простора за правдање закашњења необавештеношћунамигује.

Недељно саопштење треба да садржи ваш избор кључних цитата који најбоље илуструју основне тезе аутора изворних текстова о појмовима из наслова недељне теме (до три током усменог саопштавања, у завршном облику колико желите), који су у виду увода, разраде и закључка логично распоређени и потом образложени вашим коментарима. У писаној форми, поред самих цитата, напишите увод о контексту извора из којег цитат потиче и зашто сте одабрали управо те цитате, у средишњем делу протумачите како разумете кључне појмове и хипотезе и до каквих налаза доводи њихова примена у истраживању одговарајуће теме, а у закључку покушајте да упоредите теоријко - методолошки оквир истраживања о истој проблематици других аутора изворних екстова.


У наслов своје теме за дискусију ставите презиме и име аутора и наслов њеног или његовог текста који приказујете, да сви дискутанти могу из наслова да виде о чему тачно извештавате.

У основном тексту вашег прилога не заборавите да наведете у загради после сваке парафразе или знака извода после сваког цитата (али пре знака интерпункције, најчешће тачке после парафразиране или цитиране реченице), презиме аутора, годину издања и број стране у цифрама (сувишна су слова "страна") на којој се цитат или парафразирани текст налазе, као и исцрпне библиографске податке на крају текста о свим примарним и секундарним изворима које сте користили (још прво слово имена, наслов текста, наслов шире целине у којем се текст налази, место издања и издавач, потпуна URL адреса и датум објављивања или вашег приступа уколико се ради о интернет страници). Поводом дилема о правилима навођења нарочито интернет страница и коришћења слова http и евентуално цифре параграфа у којем се одабрани цитат налази уместо цифре стране у штампаном издању, учествујте у дискусији на овом форуму, постављајући и одговарајући на питања.

С обзиром да недељно саопштење представља практичну вежбу за читање са разумевањем изворне стручне и науне литературе и писање семинарског рада, детаље о основним формалним и садржинским критеријумима које сваки стручни и научни рад треба да задовољи  погледајте на ФОРУМу О ПРАВИЛИМА ПИСАЊА И ОЦЕЊИВАЊА СЕМИНАРСКОГ РАДА.

Немојте уносити свој прилог у облику затвореног документа него га копирајте у прозор теме коју отворите. Користите ћирилично писмо за уношење својег прилога, пошто је претраживач прилагођен на ово писмо (конвертор из ћирилице у латиницу и обратно постоји на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/resource/view.php?id=711. Прочитајте још једном ваш прилог и исправите штампарске грешке пре слања на форум. Имате само пола сата времена да након слања вашег текста на форум исправите грешке које могу да настану и приликом преношења текста из Word-a на moodle.
Испуњавање ових минималних формалних и садржинских захтева представља услов за добијање најмање прелазне оцене. Обавезно покушајте да одговорите на сваки коментар на ваш рад.
Прочитајте и прилоге осталих извештача о теми о којој сте извештавали, прокоментаришите шта вам се у њима допало или вам је остало нејасно, па образложени предлог оцене коју бисте ви дали одговарајућем прилогу , укључујући и властити , унесите у облику одговора на под-тему посебно отворену ради прегледности за уношење образложених оцена у оквиру сваке недељне теме, најкасније до испита у јануарском року , као најбољи облик припреме за њега.

Да би било омогућено вођење дискусије о свим радовима на исту недељну тему у оквиру истог тематског форума, пребациваћу сва саопштења која су њихови аутори објавили у овом општем форуму, посвећеном упутствима за рад на недељним саопштењима, у одговарајуће форуме специјализоване за сваку тему понаособ.


(There are no discussion topics yet in this forum)