Пол и род - Sex and Gender

 
 
Picture of Srna Orašanin
Милић А., Социологија породице, Породица између хијерахије и симетрије односа пол-род, и Бек У., Ризично друштво
by Srna Orašanin - Thursday, November 27, 2014, 1:33 AM
 

Постепеним нестајањем ауторитарне фигуре оца из предграђанског доба (са мајком која је потпуно у његовој сенци), у модерној породици јавља се брачна дијада. Улоге мушкарца и жене у браку се допуњују, тако да свако доминира у својој области породичних дужности, а заједно омогућавају породицу као "perpetuum mobile" грађанског друштва (Милић: 31). То значи да је подела рада извршена тако да је на мужу да обезбеђује материјалну сигурност породице, а на жени да брине о деци и одржава домаћинство.

Како онда долази до пркошења овим улогама које су наметнуте супружницима и до нарушавања породичне "хармоније" и поретка? Улрих Бек истиче неколико битних услова који су довели до ослобађања жена од традиционално приписаних дужности.

 "У свему - демографском ослобађању, деквалификацији посла код куће, контрацепцији, разводу, образовању и професији - кумулативно се изражава степен ослобађања жена од њихове модерне женске сталешке судбине, који се више не може ревидирати" (Бек, 2001: 196).

Пре свега, продужење животног века, који је раније налагао потпуну посвећеност жене одгајању деце током свог живота, резултирало је томе да у данашње доба нешто близу половине њеног живота не улази у традиционалну перцепцију његовог смисла и оставља јој доста времена, по завршетку мајчинских дужности, да се фокусира на друге активности и интересовања. Даље, социјална изолација кућног посла, као и технички напреци који доводе до појаве разних уређаја и машина (и тиме олакшавају и смањују обим посла), условљавају деквалификацију кућних послова; жене, у потрази за "испуњеним" животом, траже и професионални рад ван куће (Бек, 2001: 195). Наредни услови које Бек наводи доводе до једне контрадикторности. Ослобађање женске сексуалности као и појављивање средстава за планирање трудноће, уместо досадашњег схватања материнства као природне нужности, жени даје слободу одлучивања о том аспекту свог живота. Такође, доживотна гаранција економске сигурности коју обезбеђује мушкарац у браку, престаје да се подразумева због растућег броја развода (Бек, 2001: 195, 196).  

Због тога, жена наилази на потешкоће у покушају да се ослободи од улоге која јој је прописана. Професионалне амбиције спутавају се теретом кућног рада и могућом жељом да се оствари као мајка. Са друге стране, ако више није материјално зависна од мужа, да би остварила егзистенцију приморана је да тражи запослење на нестабилном тржишту рада.

 "Положај мушкарца је сасвим другачији. Док жене и из разлога економског обезбеђења егзистенције морају да се делом ослободе старих дозначених улога као што је "живот за друге" и да трагају за новим социјалним идентитетом, код мушкараца се самостално економско осигурање егзистенције поклапа са старим идентитетом улоге" (Бек, 2001: 197).

Док су код жена запослење и економска самосталност  оно што их одваја од традиционалног калупа супруге у брачном односу, код мушкараца су то главни елементи на којима почива њихова улога. Тиме се даље потврђује и охрабрује понашање у складу са њиховим брачним идентитетом.

Међутим, ако мушкарац одлучи да се окрене против своје улоге, Бек наводи да то долази управо од промене положаја жене у породичним односима. Пре свега, он се сусреће са чињеницом да више није једини хранитељ породице. Такође, почиње да увиђа своју "несамосталност у стварима свакодневног живота" (Бек, 2001: 198). Даље, Бек наводи још једну битну чињеницу везану за положај мушкарца. У случају развода брака, у центру конфликта постоје два главна елемента - деца и економска сигурност. У томе се огледа једна неравноправност. Наиме, отац се суочава са чињеницом да жена полаже неизмерно већа права у вези са децом, како биолошки тако и законски (Бек, 2001: 199).

 "Али индивидуализација, која раздваја мушкарце и жене, са друге стране их гура у заједнички живот. Како слабе традиције, расту наде у партнерски однос. Све што се губи у једном, безнадежно се тражи у другом" (Бек, 2001: 199).

Упркос свему, ови процеси, иако ослабљујући мушко-женске односе на одређеним пољима, истовремено их приморавају да се окрену ка неким другим, где их идеал љубави и страх од самоће остављају рањивим док не нађу оно што се у модерном сленгу назива "друга половина". Ослобађање од породице као нужности доводи до тога да особа проживи периоде породичног и непородичног живота. Прелази се, како из самачког живота у партнерске односе, тако и између разних облика модерних субституција породице. Овакво стање нам указује на главну противречност која остаје неизоставна одлика ове трансформације односа; потребу како жена, тако и мушкараца, да буду део неке врсте породичне заједнице, а истовремено да прођу кроз процес индивидуализације, притом не нарушавајући стабилност ове примарне људске заједнице као такве.

Литература:

Бек, У., Ризично друштво, Филип Вишњић, Београд, 2001.

Милић А., Социологија породице, Породица између хијерархије и симетрије односа пол-род,  http://esociologyveraintroduction.wikispaces.com/file/detail/A+Milic+Pojam+porodice.doc (Приступљено 24. 11. 2014)

Picture of Vera Vratuša
Re: Милић А., Социологија породице, Породица између хијерахије и симетрије односа пол-род, и Бек У., Ризично друштво
by Vera Vratuša - Saturday, November 29, 2014, 2:55 PM
 

Недељно саопштење  колегинице Срне Орашанин посвећено поглављу "Породица између хијерархије и симетрије односа пол-род" из уџбеника Социологија породице Анђелке Милић, као и поглављу које се бави истоврсном проблематиком из књиге Ризично друштво Улриха Бека, објављено је неколико сати  пре предложеног рока (27. новембар у подне за закључну виртуелну дискусију о друге три теме према Ажурираној верзија Плана наставе2014 из Усо1) и тиме заслужује похвалу.

Са задовољством могу да констатујем да ово  недељно саопштење задовољава све основне формалне критеријуме које сваки стручни рад треба да испуни, осим што је у библиографским подацима о два изворна текста назив анализираног поглавља погрешно наведен или после уместо пре назива књиге аутора изворника, или уопште није наведен, као и  да је у заграду са основним подацима о изворнику са интернета пропуштено презиме аутора текста а унета читава урл адреса, уместо скраћенице "хттп" као замене за  цифру стране, или, боље, навођења године издања и цифре стране на којој се налази цитирани или парафразирани текст у штампаном издању изворника. У садржинском погледу може да се замери да је непотпуно приказан текст Анћелке Милић. Овај недостатак је надомештен врло ефектном употребом коректног парафразирања одабраног кључног дела текста Анђелке Милић уз позивање на изворник, за увод у питања не/равноправности поделе рада у породици и изван породице између мушкараца и жена кроз време, којима се бави и Урлих Бек.

Позивам пре свега  аутора овог недељног саопштења  и друге учеснике усо1 задужене за исти текст и за исту недељну тему , као и све заинтересоване за ову недељну тему,  да продискутују које су сличности и разлике у схватању Анђеке Милић и Урлиха Бека, као и осталих аутора изворних текстова у оквиру теме пол и род, о последицама које процес ослобађања жена и мушкараца од традиционално патријархално схваћених њихових "природнох"  улога у приватној и јавној сфери људске делатности, има на дез/интеграцију  породичне заједнице?

Након дискусије о овом питању и другим питањима које сами поставите, приступите узјаманом оцењивању и самооцењивању недељних саопштења у оквиру исте недељне теме и у оквиру других недељних тема које вас занимају, у циљу што темељитије припреме за полагање коликвијума, писање семинарског рада и његове одбране на испиту.

Picture of Emilija Pesic
Re: Милић А., Социологија породице, Породица између хијерахије и симетрије односа пол-род, и Бек У., Ризично друштво
by Emilija Pesic - Sunday, December 28, 2014, 5:38 PM
 

Саопштење колегинице Срне ми се допало. Цитати су лепо објашњени и репрезентативни. Све похвале. Оцена би била 10.

Picture of Sofija Novaković
Re: Милић А., Социологија породице, Породица између хијерахије и симетрије односа пол-род, и Бек У., Ризично друштво
by Sofija Novaković - Saturday, January 3, 2015, 5:18 PM
 

Немам замерки на недељно саопштење колегинице Орашанин, оцена 10.

Picture of Bogdana Stamenkovic
Re: Милић А., Социологија породице, Породица између хијерахије и симетрије односа пол-род, и Бек У., Ризично друштво
by Bogdana Stamenkovic - Thursday, January 8, 2015, 4:30 PM
 

Саопштење колегинице Орашанин нема формалних грешака, занимљиво је, садржински јако добро. Оцена 10.

Picture of milica milosavljevic
Re: Милић А., Социологија породице, Породица између хијерахије и симетрије односа пол-род, и Бек У., Ризично друштво
by milica milosavljevic - Friday, January 9, 2015, 10:12 PM
 

Saopštenje koleginice je vrlo temeljno uradjeno,bez formalnih gresaka,dala bih joj ocenu 10.

Picture of Vanja Zivkovic
Re: Милић А., Социологија породице, Породица између хијерахије и симетрије односа пол-род, и Бек У., Ризично друштво
by Vanja Zivkovic - Friday, January 9, 2015, 10:52 PM
 

Колегиница Орашанин је одлично урадила своје недељно саопштење. Оцена је 10.

Picture of Nenad Pivaš
Re: Милић А., Социологија породице, Породица између хијерахије и симетрије односа пол-род, и Бек У., Ризично друштво
by Nenad Pivaš - Saturday, January 10, 2015, 7:12 PM
 

Занимљиву тему колегиница Орашанин представила је на занимљив начин, Урлих Бек је велики ум који нас је напустио ове године, о коме сам доста читао али нажалост нисам читао њега самог. Ово недељно саопштење мотивисало ме је да то учиним. Заслужује оцену 10.

Picture of Srna Orašanin
Re: Милић А., Социологија породице, Породица између хијерахије и симетрије односа пол-род, и Бек У., Ризично друштво
by Srna Orašanin - Saturday, January 10, 2015, 10:47 PM
 

Сматрам да мој рад задовољава критеријуме оцене 9.

Picture of Kristina Ilić
Re: Милић А., Социологија породице, Породица између хијерахије и симетрије односа пол-род, и Бек У., Ризично друштво
by Kristina Ilić - Saturday, January 10, 2015, 10:57 PM
 

Текст проф. Анђелке Милић је веома интересантан по себи и колегиница Орашанин се изузетно потрудила те је испунила све потербне критеријуме за његово презентовање. Оцена 10.

Picture of Nina Ocokoljic
Re: Милић А., Социологија породице, Породица између хијерахије и симетрије односа пол-род, и Бек У., Ризично друштво
by Nina Ocokoljic - Sunday, January 11, 2015, 12:27 PM
 

Рад је врло темељан и занимљив. Види се да је колегиница добро овладала материјом коју је обрађивала, с тога је моја оцена је 10.