Избор извора који су релевантни за тему 9 и који су доступни на страницама USOC

К. Davis, W. Moore vs. M. Tumin: O принципима стратификације (превод Davis, Moore, Неки принципи стратификације; Tumin, Критичка анализа, видети у КУВАЧИЋ, И., Функционализам у социологији, Напријед, Загреб, 1990: 345-354; 356-367)

М.Weber : О друштвеној стратификацији (превод видети у М. Вебер, Привреда и друштво...)

E.O.Wright : Увод у Алтернативни темењи класне анализе

Last modified: Thursday, September 25, 2014, 3:03 AM