Разне теорије друштвеног структурисања и раслојавања

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању друштвеног структурисања и раслојавања, унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију, у складу с упутствимa нa aдреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624.


After you read suggested literature and other sources according to Your own choice, your answer which are the main theses of the selected author/s on the optimal theoretical and methodological approach to the research of social stratification, introduce into this forum in the form of a new theme for discussion.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Браверман; Радничка класа, Рад и монополни капитал Picture of Marija Sjeničić Marija Sjeničić 17 Nina Ocokoljic
Sun, Jan 11, 2015, 1:52 PM
Тумин, Критичка анализа, Кувачић И., Функционализам у социологији Picture of Branislav Saric Branislav Saric 11 Antonije Tot
Sun, Jan 11, 2015, 4:07 AM
Образложене оцене приспелих прилога о проблематици: Разне теорије друштвеног раслојавања Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 7 Branislav Saric
Sun, Jan 11, 2015, 12:36 AM
Дејвис, Мур (Davis, Moore), Неки принципи стратификације у Кувачић Picture of Serem Vam Se u Moodle Serem Vam Se u Moodle 9 Marija Sjeničić
Sun, Jan 11, 2015, 12:32 AM
Dahrendorf, Ralph - Homo sociologicus Picture of Danica Jotić Danica Jotić 9 Branislav Saric
Sun, Jan 11, 2015, 12:24 AM
Р. Дарендорф, Homo sociologikus Picture of Sinisa Simic Sinisa Simic 7 Branislav Saric
Sun, Jan 11, 2015, 12:22 AM
Браверман, Хари, Радничка класа Picture of Veronika Juric Veronika Juric 10 Branislav Saric
Sun, Jan 11, 2015, 12:20 AM
Класе, сталежи и странке, Макс Вебер Picture of Sara Jevtic Sara Jevtic 9 Marija Sjeničić
Sun, Jan 11, 2015, 12:16 AM
Тумин, Критичка анализа у Кувачићу Picture of simo jokic simo jokic 10 Branislav Saric
Sun, Jan 11, 2015, 12:11 AM
Макс Вебер- Класе, сталежи и странке Picture of Emilija Rasic Emilija Rasic 14 Emilija Rasic
Sat, Jan 10, 2015, 11:41 PM
Дејвис,Мур:Неки принципи стратификације у Кувачићу Picture of Jovana Jelic Jovana Jelic 11 Ivan Vitezovic
Sat, Jan 10, 2015, 10:21 PM