Друштвена девијантност - Social Deviance

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању друштвене девијантности, унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију у складу с упутствимa нa aдреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624.


After you read suggested literature and other sources according to Your own choice, your answer which are the main theses of the selected author/s on the optimal theoretical and methodological approach to the research of social deviance, introduce into this forum in the form of a new theme for discussion.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Образложене оцене приспелих прилога о проблематици: Друштвена девијантност Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 8 Jovana Zivkovic
Sun, Jan 11, 2015, 6:29 PM
Бекер, Хауард, Девијантност и девијанти Picture of Emilija Popovic Emilija Popovic 12 Danilo Radovanović
Sun, Jan 11, 2015, 5:37 AM
Диркем, Емил, Правила која се односе на разликовање нормалног и патолошког Picture of Nenad Pivaš Nenad Pivaš 11 Aleksandar Prodanovic
Sun, Jan 11, 2015, 12:45 AM
Положај радничке класе у Енглеској,Резултати-Фридрих Енгелс Picture of Teodora Petkovic Teodora Petkovic 10 Jovana Mijatovic
Sun, Jan 11, 2015, 12:05 AM
Мертон, Роберт Аномија и друштвена структура Picture of Jovana Zivkovic Jovana Zivkovic 13 Sanja Zivotic
Sat, Jan 10, 2015, 11:54 PM
Eмил Диркем, Правила која се односе на разликовање нормалног и патолошког Picture of Andrea Drljevic Andrea Drljevic 5 Sanja Zivotic
Sat, Jan 10, 2015, 11:54 PM
Југовић, А, Морална паника и друштвене девијације на селу Picture of Sanja Zivotic Sanja Zivotic 11 Nevena Zivanovic
Sat, Jan 10, 2015, 11:26 PM
Положај радничке класе у Енглеској -Резултати, Фридрих Енгелс Picture of Kristina Ilić Kristina Ilić 8 Nevena Zivanovic
Sat, Jan 10, 2015, 11:17 PM
Положај радничке класе у Енглеској-Резултати,Фридрих Енгелс Picture of Dusica Eric Dusica Eric 14 Nevena Zivanovic
Sat, Jan 10, 2015, 11:09 PM
Југовић, Александар: Морална паника и друштвене девијације на селу Picture of Aleksandar Prodanovic Aleksandar Prodanovic 14 Katarina Milutinovic
Sat, Jan 10, 2015, 11:01 PM
Мертон, Роберт Аномија и друштвена структура Picture of Stefan Pljevaljcic Stefan Pljevaljcic 8 Andrea Drljevic
Sat, Jan 10, 2015, 10:44 PM
Бекер, Хауард, Девијантност и девијанти Picture of Marija Zivkovic Marija Zivkovic 12 Andrea Drljevic
Sat, Jan 10, 2015, 10:36 PM
Емил Диркем, Прaвилa којa се односе нa рaзликовaње нормaлног и пaтолошког Picture of Nevena Zivanovic Nevena Zivanovic 8 Andrea Drljevic
Sat, Jan 10, 2015, 10:34 PM