Пол и род - Sex and Gender

 
 
Picture of Lazar Pavlović
Улрих Бек, Ризично друштво, Ја сам ја
by Lazar Pavlović - Thursday, November 27, 2014, 11:14 AM
 

"Више једнакости још јасније доводи до свести о неједнакостима, које и даље постоје и појачавају се."(Бек, 2001: 174)

Чињеница да између мушкараца и жена на папиру више не постоје разлике у погледу могућности деловања на све аспекте друштвеног живота, а да упркос томе статистички подаци показују да је улога жене и даље у потчињеном положају у односу на улогу коју у друштву заузима мушкарац, говори о спором напретку идеје о једнакости полова. Данас, када за жене не постоје никакве препреке у погледу права и образовања, можемо видети да се проблем налази у родним  стереотипима, дубоко укорењеним у савременом друштву.

"Младе жене су изједначавањем образовних могућности и повећаном свешћу о свом положају изградиле наду у већу једнакост и партнерство у професионалном и породичном животу, која се односи на супротно усмерене развоје на тржишту рада и у понашању мушкараца. Мушкарци, обратно, практикују једну реторику једнакости, не прелазећи с речи на дела." (Бек, 2001: 174)

Моје тумачење овог цитата односи се на пасивно (не)учествовање људи, без обзира на пол, у борби за једнакост.  Влада ли мишљење да је правно загарантована једнакост у свим областима друштвеног делања ставила тачку на све проблеме с којима су се сусретале жене у прошлости? Да ли се већина служи такозваном реториком једнакости? У једном истраживању које је спровео CeSID 69 % испитаника је на питање "Колико је насиље над женама распрострањено у Србији?" одговорило са Много/У приличној мери. На првом месту по изложености дискриминацији налазе се жене, гласом 42 % испитаника. Десет посто испитаника мисли да је жена у повлашћеном положају, док 65 % тврди супротно.(Извор: http://www.ravnopravnost.gov.rs/jdownloads/files/izvestaj_diskriminacija_cesid_undp_poverenik_2013_v__21_02_2014_final_sajt.pdf) Свест о проблему, очигледно, постоји.

  "Људи се ослобађају окова полова, њихових квазисталешких атрибута и датости, или су уздрмани до дна душе, а покретач је сила коју они сами не разумеју, иако су они њено унутарње отелотворење, ма колико чудно их оно задесило. Закон који их обузима гласи: Ја сам ја, а потом: Ја сам жена. Ја сам ја, а потом: Ја сам мушкарац." (Бек, 2001: 187)

У трагању за идентитетом, у доба када постоји широк избор темеља на којима ће се исти градити, потреба једне особе да што више заобиђе устаљене родне улоге и стереотипе  јесте потпуно оправдана. Потреба за независношћу и слободом постаје ултиматум савременог доба. Међутим, млади људи и даље ступају у партнерства и брачне заједнице. Бек тврди да се та жеља за партнерством јавља због повећања губитака које индивидуализација носи као наличје својих могућности.(Бек, 2001: 188)

 

Picture of Vera Vratuša
Re: Улрих Бек, Ризично друштво, Ја сам ја
by Vera Vratuša - Saturday, November 29, 2014, 3:52 PM
 

Недељно саопштење  колеге Лазара Павловића посвећено поглављу из књиге Ризично друштво Улриха Бека, објављено је неколико сати  пре предложеног рока (27. новембар у подне за закључну виртуелну дискусију о друге три теме према Ажурираној верзија Плана наставе2014 из Усо1) и тиме заслужује похвалу.

Није за похвалу чињеница да у формалном погледу и у овом недељном саопштењу није примењено правило да заграда са основним подацима о изворнику треба да се постави иза знака извода иза директног цитата а пре знака интерпункције, најчешће тачке након цитата или парафразе, као и одсуство изцрпних библиографских података о изворнику на крају текста. Озбиљнији формални недостатак је одсуство покушаја самосталног сруктурисања текста на уводни, средишни део и закључак.

Након исправљања формалних недостатака овог недељног саопштења, позивам аутора, учеснике усо1 који су приказивали исти изворник и друге изворне текстове у оквиру теме о полу и роду да кроз виртуелни дијалог  више дознамо како разумеју често цитирану Бекову реченицу  "Ја сам ја, а потом: ја сам жена. Ја сам ја, а потом: ја сам мушкарац. Светови зјапе између ја и жене коју смо очекивали, између ја и мушкарца ког смо очекивали" (Бек, 2001: 188) и да упореде схватања аутора анализираних изворних текстова о друштвеним изворима настанка и будућности патријархата и поделе рада између мушкараца и жена у оквиру приватне и јавне сфере друштвене делатности.

Након дискусије о овим питањима и другим питањима које сами поставите, приступите узјаманом оцењивању и самооцењивању недељних саопштења у оквиру исте недељне теме и у оквиру других недељних тема које вас занимају, у циљу што темељитије припреме за полагање коликвијума, писање семинарског рада и његове одбране на испиту.

Picture of Emilija Pesic
Re: Улрих Бек, Ризично друштво, Ја сам ја
by Emilija Pesic - Sunday, December 28, 2014, 5:34 PM
 

Замерка овог рада је што су само одабрани цитати и анализирани, што колега није увео у Беков текст или бар што није дао свој закључак или своје мишљење о теми о којој је Бек причао у овом тексту. Замерка је и та, као у већини недељних саопштења на тему Пол и род, што грешке још увек нису исправљене. Оцена је 7.

Picture of Sofija Novaković
Re: Улрих Бек, Ризично друштво, Ја сам ја
by Sofija Novaković - Saturday, January 3, 2015, 5:16 PM
 

Рад колеге Лазара Павловића оценила бих оценом 7, недостаје увод и закључак, а сами цитати су веома "штуро" обрађени, односно могла се поклонити већа пажња њиховом објашњавању и повезивању.

Picture of Bogdana Stamenkovic
Re: Улрих Бек, Ризично друштво, Ја сам ја
by Bogdana Stamenkovic - Thursday, January 8, 2015, 4:28 PM
 

Недељном саопштењу колеге Павловића свакако недостају увод и закључак којим би приказао своје мишљење и своје ставове због чега се саопштење свело на навођење цитата и њихово тумачење, које је такође могло бити боље. Постоје и формалне грешке које нису исправљене.

Оцена 8.

Picture of Marko Pudar
Re: Улрих Бек, Ризично друштво, Ја сам ја
by Marko Pudar - Saturday, January 10, 2015, 7:13 PM
 

Сходно чињеници да раду колеге Лазара Павловића недостају увод и закључак, те да су се поткрале и неке формалне грешке, дајем му осам бодова.

Picture of Srna Orašanin
Re: Улрих Бек, Ризично друштво, Ја сам ја
by Srna Orašanin - Saturday, January 10, 2015, 10:02 PM
 

С обзиром да је изостало јасно структурисање текста, боље објашњење цитата као и да постоје неке формалне грешке, овом саопштењу бих доделила оцену 7.

Picture of Nina Ocokoljic
Re: Улрих Бек, Ризично друштво, Ја сам ја
by Nina Ocokoljic - Sunday, January 11, 2015, 12:23 PM
 

Похвалила бих питања којима се колега позабавио у свом раду, као и цитате које је изабрао. Оно што ми је засметало јесте што рад није мало опширнији, због тога, као и због неких формалних грешака оцена коју дајем је 8.