Прочитајте о односу нормалног и девијантног понашања и одговорите

Сви прочитајте: Хараламбос, 2002: 348-361; 372-385; Гиденс:210-226

Писци недељног саопштења треба да прочитају најмање један избор из одговарајуће изворне литературе и предају тезе у писаном облику најкасније на дан саопштавања, као и да их у завршном облику са свим потребним подацима о коришћеним изворима "окаче" на форум за недељна саопштења на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624 или директно у одговарајући тематски форум. (Уколико вас ова веза или било која друга адреса у оквиру УСОЦ1 одведе на страницу "404 Not Found", хитно ме обавестите електронском поштом да сам заборавила да променим одговарајућу адресу у новој академској години). Писци семинара треба да прочитају најмање три поглавља из различитих књига о истој теми или, боље,  једну читаву књигу о истој теми коју треба да осветле из различитих теоријско-методолошких углова, те да свој семинарски рад пошаљу у електронском облику демонстратору најкасније до последњег радног дана у семестру у 17:00,  но, због честе праксе „враћања“ семинарских радова „на дораду“, као и због бројности ових радова, саветујемо вас да то ипак учините раније (више у Водич за бруцоше и "старе" студенте).

Фридрих, Е,, Положај радничке класе у Енглеској-Резултати, у Маркс, Енгелс, Дела, т. 4, 183-21

Диркем, Емил, Правила социолошке методе, Правила која се односе на разликовање нормалног и патолошког, 55-76

Мертон, А., Аномија и друштвена структура у Кувачић, И, Функционализам у социологији, 1999, Загреб, 327-33

Бекер, Х, Девијантност и девијанти, у Спасић, И, Интерпретативна социологија, 74-86

Југовић, А, Морална паника и друштвене девијације на селу, Социјална мисао, вол.15, бр.3, 41-57

Одговорите које су основне тезе заговорника различитих теоријских и методолошких приступа истраживању друштвених девијација.