Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014

 
Picture of Vera Vratuša
Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Vera Vratuša - Monday, October 13, 2014, 6:51 AM
 

Пре уношења својег питања, прочитајте која су већ постављена па унесите само нова, редоследом којим се кључни појмови или теоретичари појављују у уџбеничкој литератури, како неки не би остали прескочени.Постављајте питања о нејасним формулацијама, непотпуним или нетачним одговорима на већ постављена питања и понудите своје формулације. Због великог броја студената сваки студент може да добије поен само за једно питање или коментар у оквиру исте теме. У загради иза предложене формулације питања и одговора или коментара наведите презиме једног или оба аутора уџбеничког текста, годину издања и страну или стране на којима се налази део текста који сте употребили приликом формулисања својег питања, одговора или коментара, ради лакшег поређења ваше формулације са изворницима приликом дискусије о не/оптималним формулацијама. Користите ћирилично писмо за уношење својих прилога, пошто је претраживач прилагођен на ово писмо.

 
Picture of Aleksandra Mitrovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Aleksandra Mitrovic - Thursday, October 23, 2014, 2:51 PM
 

Објаснити полне хормоне мушкараца и жена и како они утичу на појединца.

Хормони су телесне излучевине које имају функцију у регулицији развоја мушког и женског тела тако да она постају способна за репродукцију. За производњу и лучење хормона задужена је жлезда у мозгу, хипоталамус. Оба пола производе доста полних хормона у неколико жлезда укључујући јајнике и тестисе. Жене производе прогестерон и естроген у већим количинама док мушарци производе више тестостерона и других андрогина. Ти виши нивои андрогина спречавају хипоталамус да циклички регулише производњу хормона што код жена чини. Неки научници тврде да се варијације жена и мушкараца у понашању и друштвеним улогама могу објаснити помоћу хормона и разлика у мозгу. Активност многих хормона је блиско повезана са активношћу нервног система тако да хормони утичу на карактер, понашање и емоционално стање појединца.

(Хараламбос, 2002:128)

Picture of Emilija Pesic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Emilija Pesic - Friday, October 24, 2014, 7:32 AM
 

У чему марксистичке и социјалистичке феминисткиње виде извор поделе улога, односно тлачења жена?

Оне сматрају да експлоатацију жена не врше мушкарци или патријахални систем, већ сматрају да су оне експлоатисане од стране самог система који влада, тј. капитализма. Оне теже успостављању комунистичког друштва јер сматрају да ће у њему нестати родне разлике (Хараламбос, 2002:137).

Picture of Emilija Popovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Emilija Popovic - Thursday, December 11, 2014, 9:59 PM
 

Према гледишту марксистичких и социјалистичких феминсткиња, мушкарци нису ти који највише профитирају експлоатишући жене, већ капиталисти. Оне се, са радикалним феминисткињама слажу у томе да је бесплатан рад у породици за мушкарца најчешћи начин експлоатисања жена. А оно што марксистичке феминисткиње још заговарају, то је да је такође чест начин експлоатисања жена од стране мушкараца у плаћеним пословима. Дакле, извор поделе улога је у капитализму, јер све почива на производњи богатства.

(Хараламбос, 137)

Picture of Jelisaveta Fotic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Jelisaveta Fotic - Friday, October 24, 2014, 12:11 PM
 

Како Талкот Парсонс објашњава поделу рада између мушкарца и жене?

  Парсонс сматра да женска улога у породици треба да буде "експресивна", тј. жена даје топлину, сигурност и емоционалну подршку, што се везује за социјализацију деце. Мушка улога је "инструментална", што значи  улога издржавања породице, која је веома стресна. Због те стресне мушке улоге, експресивна жена олакшава напетост инструменталног мушкарца, пружајући му разумевање и бригу. 

По Парсонсу, ове две улоге су комплементарне.

(Хараламобос,2002:132)

Picture of Milica Vukotic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Milica Vukotic - Friday, October 24, 2014, 2:04 PM
 

Како Ана Оаклеи напада аргументе Парсонса и Бовлбија i kоје она аргументе даје поводом културе и улоге мајке-домаћице?

Користећи се примером западног друштва,показује да се не слаже са Бовлибијевим закључком да је близак и трајан однос мајке и детета веома важан за дететово добро.Аргументи које она даје јесу : водећи се неким студијама закључује да је  мање вероватно да ће деца запослених мајки бити деликвентна, јер ће запослене мајке више уживати у својој деци.

Што се тиче нападања Парсонсовог схватања,ту је била немилосорднија,нападајући га да је своју анализу заснивао на својим веровањима и вредностима.Она говори да улога експресивне домаћице није кључна за функционисање породице,та улога постоји зато што тако мушкарцима одговара.

Долази до следећих закључака : Родне улоге су културно,а не биолошки детерминисане,биолошке карактеристике не искључују жене из посебних професија,мајчинска улога је културна конструкција и не постоје послови које обављају искључиво жене.

 (Хараламбос,2002:129 )

Picture of Anja Ilic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Anja Ilic - Monday, November 17, 2014, 10:14 PM
 

Сродно питању Оуклине критике Мардоковог, Парсонсовог и Болбијевог виђења поделе рада према полу, могло би се поставити и овакво питање, које би можда више ангажовало самог студента који на њега одговара:

 

Који су проблеми Мардоковог, Парсонсовог и Болбијевог виђења поделе рада према полу?

-Мардок, Парсонс и Болби сви базирају своје виђење поделе рада према полу на жениној улози мајке. Мардок тако тврди да је жена, самим тим што остаје трудна, рађа и доји по рођењу, "природно" везана за кућу и примарна јој је улога да подиже дете; Парсонс каже да је улога жене (тзв. експресивне жене) у модерној нуклеусној породици првенствено пружање љубави, бриге, осећаја сигурности и топлине, како свом детету - које, баш због тога што га жена-мајка рађа, с њом има "унапред задат" блискији однос - тако и свом мужу, који је носилац инструменталне функције породице; Болби, слично Парсонсу, указује на неприкосновеност односа мајке и детета, доказујући га истраживањима малолетних деликвената у којима је, психолошки перципирајући, дошао до закључка да је "већина психолошки поремећених била раздвојена од мајке у раној доби", другим речима: услед недостајућег односа дете - мајка, односи који су уследили били су деструктивне природе. Постоји мноштво проблема овакве перцепције поделе рада (које, можда, Мардок, Парсонс и Болби нису успели да (пред)виде?): другачија улога жене у подели рада готово да је сасвим искључена - улога се посматра строго функционалистички (Парсонс), не оставља се довољно простора за могућност да жена буде носилац инструменталне функције у породици, већ се она, смештена у оквир модерног индустријског друштва, приписује мушкарцу; имплицира се (Мардок, Парсонс) - негде мање, негде више директно - да жена као крхкији и слабији пол не може да се носи са пословима који захтевају веће физичко или, у беспоштедном "друштву оријентисаном на успех", психолошко оптерећење; Мардок експлицитно карактерише жену као носиоца такорећи "биолошког терета" трудноће и подизања детета - живећи у савременом друштву, не можемо да не приметимо да се професионално и финансијско остварење жене (у оквирима њеног радног места) често у великој мери ограничава управо због чињенице да она остаје трудна; никако мање битно јесте искључивање појава: самохраног родитеља, хомосексуалности, усвајања детета, а, у првом реду, отуђивање мушкарца од улоге оца и непридавање одговарајуће (подједнаке родитељске) важности тој улози.

 

(Хараламбос, 2002: 131-133)

Picture of Anja Ilic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Anja Ilic - Wednesday, November 19, 2014, 1:44 AM
 

Узгред, мала правописна исправка себи и колегама које су презиме Bowlby транскрибовале на различите, а нетачне начине: правилна транскрипција је Боулби (не Болби, Бавлби итд.).

Picture of Nevena Zivanovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Nevena Zivanovic - Friday, October 24, 2014, 3:26 PM
 

Ana Oaklei razlikuje cetiri glavna nacina kako se stvaraju rodne uloge. Koji su to nacini?

Oaklejeva ocrtava kako socijalizacija u modernim industrijskim drustvima oblikuje ponasanje devojcica i decaka od najranijeg doba.

Prvi nacin kako se stvaraju rodne uloge je samoshvatanje deteta pod uticajem manipulacije.

Potom se razlike postizu usmeravanjem decaka i devojcica prema razlicitim sadrzajima.

Jos jedan aspekt socijalizacije je koriscenje verbalnih izraza, kao npr "Ti si dobra devojcica".

I poslednji je da su muska i zenska deca izlozena razlicitim aktivnostima.

 

 

 

Picture of Veronika Juric
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Veronika Juric - Friday, October 24, 2014, 3:42 PM
 

Зашто Мурдок сматра да је полна подела рада условљена биолошким разликама између полова?

Мурдок сматра да је с обзиром на биолошке разлике између мушкарца и жене полна подела рада најпрактичнији начин организације друштва.Наиме, мушкарац има већу физичку снагу у односу на жену и способан је да обавља тешке физичке послове попут копања, лова, крчења земљишта, градње куће, итд. Жени би бављење оваквим пословима било напорно током трудноће и дојења, те би жена због својих биолошких функција, требало да буде везана за дом посвећујући се подизању деце и обављању кућних послова. 

(Хараламбос, 2002: 131,132).

Picture of Ana Spužić
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Ana Spužić - Friday, October 24, 2014, 5:51 PM
 

Како Рут Блејер и Џон Николсон виде везу између латерализације мозга и пола, за разлику од виђења Греја и Баферија?

Греј и Бафери мисле да је лева хемисфера (задужена за вербалне вештине) боље развијена код женских особа, а код мушких особа десна хемисфера (задужена за визуелно-просторне вештине), што је резултат утицаја полних хормона. Блејерова уочава да су многа истраживања овог типа нејасна и међусобно противречна, и у свом истраживању долази до закључка да нема јасно изражених разлика, да су код оба пола распони способности исти и да се просечни резултати међусобно разликују највише за пар процената. Касније Николсон на основу свог истраживања потврђује закључак Рут Блејер додајући да су мале разлике резултат друштвeних фактора.

(Хараламбос, 2002: 129).

 

Picture of Irena Minic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Irena Minic - Friday, October 24, 2014, 6:26 PM
 

Колико је битан утицај жене (мајке) на ментално здравље детета?

-Квалитет везе мајка-дете има значајан утицај на психички развој детета. Британски психолог, Џон Болби, истиче да везаност није ограничена само на детињство, већ да тај систем наставља да делује током целог живота. Детету је потребна љубав, нега и брига, а мајка која из неких разлога запоставља своју дужност смањује каснију могућност за стварање емотивних веза детета са околином. Такве особе се теже сналазе у друштву, несигурније су и склоне делинквенцијама. У супротном, деца која имају близак однос са својом мајком, имаће позитивне аспекте везаности када одрасту.

(Хараламбос, 2002:132)

Picture of Emilija Pesic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Emilija Pesic - Saturday, October 25, 2014, 11:19 AM
 

Поштована колегинице Ирена, на Ваш одговор додала бих и то да је, попут Парсонса, сматрао да је мајчинско место у дому и да се мора бринути о деци. 

Picture of Tamara Cukanic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Tamara Cukanic - Thursday, November 6, 2014, 12:39 PM
 

Сматрам да би у овом случају морала или да се промени формулација питања или да се да другачији одговор. Разлог због кога тако мислим јесте што у књизи имамо пример два опречна мишљења. Једно износи Џон Болби кога је поменула колегиница и који истиче да постоји генетски утемељена психолошка потреба детета за блиском и интимним односом између мајке и детета (Хараламбос,2002:132), а друго мишљење је мишљење Ен Оклеј која наводи између осталог пример Алора племена (у коме жене напуштају своје село 14 дана након порођаја остављајући своју децу на чување код других чланова породице) на основу кога тврди да дете нема стварну потребу за блиским и трајним односом са мајком него је мајчинску улогу изродила култура (Хараламбос,2002:133).

Дакле, ако бисмо одлучили да задржимо одговор, питање би морало да гласи: Како Џон Болби сагледава утицај жене (мајке) на ментално здравље детета? Мада би се и тада могао довести у питање поменути одговор јер Ен Оклеј наводи студије (у прилог свом гледишту да дете нема стварну потребу за блиским и трајним односом са мајком) које говоре да је ,,мање вероватно да ће деца запослених мајки бити деликвента од оних чије мајке остају код куће" (Хараламбос,2002:133)

Ако бисмо желели да задржимо питање, у одговору бисмо морали да поменемо и мишљење Џона Болбија и мишљење Ен Оклеј (осим ако то није питање у којем се захтева лично мишљење о датом питању) као и мишљење Талкота Парсонса да мајка има кључну улогу у социјализацији детета (Храламбос,2002:132).

Желела бих само да додам да нисам сигурна у своју транскрипцију имена, пошто нисам успела да нађем како она гласе на српском језику

 

Picture of Ivan Vitezovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Ivan Vitezovic - Saturday, October 25, 2014, 4:33 PM
 

На који начин функционалисти тумаче појам рода, родних разлика и улога ?

Функционалистичко  виђење рода  првенствено је засновано  на теорији о родној социјализацији. Такав приступ прави разлику између биолошког пола и друштвеног рода...Човек се рађа са полом док род развија путем разноврсних контаката, социјализације (примарне и секундарне) и стиче навике које су у складу са очекивањима културе у којој живи и која се сматрају карактеристичним за његов пол. Дакле, родне разлике нису биолошки предодређене већ културолошки детерминисане, развијане, подстицане и надгледане од стране агенаса социјализације (попут породице, вршњака, школе итд.)

(Е.Гиденс, 2007:118)

Picture of mina putnik
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by mina putnik - Sunday, October 26, 2014, 1:31 PM
 

Шта је социобиологија?
Социобиологија представља покушај објашњења људског понашања путем еволуције. Она се својим највећим делом ослања на Дравинову теорију еволуције. Социобиолози баш као и Дравин сматрају да се људи и друге врсте, разликују по својим физичким карактеристикама (способностима). На основу тих карактеристика свака врста на свој начин покушава да се прилагоди датој животној средини, а на крају опстају оне врсте које су физички јаче и које су се у мањој или већој мери потпуно прилагодиле датој средини. Потомци ће имати исте гене као и родитељи, али ће због даљег прилагођавања (опстанка) у еволуцији доћи до постепених промена врсте.
Социобиологија је доста критикована због честог заснивања својих теорија на поређењу људског и животињског понашања, а знамо да људско понашање није толико одређено инстинктима, већ је у великој мери одређено друштвеном средином. 

(М. Хараламбос, 2002:129)

 

Picture of Marija Đurić
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Marija Đurić - Sunday, October 26, 2014, 8:58 PM
 

Како је Парсонс окарактерисао улогу жене у породици?

Окарактерисао ју је као експресивну, што значи да она даје топлину, сигурност и емоционалну подршку, што је, између осталог, изузетно битно за социјализацију деце.

 

 

(М. Хараламбос, 2002:132)

Picture of Marija Đurić
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Marija Đurić - Monday, October 27, 2014, 1:02 PM
 

Поставила бих још једно питање с обзиром на то да нисам приметила да је претходно питање већ постављено.

Разликујемо неколико феминистичких приступа. То су:

1. радикални феминизам

2. марксистички и социјалистички феминизам

3. либерални феминизам

4. црни феминизам

5. постмодерни феминизам

 

(М. Хараламбос, 2002:136)

Picture of Jelena Sukovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Jelena Sukovic - Monday, November 24, 2014, 6:49 PM
 

Преформулисала бих питање колегинице Марије, и оно би гласило:

Који су то феминистички приступи, навести разлику између било која два приступа?!

Феминистички приступи су:

-радикални,

-марксистички и социјалистички,

-либерални,

-црни,

-постмодерни феминизам.

 Радикални феминизам сматра мушкарце кривима за експлоатацију жена. Мишљење овог приступа јесте да ће се само револуцијом пружити шанса за ослобођење.  Код либералног феминизма револуције се не сматрају неопходним, већ се тежи постепеним променама у друштвеном систему (увођење закона, сарадња са свим припадницима  друштва који деле њихово мишљење).

Picture of Jana Kovacevic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Jana Kovacevic - Tuesday, November 25, 2014, 7:58 PM
 

Шта представља патријархат и из којих структура се састоји по Силвији Волби?

-Патријархат представља систем друштвених структура и пракси у којем мушкарци доминирају над женама, угњетавају их и експлоатишу.

-Силвија Волби сматра да се патријархат састоји из шест структура, а оне су:

              -Производни односи у домаћинству (неплаћени рад жена попут кућних послова и одгајања деце),

              -Плаћени рад (жене су слабије плаћене и предодређене за обављање мање квалификованих послова),

             -Патријархална држава (држава је систематски наклоњена патријархалним интересима),

             -Мушко насиље (често се третира као скуп индивидуалних чинова, има свој устаљени образац и систематичност, а жене су жртве таквог насиља. Држава подржава насиље одбијањем да интервенише, осим у изузетним случајевима),

             -Патријархални односи у сексуалности (огледа се у принудној хетеро-сексуалности и двоструким сексуалним стандардима између мушкараца и жена),

             -Патријархалне институције културе (различите институције- медији, религија и образовање -продукују презентације жена посматране патријахалним оком, а такве презентације утичу на идентитет жена и прописују прихватљиве стандарде понашања и деловања).

 Е.Гиденс: 126, 127

Picture of Djordje Radojevic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Djordje Radojevic - Thursday, November 27, 2014, 4:20 PM
 

Dopunio  bih pitanje koleginice Jelene koje se odnosi na navodjenje feministickih pristupa i navodjenje razlika izmedju bilo koja dva pristupa. Dopuna bi bila:
Zasto je vazno razlikovati feministicke perspektive?
- Razlikovanje feministickih perspektiva je vazno jer pomaze da se razjasne neki od glavnih sporova unutar feminizma. Takodje, feministice sebe najcesce svrstavaju u jednu od ovih kategorija.

Dopunio bih i pitanje koleginice Ivane koje se odnosi na funkcije koje obavlja porodica po Talkotu Parsonsu:
Koji je doprinos zene u takvoj porodici (ekspresivna zena) ?
-Zena daje toplinu, sigurnost i emocionalnu podrsku sto je bitno za uspesnu socijalizaciju dece. Ekspresivna zena olaksava napetost pruzajuci umornom supruzniku ljubav, razumevanje i brigu, sto predstavlja njen doprinos drugoj funkciji porodice - stabilizaciji odraslih osoba.

Picture of Vera Vratuša
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Vera Vratuša - Sunday, November 2, 2014, 8:55 AM
 

Колегинице Марија Ђурић, зашто нисте прочитали претходно постављена питања и своје питање и Парсонсовом схватању улоге жене у породици предложили као ново само уколико сте закључили да ни на који начин није повезано са питањем колегинице Јелисавете Фотић о Парсонсовом схватању поделе рада између мушакараца и жена? Молим обе колегинице и друге учеснике усо1 да продискутујемо какво је схватање односа природе, друштва и културе у основи Парсонсовог схватања проблематике односа пола и рода?

Picture of Milica Maljković
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Milica Maljković - Tuesday, October 28, 2014, 1:36 PM
 

Ко су радикалне феминисткиње?

Радикалне фемининисткиње су присталице феминистичког приступа који оптужује мушкарце за експлоатацију жена.
Жене су експлоатисане јер за мушкарце обављају неплаћени рад, бавећи се одгајањем деце и кућним пословима, и зато што им је онемогућен приступ позицијама моћи.
Према њиховом схватању, друштво је патријархално и њиме доминирају и управљају мушкарци. Мушкарци су, у том случају, владајућа класа, а жене подређена.
Неке од радикалних феминисткиња омаловажавање жена приписују биологији и самој чињеници што рађају, друге мушку доминантност сматрају производом културе, а треће наглашавају силовање и мушко насиље према женама као методе којима мушкарци одржавају и осигуравају своју моћ.
Радикалне феминисткиње сматрају да су их само радикална промена може ослободити експлоатисања. Мушкарце доживљавају непријатељима женског ослобођења, те стога одбацују било какву помоћ мушког рода у борби за постизање права којима теже.

(Хараламбос, 2002: 136)

Picture of Dusica Eric
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Dusica Eric - Tuesday, October 28, 2014, 2:07 PM
 

Шта је то црни феминизам?

Црни феминизам се развио због незадовољства другим типовима феминизма.

Овај покрет је настао као борба против расне,класне и полне дискриминације црних жена.

(Хараламбос,2002:138,139)

Picture of Sofija Naumovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Sofija Naumovic - Friday, October 31, 2014, 4:17 PM
 

Поштована колегинице Душице, На Ваш одговор бих додала још то да црни феминизам наглашава разлику између проблема са којима се суочавају беле и црне жене, а што је последица историје( ропства, сегрегације), класне и расне припадности црних жена. Пример за то наводи Бел Хукс, америчка црна феминисткиња, која каже да се мишљење, које заговарају беле феминисткиње, према ком је породица ослонац патријархата и место на ком су жене угњетаване, не може применити на црне жене, јер је код њих породица стуб солидарности и одбране од расизма.
( Гиденс, 127, 128 ) 
 

Picture of Marko Kasalica
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Marko Kasalica - Wednesday, October 29, 2014, 10:40 AM
 

Објасните феминистичко схватање Шуламит Фајерстоун.

- Шуламит Фајерстоун сматра да је први облик друштвене поделе заснован на разликама у полу и да су из њега евоулирали остали облици друштвене поделе. Ту се њено мишљење разилази за мишљењем марксиста који за темељ поделе у друштву сматрају економске разлике. Она наглашсава да они занемарују "репродукцију". Она каже да се мушкарци и жене рађају са различитим физичким карактеристикама које и те како утичу на њихове будуће положаје у друштву. Стога уводи појам "билошка породица" који даје главне карактеристике друштвене организације која настаје због биолошких разлика.

(Хараламбос, 2002: 139)

Picture of Sara Jevtic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Sara Jevtic - Wednesday, October 29, 2014, 4:49 PM
 

Како Роуз М. Бревер види темељ теорије црних феминисткиња?

Роуз М. Бревер види темељ теорије црних феминисткиња као "схватање расе, класе и пола као симултаних снага". Црне жене су хендикепиране јер су црне, јер су жене и зато што су припаднице радничке класе. Свака неједнакост јача и умножава сваку од осталих неједнакости. Дистинктивна одлика црног феминизма је да он проучава "међуигру расе, класе и пола у обликовању живота и ограничавању животних могућности црних жена".  

Picture of Katarina Milutinovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Katarina Milutinovic - Thursday, November 20, 2014, 11:11 PM
 

Предложила бих другачију формулацију питања о радикалном феминизму и она гласи:

Одредите које од наведених тврдњи нису особине радикалног феминизма и образложите свој одговор.

1)Породица је основна институција у оквиру које се врши тлачење жена у савременом добу.

2)Радикалне феминисткиње се залажу за постепено увођење реформи које би деловале кроз демократски систем.

3)Постоји струја радикалног феминизма која тврди да једино жене које су лезбејке могу бити праве феминисткиње, јер су само оне способне бити потпуно независне од мушкарца.

4)Радикалне феминисткиње верују у женску супериорност, те сматрају да жене не треба да теже постизању било какве сличности с мушкарцима.

5)Главни кривац за екплоатацију жена нису искључиво мушкарци, односно патријархат.

6)Раса класа и пол(род) делују као симултане силе у одређивању положаја жене у друштву и ограничавању њених могућности.

Ставке које нису у складу са радикалним феминистичким покретом су:

2)За постепене реформе залажу се либералне феминисткиње које кроз увођење нових закона покушавају да створе једнаке шансе за жене, пре свега у сфери образовања и запошљавања, док радикалне феминисткиње сматрају да се жене могу ослободити екплоатације и тлачења само путем револуционарних промена.

5)Овакво мишљење заступају марксистичке и социјалистичке феминисткиње. Оне основ проблема тлачења жена виде у капитализму, односно у начину на који капиталисти профитирају од неплаћеног рада жена око деце и домаћинства. Радикалне феминисткиње у потпуности окривљују мушкарце за екплоатацију жена, али их оптужују и за многе друге проблеме у друштву.

6)Ово је идеја на којој се темељи црни феминизам, а не радикални.

(Хараламбос, 2002:136-138)

Picture of Maja Todorovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Maja Todorovic - Thursday, November 27, 2014, 6:45 PM
 

Како радикална феминисткиња Шуламит Фајерстоун описује положај жене у друштву?

Шуламит Фајерстоун користи термин "сексуална класа" како би описала положај жене у друштву. Она сматра да жене, пошто су биолошки способне за рађање деце, постају материјално зависне од мушкараца у погледу средстава за живот и заштите и да је еманципација жена могућа само кроз укидање породице и односа моћи који је карактерише.

(Гиденс, 2007: 125)

Picture of Isidora Krstic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Isidora Krstic - Wednesday, October 29, 2014, 7:03 PM
 

Шта је то либерални феминизам?

Либерални феминизам је правац који нема јасно развијене теорије родних једнакости за разлику од осталих феминистичких перспектива, и самим тим је популарнији јер су му циљеви умеренији и тежи се поступним променама. За либералне феминисткиње ни мушкарци ни жене немају користи од тренутног стања, а порекло дискриминације лежи у социјализацији у родне улоге које производе одређена крута очекивања од мушкараца и жена. Захтевају се реформе које ће се одвијати унутар већ постојеће структуре и феминисткинње су спремне да делују заједно са свим припадницима друштва.

Picture of Ivana Vasiljević
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Ivana Vasiljević - Thursday, October 30, 2014, 9:26 AM
 
Које две функције обавља породица по Талкоту Парсонсу?

Парсонс је проучавао породицу у модерном америчком друштву и тврдио је да постоје две функције које важе за све породице, у свим друштвима и свим временима:

примарна социјализација деце која подразумева социјализацију током раног детињства која се одвија у породици. Да би социјализација имала ефекта битно је да породица даје подршку детету, да буде блиско повезана и др.

стабилизација личности одраслих припадника друштва. Када се формира личност, битно је да се очува њена стабилност. Код ове функције је акценат на емоционалној сигурности и важности брачних односа.

(Хараламбос, 2002:132)
Picture of Selena Radović
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Selena Radović - Friday, October 31, 2014, 5:21 PM
 

Драге колегинице и колеге, радује ме што без претходног подсетника вредно настављате са овим активностима! Позвала бих и све друге, до сада мање вредне, да вам се у овим вежбама прикључе. Уједно се отвара и тема Становништво и еколошка криза, наравно у оквиру новог тематског форума.

Пре него што се осврнем на коментаре конкретних питања, изнела бих неколико генералних замерки. На првом месту, не пратите редослед појмова и теоретичара који се налазе у уџбенику, а на другом, ове недеље је квалитет постављених питања лошији него претходне недеље (у великој мери се јављају питања која су механички преписана из текста, без имало показаног разумевања, па се чини да су моје прошлонедељне похвале ипак биле преурањене :) ). Даље, с обзиром на то да су предложена питања таква да би их требало преформулисати, изненађује то што се готово нико од колега и колегиница није јавио да таква питања допуни и предложи адекватнију формулацију (чиме се, да вас подсетим, такође може зарадити поен), што још једном потврђује да сте у овој недељи показали мање интересовања и уложили мање труда у ову вежбу, као што показује и да не читате сугестије и коментаре из претходних недеља, а која су ту да послуже као водич. Зато, да се исте грешке не би понављале, као што сам већ замолила, сви који до сада нистемолим вас погледајте питања и моје коментаре из претходних недеља, и сви се укључите у допуне непотпуних питања и одговора колега и колегиница, како би ова вежба имала прави смисао. Неки појмови или теоретичари по природи ствари јесу „прикладнији“ за постављање ваљаних питања, али немојте зато да пошто-пото „јурите“ да пре других „ухватите“ баш та питања, или да „копате“ по тексту тражећи реченице на основу којих ћете формулисати још непостављена питања, већ се слободно осврните на постојећа питања и одговоре, и допуните их својим формулацијама, јер има доста важних појмова и теорија, а нама је циљ да заједно дођемо до целовитијих сазнања.

Ја ћу вам још овај пут појединачно коментарисати питања, а од наредне теме ћу се фокусирати на репрезентативне примере, како на добре, тако и на оне лоше,  уз претпоставку да сте основне смернице до сада усвојили. И једна формална ствар на коју би сви требало да обрате пажњу: према правопису српског језика, страна имена треба да буду транскрибована (рецимо, Ann Oakley је Ен Оукли, George Peter Murdock je Џорџ Питер Мардок и слично). Евентуално, у дужем тексту, поред „српског превода“ можете у загради да напишете и оригинално име, и то први пут када у тексту наводите то име, а у наставку текста, када наводите исто име, наставите да пишете само „српски превод“, без оригиналног имена у загради.  

И убудуће, да бисмо постигли веће разумевање и циљ ове вежбе, слободно можете да експериментишете са својим питањима: покушајте да постављате питања са више понуђених одговора, од којх су тачна рецимо два, и тражите да се заокруже два одговора, или тражите да се допуни недостајући део неке поделе или реченице (али наравно, да се у томе покаже разумевање, а не учење „напамет“); или можете да наведете две тврдње, од којих је једна на пример ревидирано становиште неког теоретичара, а друга "оригинално" становиште, па да питате која је од те две тврдње тачнија, односно шта је тачније рећи.

А сада следе коментари:

Одговор на питање колегинице Александре Митровић:

Проблем са оваквим питањима је што се претерано „држе“ текста у књизи, а са друге стране, овако формулисано питање је превише опште (питати како нешто, у овом случају полни хормони - утичу на појединца је по мом мишљењу прешироко). Зато мислим да би било боље да је питање формулисано тако да се тражи да се више објасни како према неким научницима полни хормони утичу на одређени аспект, рецимо на карактер или понашање појединца (што сте у одговору споменули), и да се потом изнесе критика таквог становишта.

Одоговор на питање колегинице Емилије Пешић:

Мислим да је у игру требало да уведете и радикалне феминсткиње на пример, па да се онда покаже и сличност са њиховим приступом, и самим тим неко веће разумевање. Овако се питање и одговор једноставно могу преписати из књиге, што је пракса коју се трудимо да избегавамо на овим вежбама. Ако би пак остало ово питање, одговор би требало да употпуните, јер је постојећи доста „шкрт“. Скренула бих пажњу и на нејасну формулацију питања, боље је рећи „ У чему марксистичке феминисткиње виде извор потлачености жена“, јер ми није јасно како сте „извор поделе улога“ изједначили са „тлачењем жена“.

Одговор на питања колегиница Јелисавете Фотић, Мине Путник, колеге Марка Касалице и колегинице Иване Васиљевић:

Ово су добра питања. У првом је реч о виђењу родних односа једног од кључних теоретичара функционализма, у другом о важном појму који треба да се објасни, у трећем је такође реч о конкретном питању - о становишту значајне феминистичке теоретичарке, а у четвртом је поново Парсонс и његово тумачење институције породице - нужне за фукционисање система (само је колегиница Васиљевић изоставила у одговору да напише да се поменуте функције посебно актуелизују у модерном индустријском друштву).

Одговор на питања колегиница Милице Вукотић, Невене Живановић, Веронике Јурић и Ане Спужић:

Ова питања се, попут многих постављених на овим форумима, превише ослањају на текст из књиге (или на одређени поднаслов). И становиште Мардока, као и становиште Ен Оукли, важно је за социологију и тему пол и род, али питања би требало формулисати тако да траже веће разумевање, а не учење „напамет“. (Мада све четири јесте уважиле захтев да се конкретизује питање - у смислу да се тражи тумачење одређених аутора, карактер питања је такав да упућује готово на дословно везивање за текст у уџбенику; колегиница Живановић је још изоставила да напише извор.)

И једна формална исправка: као што сам у уводном обраћању навела - према правопису српског језика, страна имена треба да буду транскрибована (Ann Oakley је Ен Оукли, George Peter Murdock je Џорџ Питер Мардок). Евентуално, дужем у тексту, поред „српског превода“ можете у загради да напишете и оригинално име, и то први пут када у тексту наводите то име, а у наставку текста, када наводите исто име, наставите да пишете само „српски превод“, без оригиналног имена у загради. Молим вас, немојте ове коментаре да схватате лично, посебно овај који се тиче правописа, будући да у околностима неодржавања наставе, нисте ни имали прилику да чујете таква упутства. :)

Одговор на питање колегинице Ирене Минић:

Питање је неодређено јер недостаје према ком аутору је утицај мајке важан за ментално здравље детета. Самим тим, мислим да би у формулацији питања акценат требало да буде на објашњењу одређеног становишта, а не да се пита „колико је важан утицај...“, јер се у тако формулисаном питању не зна шта се очекује као одговор.

Похвале за иницијативу колегинице Пешић, што је пример надовезивања на одговоре других колега . Убудуће покушајте да допуњујете и предложена питања, а не само формулације одговора.

Одговор на питање колеге Ивана Витезовића:

Поново имамо пример механичког везивања за одређени део текста из књиге, на основу кога се потом формулише питање. Ако сте желели подробније да објасните како функционалисти тумаче родне односе (што претпостављам да сте можда желели јер сте у питање увели неколико појмова), целовитије објашњење сте имали код Гиденса пар страница иза, па сте у складу са тиме могли да формулишете и своје питање; или, с обзиром на то да сте се у одговору фокусирали на родну социјализацију, питање сте могли да „сузите“  тако да тражи да се објасне родне улоге према функционалистима.

Одговор на питање колегинице Марије Ђурић:

Питање је непотпуно јер тражи да се само наброје феминистички приступи. Требало би да се уведе дистинкција између неких приступа, или можда да се објасни зашто је важно разликовати све ове приступе које сте навели.

Одговор на питање колегинице Саре Јевтић:

И питање и одговор се превише ослањају на текст у књизи, пробајте слободније да их формулишете. Погледајте и мој коментар на (груписана) питања колегиница Милице Вукотић, Невене Живановић, Веронике Јурић и Ане Спужић изнад.

Одговор на питања колегиница Милице Маљковић, Душице Ерић и Исидоре Крстић:

Питања су добра, али зато што је релативно лако могуће „пронаћи“ их у уџбенику и одговорити на њих, сматрам да сте могли да погледате и шта код Гиденса пише о овим становиштима. (Одговор колегинице Ерић је посебно „шкр“; док је колегиница Крстић изоставила да напише извор).

Одговор на коментар колегинице Софије Наумовић:

Похваљујем Ваш покушај да допуните одговор колегинице Ерић, и то је добар пример како би требало да се одвија дискусија на овим форумима.

На крају, поред свих критика, још једном морам да вас похвалим јер сте ипак вредни :)

Велики поздрав за све!

 

Picture of Teodora Nikolić
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Teodora Nikolić - Monday, November 3, 2014, 9:02 PM
 

Шта подразумева трећа родна улога (berdache)?

- Berdache би означавало "мушкарце" који носе женску одећу, преузимају женску родну улогу и сексуалну функцију и као такви бивају прихваћени у свом друштву. Ова родна улога прихваћена је најпре од стране северноамеричких индијанских племена.

(Хараламбос, 2002: 135)

Picture of Aleksandar Prodanovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Aleksandar Prodanovic - Friday, November 28, 2014, 5:22 AM
 

Предложио бих и овакву формулацију питања:

Да ли постоји само два пола и која су главна четири процеса којим се људи користе приликом распознавања пола?

Већ је утврђено да род и пол не морају да се поклапају. Такође сви хормони постоје и код мушкараца и жена тако да то не може бити главни критеријум, међутим постоје изузетци као што су људи са Турнеровим синдромом или хермафродити.

Пошто се пол и род код већине људи слажу, научнице Кеслер и Мекени су издвојиле четири главна процеса којим се људи користе приликом одређивања рода: 1) садржај и начин говора; 2) физички изглед; 3) информације које људи дају; 4) голо тело. Транссексуалци обично манипулишу овим категоријама мењајући глас, манеризме, изглед или кријући тело, како би други људи препознали пол те особе. У разним културама неке људе сврставају под "трећи пол" као што су Брадачи, док у западним културама они који нису рођени као мушко или женско, доживљавају друштвени притисак да се изјасне као један од два пола.

(Хараламбос, 2002: 134, 135)

Picture of Jovana Jelic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Jovana Jelic - Wednesday, November 5, 2014, 4:59 PM
 

Које две групе радикалних феминисткиња разликује Тонгова?
Разликује:
-Радикално-либертаријанске феминисткиње

-Радикално-културне феминисткиње


(M.Хараламбос,2002:137)

Picture of Natalija Niketic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Natalija Niketic - Saturday, November 8, 2014, 3:25 PM
 

Употпунила бих формулацију питања и са тим која је суштинска разлика између две групе феминисткиња које разликује Тонгова?

Радикално културне - феминисткиње одбацују сваки покушај жена да се изједначе са мушкарцима,величајући карактеристике за које тврде да су повезане само са женама(емоција,природа,поверење...),а не подржавају оне приписане мушкарцима(аутономија,доминација,рат...) 

За разлику од њих,радикално - либертаријанске феминискиње сматрају да разлика између жена и мушкараца треба да се сведе на минимум,тако што ће преузимати једни од других најповољније карактеристике. Такво стање означавају као андрогинију,где нема знатних разлика између полова.

(Хараламбос,2002:137)

 

Picture of Tamara Cukanic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Tamara Cukanic - Thursday, November 6, 2014, 12:54 PM
 

Избаци уљеза и објасни свој одговор:

1. Џорџ Питер Мурдок

2. Ен Оклеј

3. Џон Боулби

4. Талкот Парсонс

Уљез је Ен Оклеј, због тога што она сматра да су родне улоге културно детерминисане, док остали аутори сматрају да су различите родне улоге последица биолошких разлика које постоје између мушкараца и жена. (Хараламбос,2002:131-133)

Као што сам већ поменула у свом претходном коментару нисам сигурна да ли сам тачно транскрибовала имена, пошто нисам успела да их нађем на српском језику.

 

Picture of Pedja Gnjatic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Pedja Gnjatic - Sunday, November 9, 2014, 12:26 AM
 

Шта је родна неједнакост?

Родна неједнакост је разлика у статусу,угледу и моћи између мушкараца и жена у друштвеним групама и контекстима.

Као што смо рекли,појам пола је заснован на биолошким и физичким разликама између мушкарца и жене.Појам рода је заснован на психолошким,културним и друштвеним разликама између мушкараца и жена.Постоје,знамо,мишљења да су разлике у роду, директна последица разлика у полу.Међутим ,то није увек случај ,јер особе развијене самосвести оба пола могу развити психолошке и карактерне особине које се традиционално и архетипски везују за њима супротан пол.На пример:нека жена може бити храбрија од већине мушкараца(чак се упорним физичким вежбањем може у физичкој снази изједначити ,па у неким случајевима и надмашити добар део мушкараца) ,као што неки мушкарац може бити осећајнији од већине жена.Полна неједнакост нема такву важност за социологију као родна неједнакост.Или још боље,уз помоћ родне неједнакости, откривамо догматску полну неједнакост.Код људи ,мушкарци су углавном физички крупнији и снажнији од жена.Ако видимо да у послу физичких радника који изводе селидбе и најтеже физичке радове доминирају мушкарци,то неће изазвати огромно социолошко интересовање,јер је ситуација мање-више у складу са природном нужности.Али када видимо да је жена дискриминисана или неједнако третирана у послу где може исказати потпуно исте квалитете као и мушкарац(дискриминација жена у образовању,политици,војном командовању,или подсмехивање мушкарцу, који код куће чува бебу док му жена ради) онда је задатак социолога да објасни тај аспект друштва,да открије,скривени однос моћи и доминације.

Е.Гиденс."Социологија"Ц.И.Д.2007.стр122.-123.

Picture of Sofija Novaković
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Sofija Novaković - Monday, November 10, 2014, 7:37 PM
 

Које две врсте патријархата разликује Силвија Волби?

Силвија Волби разликује приватни патријархат, који представља такву доминацију над женама да их искључује из јавног живота, не дозвољавајући им да у њему на било који начин учествују (угњетавање у оквиру саме породице), и јавни патријархат који дозвољава женама да учествују у јавном животу (тржишту рада или политици), али на веома ограничен начин, одвајајући их од позиција моћи и статуса.

(Гиденс, 2007: 127)

Picture of Nebojša Đorđević
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Nebojša Đorđević - Wednesday, November 12, 2014, 5:01 PM
 

Које су разлике између пола и рода?

Пол истиче анатомске и физиолошке разлике које карактеришу мушко и женско тело, док се род односи на психолошке, друштвене и културне разлике између мушкараца и жена. Род није нужно производ нечијег биолошког пола (Ентони Гиденс, 2007: 117).

Picture of Vera Vratuša
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Vera Vratuša - Wednesday, November 12, 2014, 8:22 PM
 

Небојша укључите се у дискусију о већ постављеном сличном питању о односу пола и рода

Picture of Dalibor Miloradovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Dalibor Miloradovic - Wednesday, November 12, 2014, 9:06 PM
 
Како Џорџ Питер Мардок објашњава полну поделу рада у друштву?

 

По Мардоковом мишљењу, темељ полне поделе рада а уједно и оно што је најважније када је полна подела рада у питању,јесте биолошка разлика између мушкарца и жене. С обзиром да биолошке разлике постоје,и да се у појединим друштвима веома јако изражавају,полна подела рада је најбољи начин организације друштва.

(Хараламбос,2007:131)

Picture of Milica Pavlovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Milica Pavlovic - Tuesday, November 18, 2014, 12:21 AM
 

 Шта према Талкоту Парсонсу представља кључ успешне социјализације?

Парсонс сматра да кључ успешне социјализације представља породица која је стабилна. Која је увек ту за своју децу, спремна да им пружи подршку, или било какав вид помоћи. Такође сматра да је потребно да постоји подела рада на основу пола, где жене имају експресивне улоге (одгајање деце, васпитање и пружање емоционалне подршке) , а мушкарци инструменталне (обезбеђивање материјалних средстава неопходних за живот породице) .

Е. Гиденс: 123

Picture of Sofija Cetkovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Sofija Cetkovic - Sunday, November 23, 2014, 1:14 AM
 

Шта представља родни поредак према Конелу?

Конел истиче постојање родне неједнакости која произилази из система у којем мушкарац има доминантну улогу. Рад, моћ и катексис су три кључна аспекта друштва који формирају родни поредак, кроз који се та доминација манифестује. Рад подразумева родну поделу рада, моћ се односи на облике понашања исказане у јавним и приватним сферама живота, а катексис обухвата динамику у оквиру интимних, личних и емотивних односа. 

(Гиденс, 2007:129)

Picture of Aleksandar Jovanovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Aleksandar Jovanovic - Sunday, November 23, 2014, 4:49 PM
 

Каква је разлика између друштвене конструкције рода и пола?

  Не само да је род искључиво друштвени производ који нема "чврсту супштинy",него и само људско тело подлеже друштвеним силама које га на различите начине обликују и мењају.Према таквом гледишту аутори који се баве истраживањем родних улога и њиховог учења прећутно прихватају да постоји билошка заснованост родних разлика.Теоретичари који верују у друштвену конструкцију пола и рода одбацују сваку билолошку заснованост родних разлика.Они сматрају да се родни идентитети стварају у односу на перципиране полне разлике у друштву и потпомажу обликовању тих разлика.

  (Е.Гиденс 2007,122)

Picture of Ana Kukuridi
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Ana Kukuridi - Monday, November 24, 2014, 2:46 PM
 

- Шта Блејерова замера социобиологији?

Она социобиологе оптужује за етноцентризам, тј. да људско понашање у свим друштвма поистовећују са понашањем људи у капиталистчким друствима белаца.

Picture of anastasija pakai
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by anastasija pakai - Wednesday, November 26, 2014, 2:53 PM
 

На шта је Ерхард скренуо пажњу у својим студијама и којим аргументима се Ана Оклеи успротивила његовим тврђењима? 

Ерхард је посматрао развој и понашање девојчица које су још као фетуси биле изложене  већој количини андрогених (мушких) хормона. Он је тврдио да су ове девојчице "несташније" од осталих девојчица и да више подсећају на дечаке по интересовањима и понашању. Ову појаву Ерхард назива "маскулинизација" тврдећи да је она проузрокована високим дозама андрогених хормона и да она ствара овакве промене у мозгу девојчица.

Ана Оклеи је указала на чињеницу да су се, у овом случају који је Ерхард посматрао, девојчице родиле са мушким гениталијама и да су, у великој већини случајева, оне одгајане као дечаци.  Ана Оклеи сматра да су "несташна" понашања девојчица производ њихове примарне социјализације а не промене на мозгу проузроковане хормонима.

(Хараламбос,2002:128,129)

Picture of Bojana Mijajlovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Bojana Mijajlovic - Thursday, November 27, 2014, 4:37 PM
 

Шта је Турнеров(Тарнеров) синдром?
Тарнеров синдром захвата само жене и девојке.Особе са овим сиптомом немају ни XX ni XY хромозоме, уместо тога они имају један X хромозом који се обично изражава као XO (Хараламбос,2002:134).

Знакови за овај сиптом су: -широк врат; -кратки прсти; -нокти који расту на горе; -низак раст (142-147цм); -опуштени капци и др. Те особе немају могућност да започну пубертет,то значи да ни јајници неће моћи да се развију тако да ће особа бити неплодна(стерилитет) и често ове особе имају срчане мане.

www.krenizdravo.com/zdravlje/bolesti-zdravlje/turnerov-sindrom-uzroci-simptomi-i-lijecenje

Picture of Marina Šušnjar
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Marina Šušnjar - Friday, November 28, 2014, 3:18 PM
 

Ко је створио социобиологију и по чему социобиолози иду даље од Дарвина?

- Социобиологију је створио Едвард Осборн Вилсон, а на пол и род ју је применио Дејвид Береш. Она се заснива на теорији еволуције Чарлса Дарвина (јер социобиолози сматрају да се људи и друге врсте мењају и развијају у процесу природног одабира, тј. највероватније ће преживети они најбоље прилагођени средини у којој живе), међутим, социобиолози иду даље од Дарвина на 2 начина:

1. Они тврде да не еволуирају само телесна обележја већ и понашање.
2. Они сматрају да гени управљају понашањем животиња и људи, чија је главна суштина остваривање максималних шанси за преношење гена на будуће нараштаје узгајањем, односно покушавају да осигурају преживљавање својих потомака. 

Овим долазимо до закључка да социобиологија покушава да објасни разлике између жене и мушкарца на претпоставки да различити полови користе различите стратегије како би остварили максимум шанси за преношење сопствених гена. Вилсон и Бараш даље тврде да различите стратегије репродукције доводе до различитог понашања мушкараца и жена, а такоће их наводе да заузимају различите друштвене улоге.

(Хараламбос, 2000:129,130) 

Picture of Selena Radović
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Selena Radović - Sunday, November 30, 2014, 2:11 AM
 

У складу са договором, настављамо са „заокруживањем“ дискусија. Морам да кажем да сте, након моје опште замерке у претходном обраћању у оквиру ове теме, потоњим дискусијама и предлозима питања знатно унапредили тематски садржај на овом форуму. Као и до сада, нећу коментарисати све пристигле предлоге, већ ћу скренути пажњу на неке формалне недостатке и похвалити сјане предлоге.

Колегиница Јелић је изоставила да пружи подробније објашњење у свом одговору, због чега питање не помаже да разумемо спорове унутар радикално-феминистичке струје, што је постигнуто допуном колегинице Никетић, и таква иницијатива је за похвалу.

Посебне похвале за колегиницу Цуканић: сјајна интервенција и појашњавање различитих становишта о утицају мајке на ментално здравље детета (као допуна питања и одговора колегинице Минић); јако је занимљив и експеримент са предлогом питања, одлично колегинице Цуканић, наставите тако! (иначе, у оглашавању изнад, написала сам предлоге транскрипција имена страних аутора на српски језик, где је Ann Oakley - Ен Оукли.)

Колегинице Милутиновић и Илић су имале сјајне предлоге и интервенције, то је оно што овакве вежбе треба да произведу, поред израженог разумевања уџбеничке литературе, ту је и уочавање недостатака у постојећим формулацијама, покретање дискусије и креативност! Заиста, одлично колегинице, све похвале!

Колеге Милорадовић, Ђорђевић, Јовановић и колегинице Павловић, Тодоровић и Пакаи, својим питањима требало је да се надовежете на дискусије о сличним питањима која су изнад поставиле ваше колеге. (Питање колегинице Пакаи је превише специфично јер се сувише ослања на текст из уџбеника).

Интервенција колегинице Шуковић би можда била сврсисходнија да захтев није био да се наведе разлика између било која два приступа, већ да се то учини на основу неког критеријума. Да је колега Радојевић у својој допуни овог питања то учинио, добили бисмо целовито решење.

Колегиница Мијајловић  је, објашњавајући Тарнеров синдром, показала ширу заинтересованост јер је користила и секундарни извор, што је за похвалу, једино што можда недостаје појашњење које су последице овог синдрома у контексту ове недељне теме. Колега Продановић се надовезао на сродну дискусију, и то је за похвалу, међутим у формулацији питања није наведено ко разликује поменуте процесе па питање које је колега формулисао звучи помало неодређено.

До наредних дискусија,

Поздрав за све!

Picture of Tijana Rakic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Tijana Rakic - Sunday, December 7, 2014, 3:53 PM
 

Које су четири кључне карактеристике облика друштвене организације настале због биолошких разлика који Фајрстонова назива "биолошком породицом"?

Фајрстонова сматра да је биолошка породица заједничка свим друштвима и да су битне следеће четири карактеристике:

1. Жене су хендикепиране својом биологијом (менструација, менопауза и рађање физички ограничавају жене, а трудноћа и дојење су најозбиљније друштвене последице. Тада њихов физички опстанак зависи од мушкараца.

2. Зависност жена о мушкарцима се повећава дугим раздобљима током којих су мала деца зависна о мајкама.

3. Међузависност мајке и детета и њихова зависност о мушкарцима постоји у свим друштвима,а  утиче на психологију сваког човека. Зависност о мушкарцима производи неједнаке односе моћи и психологију моћи.

4. Биологија породице је темељ свих типова неједнакости и стратификације. Полни класни систем је нацрт и прототип економског класног система.

(Хараламбос: 139,140)

Picture of Jovan Kovac
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Jovan Kovac - Sunday, December 7, 2014, 8:04 PM
 

Који је интерес мушкарца, а који жена у размножавању, по Барашовом схватању?

Мушкарци током живота производе милионе сперматозоида, а жене укупно око 400 јајашаца.
Због тога мушкарцу је најбитније да кроз оплодњу пренесе што више својих гена на потомке, док жене ризикују свој потенцијал у образовању, послу и самом животу. Према Барашу, жене су више посвећене стварању позитивних шанси за своју децу него мушкарци, па самим тим су строжије и пробирљивије у избору партнера за размножавање.

(Хараламбос, 2002:130)

 

Picture of Andrea Kaljevic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Andrea Kaljevic - Monday, December 8, 2014, 5:50 PM
 

Због чега социобиолози налазе корене рата у тежњи мушкарца да оствари репродукцију?

Жена ће увек бити сигурна да је дете генетски њено, док мушкарац не. С тога, код жене се јавља јача потреба за што бољим одгојом детета, она жели да му посвети пуну пажњу. Зато, у модерније доба, неке жене бирају да буду домаћице. То доводи до потребе за удајом са мушкарцем који има што већи друштвени положај и који пружа финансијску сигурност.

Просто речено, све добре прилике нађу још боље, што преостали избор жена чини оскудним капацитетом за репродукцију, тиме се јавља нека врста такмичења међу мушкарцима у ком плен односе већи и агресивнији.

У ранијим друштвима мушркаци су покшавали да се покажу као што бољи ловци, самим тим и бољи старатељи. Корене рата и тежње за остваривањем социобиолози налазе у покушају мушкарца да осигура и заштити приступ над властитом женом и тако спречи приступ другим мушкарцима.

 (Хараламбос,2002:130)

Picture of Andrea Drljevic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Andrea Drljevic - Tuesday, December 9, 2014, 5:26 PM
 

До каквих је закључака дошао Џон Боулби када је истраживао малолетне деликвенте и улогу жена (мајки)?

Дошао је до закључка да је већина психолошки поремећених малолетних деликвената била раздвојена од мајки у раном добу. На основу тога је закључио и да је за ментално здравље детета неопходан топао однос с мајком.

(М.Хараламбос,2002:132).

Picture of simonida devic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by simonida devic - Tuesday, December 9, 2014, 7:45 PM
 

П :  Шта су о разлици у понашању између мушкараца и жена сматрали социолози ?

О : О тој разлици социолози деле мишљење са психолозима,јер се обе науке слажу да је та разлика нормална. 

(Хараламбос,202:129) 

Picture of Filip Krstic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Filip Krstic - Wednesday, December 10, 2014, 4:07 PM
 

Боулби јесте дошао до закључка да је топао, интиман и трајни однос са мајком кључан за ментално здравље, способност давања и примања љубави као и каснији социјални живот детета али је такође закључио да чак постоји генетски утемељена психолошка потреба за блиским односом мајка-дете.

Picture of Sanja Zivotic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Sanja Zivotic - Wednesday, December 10, 2014, 4:42 PM
 

Како Ненси Чодору објашњава формирање родних идентитета?

Према овој теорији, родне разлике нису резултат биолошке предиспозиције, већ се формирају ,,несвесно" у најранијем периоду живота. Ненси Чодороу сматра да јављање родних разлика произилази из привражености које дете осећа према мајци. Емотивна везаност детета за мајку се прекида у одређеном периоду како би се код детета развио осећај самосталности. Ненси Чодороу сматра да се овај процес прекидања везаности за мајку одвија на различит начин код дечака и девојчица. Девојчице остају везаније за мајку, и пошто се њихова веза не прекида у потпуности, девојчице развијају осећај себе који је повезанији са другим људима. По мишљењу Ненси Чодороу ово доводи до стварања женских карактерних црта, као што су осетљивост и емоционално саосећање. Код дечака долази до губитка сталне блискости са мајком, а као резултат тога дечаци су релативно неспособни да се зближе са другима. Они развијају више аналитички поглед на свет у коме је нарочит нагласак на успеху, а потискују способност разумевања сопствених осећања и осећања других. Ова теорија Ненси Чодороу наишла је на многобројне критике.

(Гиденс, 2007:121)

Picture of Nenad Pivaš
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Nenad Pivaš - Wednesday, December 10, 2014, 5:51 PM
 

Како Џон Никлсон оцењује значај односа мушких и женских хормона за развој визуално-спацијалних способности?

Визуално-спацијалне способности се односе на способност да се лоцирају објекти у простору и за то је задужена десна хемисфера мозга. Постоје мишљења да је десна хемисфера, услед тестестерона, развијенија код дечака него код девојчица. Никлсон прихвата разлике у мозгу полова, но показало се да мушкарци са врло високим нивоом тестестерона лошије решавају визуо-спацијалне тестове од оних са врло ниским нивоом.  То показује да је потребна равнотежа мушких и женских хормона. Полне разлике су, по његовом мишљењу, мале и добрим делом увећане друштвеним факторима.

(Хараламбос 2002: 129)

Picture of Branislav Saric
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Branislav Saric - Wednesday, December 10, 2014, 6:30 PM
 

Како Сигмунд Фројд објашњава настанак родног идентитета и његов развој кроз животни век детета?

Према Фројду, учење родних разлика код одојчади и деце тиче се присуства, односно одсуства пениса.
У узрасту од око четири или пет година дечак осећа страх од дисциплине и аутономије које отац захтева од њега и замишља да отац жели да га кастрира. Делимично несвесно, дечак перципира оца као супарника у својој љубави према мајци, сузбија природна еротска осећања према њој, и прихвата оца као супериорније биће.
Девојчице пате од ''зависти јер немају пенис'', према Фројду. Такође, у том узрасту мајка губи вредност у очима девојчице јер и она нема ''видљив полни орган''. Уколико се девојчица идентификује са мајком, она заузима покоран став у односу на њу, који је резултат схватања да је ''друга по вредности''.
Када се заврши ова фаза, дете је научило да сузбија своја еротска осећања, док их биолошке промене, у каснијем узрасту поново не активирају.

(Гиденс, 2007: 120)

Picture of Branislav Saric
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Branislav Saric - Wednesday, December 10, 2014, 6:29 PM
 

Какве критике су Фројдова гледишта изазвала, у погледу развоја родног идентитета?

Фројдова гледишта су покупила разне критике, првенствено од стране феминисткиња, али и других аутора.
Прво, чини се да Фројд превише поистовећује род са свешћу о гениталијама.
Друго, његова теорија зависи од претпоставке да су мушкарци супериорнији од жена.
Треће, Фројд сматра да отац има примарну улогу у наметању дисциплине, мада је у многим културама фигура мајке много израженија.
Четврто, према Фројду учење рода је најинтензивније у узрасту од четири или пет годна, док многи каснији аутори наглашавају важност учења у још ранијем узрасту, почевши од узраста одојчета.

(Гиденс, 2007: 120)

Picture of Natalija Stojičić
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Natalija Stojičić - Wednesday, December 10, 2014, 6:55 PM
 
Какву теорију Кеслер и МекКена износе о приписивању рода? Оне тврде да приписивање рода тј да ли је нека особа мушког или женског рода произилази из друштва, да је културно детерминисано. Већина људи сматра да се спољне карактеристике морају поклапати са биолошким чињеницама. Оне то сматрају не тако неопходним, будући да по њима не постоје јасне разлике и конкретан начин за разликовање мушкарца и жена. Оне сматрају да све хормоне имају и један и други пол, тако да они не могу допринети при прецизном разграничавању. Такође помињу и Турнеров синдром, када људи имају само један X хромозом, и да је то један од примера како изглед зна да превари. Оне даље наводе како је један од сигурнијих начина да се провери тј припише род провера гениталија, али да чак ни то не мора бити стопостотно тачно будући да постоје људи који имају и женске и мушке полне органе, познатији као хермафродити. Оне затим помињу, и самим тим уводе, трећу категорију, средњи род, будући да се он већ појављивао у неким друштвима, као код нпр. неких индијанских племена. Будући да се род не може са презицношћу тачно утврдити, приписивање родова оне су објасниле као логично закључивање на основу добијених информација током разговора и посматрања особа. Оне кажу да су у том закључивању важни садржај и начин говора, јавна физичка појава, информације које добијамо о прошлости од тих особа и један од важнијих фактора, голо тело.
Picture of Emilija Rasic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Emilija Rasic - Wednesday, December 10, 2014, 11:06 PM
 
Како социолози дефинишу родну неједнакост и која два питања су главна приликом изучавања родне неједнакости? Родну неједнакост социолози дефинишу као разлику у статусу, моћи и угледу у оквиру група, заједнице и друштава. Питања која су битна приликом проучавања неједнакости између жена и мушкараца јесу питање приступа мушкараца и жена одређеним друштвеним ресурсима и домет могућности жена и мушкараца. Такође питање улоге и активности жена и мушкараца, и њихово међусобно вредновање је једно од битнијих питања којим се социлози баве. ( Гиденс. Е, 2007 : 123 )
Picture of Milica Martinesic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Milica Martinesic - Wednesday, December 10, 2014, 11:16 PM
 

Како је Талкот Прсонс окарактерисао зенину улогу у породици?

-Талкот је окарактерисао женину улогу у породици као експресивну, тако што даје топлину у емоцијалну подршку. Експресивна жена смањује напетост, пружајући разумевање и бригу.

(Храламбос: 2002, 132)

Picture of Милена Драгишић
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Милена Драгишић - Thursday, December 11, 2014, 1:49 AM
 

На који начин Роберт Столер прави разлику између пола и рода?

Столер је изнео здраворазумско опажање према којем се велика већина популације јасно може категоризовати као мушкарац или жена, на темељу телесних обележја: ''спољашње гениталије, унутрашње гениталије, гонаде, хормони и секундарне полне карактеристике''. Због тих су разлика жене способне да рађају и доје децу, док мушкарци нису. Уз то, телесне разлике између мушкараца и жена обично значе да су мушкарци јачи и мишићавији. Међутим, термини за род ''мушки'' и ''женски'', могу бити сасвим независни од пола. Није нужно да се жена понаша ''женски'', нити да се мушкарац понаша ''мушки''. Девојчице нису нужно брижне и саосећајне, а ни дечаци не морају бити агресивни и такмичарски расположени.

(Хараламбос,2002:127)

Picture of Danilo Radovanović
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Danilo Radovanović - Thursday, December 11, 2014, 11:09 AM
 

Шта су Гој (Goy) и Феникс(Phoenix) тврдили и у оквиру које теорије?

Picture of Aleksa Vujicic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Aleksa Vujicic - Thursday, December 11, 2014, 3:15 PM
 

Под којим утицајем се урушавају традиционална схватања мушкости?

- Традиционална схватања мушкости се урушавају под утицајем разних фактора, од промене на тржишту рада до високих стопа развода. 

(Гиденс, 2007:132)

Picture of Vojin Dražić
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Vojin Dražić - Wednesday, December 31, 2014, 12:04 AM
 

Истраживања су показала да постоје разлике у здрављу мушкараца и жена. Уопштено говорећи жене живе дуже од мушкараца, међутим оне су болесније од мушкараца, посебно у старијој доби. До каквих је закључака дошла Л. Дојл (Lesley Doyal)

Она је изнела тезу да се женско здравље може најбоље објаснити у односу према главним активностима жена. Уопштено говорећи животи жена су другачији од живота мушкараца због улога и задатака које оне обављају - кућни посао, одгој деце и мајчинство, репродукција. Према њеном мишљењу свака анализа женског здравља треба узети у обзир интеракцију социјалних, психолошких и биолошких утицаја.

Гиденс (2007, стр.151)

Picture of Vanja Zivkovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Vanja Zivkovic - Sunday, January 4, 2015, 5:39 PM
 

Кеслерова и Мекена су путем интервјуа са транссексуалцима дошле до четири главна процеса како људи одлучују ког је рода друга особа, а ти процеси су:
1. Садржај и начин говора.
2. Физичка појава.
3. Информације које дају о својој прошлости.
4. Голо тело. 

(Хараламбос, 2002:135)

Picture of Mirta Crkvenjakov
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Mirta Crkvenjakov - Saturday, January 10, 2015, 1:59 PM
 

Који је став либералних феминисткиња?

 

Либералне феминисткиње се залажу за стварање једнаких могућности, нарочито у образовању и на радном месту. Међутим оне не захтевају револуционарне промене, већ сматрају да се тај циљ може остварити увођењем закона и покушајем мењaња туђих схватања.

 

(Хараламбос, 138)

Picture of Kristina Ilić
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о полу и роду 2014
by Kristina Ilić - Saturday, January 10, 2015, 7:31 PM
 

Које су основне одлике црног феминизма и како је настао?

Настао је због незадовољства другум типовима феминизма, јер како Бел Хукс тврди феминизам уопште се не бави посебним проблемима са којима се суочавају црне жене, како даље наводи она не види женскост као изузетно вежним делом идентитета, већ ,,расу", оне су се потом придружиле покрету за грађанска права.

 

Харалабос, 2002: 138