Прочитајте о односу природе и друштва с обзиром на проблеме пола и рода и одговорите

Сви прочитајте: Хараламбос, 2002: 127-139

Писци недељног саопштења треба да прочитају најмање један избор из одговарајуће изворне литературе и предају тезе у писаном облику најкасније на дан саопштавања, као и да их у завршном облику са свим потребним подацима о коришћеним изворима "окаче" на форум за недељна саопштења на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624 или у одговарајући тематски форум. (Уколико вас ова веза или било која друга адреса у оквиру УСОЦ1 одведе на страницу "404 Not Found", хитно ме обавестите електронском поштом да сам заборавила да променим одговарајућу адресу у новој академској години).

Писци семинара треба да прочитају најмање три поглавља из различитих књига о истој теми или, боље,  једну читаву књигу о истој теми коју треба да осветле из различитих теоријско-методолошких углова, те да свој семинарски рад пошаљу у електронском облику демонстратору најкасније до последњег радног дана у семестру у 17:00,  но, због честе праксе „враћања“ семинарских радова „на дораду“, као и због бројности ових радова, саветујемо вас да то ипак учините раније (више у Водич за бруцоше и "старе" студенте.

Eнгелс, Ф, Порекло породице, приватне својине и државе, гл.2, одељак 4, класни сукоб мушкараца и жена у оквиру моногамног брака

Милић А, Социологија породице, Породица између хијерархије и симетрије односа пол-род, 29-31 и Бек, "Ја сам ја" 195 до краја поглавља у Ризично друштво

Sylvia Walbby, Theorizing Patriarchy,1994, Blackwell Publishers: Структурисање патријархалног друштва, 20-24, 178-82, 200-201(добровољци треба да скенирани текст преведу)

Бек, У. Ризично друштво, Ја сам ја, 173-194

Погледајте и допуните Избор извора релевантних за тему 4 који су доступни на страницама USOC1

Одговорите које су основне тезе заговорника различитих теоријских и методолошких оријентација у истраживању односа природе и друштва с обзиром на проблеме пола и рода?