Пол и род - Sex and Gender

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању односа природе и друштва с обзиром на проблеме пола и рода, унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију, у складу с упутствимa нa aдреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624.

After you read suggested literature and other sources according to Your own choice, your answer to the question which are the main theses of the selected author/s on the optimal theoretical and methodological approach to the research of the relationship between nature and society concerning the problems of sex and gender, introduce into this forum in the form of a new theme for discussion.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Милић А, Социологија породице, Породица између хијерархије и симетрије односа пол-род, и Бек, У. Ризично друштво Picture of Милена Драгишић Милена Драгишић 8 Vanja Zivkovic
Sun, Jan 11, 2015, 3:08 PM
Класни сукоб мушкараца и жена у оквиру моногамног брака Picture of Marija Dotlic Marija Dotlic 6 Nina Ocokoljic
Sun, Jan 11, 2015, 1:27 PM
Папић Ж, Патријархат, у Енциклопедија политичке културе Picture of Bogdana Stamenkovic Bogdana Stamenkovic 7 Nina Ocokoljic
Sun, Jan 11, 2015, 1:23 PM
Бек, У. Ризично друштво, Ја сам ја Picture of Emilija Pesic Emilija Pesic 12 Nina Ocokoljic
Sun, Jan 11, 2015, 1:10 PM
Силвија Волби, Разматрање патријархата Picture of Vanja Zivkovic Vanja Zivkovic 11 Nina Ocokoljic
Sun, Jan 11, 2015, 12:45 PM
Eнгелс "Порекло породице, приватне својине и државе" Picture of Sofija Novaković Sofija Novaković 12 Nina Ocokoljic
Sun, Jan 11, 2015, 12:41 PM
Poreklo porodice i privatne svojine i drzave Picture of milica milosavljevic milica milosavljevic 6 Nina Ocokoljic
Sun, Jan 11, 2015, 12:36 PM
Ф. Енгелс ,,Порекло породице, приватне својине и државе" Picture of Julijana Spasić Julijana Spasić 6 Nina Ocokoljic
Sun, Jan 11, 2015, 12:32 PM
Милић А., Социологија породице, Породица између хијерахије и симетрије односа пол-род, и Бек У., Ризично друштво Picture of Srna Orašanin Srna Orašanin 10 Nina Ocokoljic
Sun, Jan 11, 2015, 12:27 PM
Улрих Бек, Ризично друштво, Ја сам ја Picture of Lazar Pavlović Lazar Pavlović 7 Nina Ocokoljic
Sun, Jan 11, 2015, 12:23 PM
Образложене оцене приспелих прилога о проблематици: Пол и род Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 3 Sofija Novaković
Sat, Jan 10, 2015, 11:28 PM
Пол и род Picture of Nina Ocokoljic Nina Ocokoljic 10 Kristina Ilić
Sat, Jan 10, 2015, 10:58 PM