Друштвена подела рада и промена друштвене структуре

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању утицаја друштвене поделе рада на промену друштвене структуре, унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију, у складу с упутствимa нa aдреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624.


After you read suggested literature and other sources according to Your own choice, your answer which are the main theses of the selected author/s on the optimal theoretical and methodological approach to the research of the influence of social division of labor on social structure's change, introduce into this forum in the form of a new theme for discussion.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Образложене оцене приспелих прилога о проблематици: Друштвена подела рада и промена друштвене структуре Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 8 Sofija Cetkovic
Mon, Jan 12, 2015, 11:30 PM
Маркс К., Отуђени рад, Економско филозофски рукописи, Дела Picture of mina putnik mina putnik 14 Sofija Cetkovic
Mon, Jan 12, 2015, 11:30 PM
Маркс, Карл, Отуђени рад, у: Економско-филозофски рукописи Picture of Anja Ilic Anja Ilic 14 Nina Ocokoljic
Sun, Jan 11, 2015, 2:05 PM
Диркем, Е., Механичка и органска солидарност; Подела изнуђеног рада у О подели друштвеног рада Picture of Sonja Zagorac Sonja Zagorac 12 Danilo Radovanović
Sun, Jan 11, 2015, 5:24 AM
Маркс, К, Буржуји и пролетери Picture of Vanja Ilic Vanja Ilic 13 Danilo Radovanović
Sun, Jan 11, 2015, 5:20 AM
Диркем, Е., Механичка и органска солидарност; Подела изнуђеног рада у О подели друштвеног рада Picture of Milica Ilić Milica Ilić 9 Danilo Radovanović
Sun, Jan 11, 2015, 5:15 AM
Карл Маркс: Манифест комунистичке партије: Буржуји и пролетери: Picture of Danilo Radovanović Danilo Radovanović 12 Danilo Radovanović
Sun, Jan 11, 2015, 5:11 AM
K. Marks, "Oсамнаести бример Луја Бонапарте", Просвета 1977 Picture of Kristina Janicevic Kristina Janicevic 10 Danilo Radovanović
Sun, Jan 11, 2015, 5:06 AM
Диркем, Е., Механичка и органска солидарност; Подела изнуђеног рада у О подели друштвеног рада Picture of Marko Pudar Marko Pudar 9 Sofija Cetkovic
Sun, Jan 11, 2015, 1:51 AM
Диркем, Е., Механичка и органска солидарност; Подела изнуђеног рада у О подели друштвеног рада Picture of Sofija Cetkovic Sofija Cetkovic 8 Sofija Cetkovic
Sun, Jan 11, 2015, 1:35 AM
Волерстин, Савремени светски систем Picture of andjela jacimovic andjela jacimovic 9 Sofija Cetkovic
Sun, Jan 11, 2015, 12:58 AM
Маркс, К. грађански рат у Француској 1848-50, у Осамнаести бример Луиса Бонапарте, у Дела, Просвета, 1975, т.11, 91-98 Picture of Djordje Radojevic Djordje Radojevic 9 Sofija Cetkovic
Sun, Jan 11, 2015, 12:56 AM
Волерстин, Е. Теоретска реприза, у Савремени светски систем Picture of Tijana Rakic Tijana Rakic 8 Sofija Cetkovic
Sun, Jan 11, 2015, 12:54 AM