Структурално позитивистичка наспрам структурално критичке парадигме

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне онтолошке, епистемолошке, истраживачко стратешке и истраживачко техничке поставке теорије и метода код позитивиста и критичких теоретичара друштва (према одабраном/им аутору/има и према Вама), унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију, у складу с упутствимa нa aдреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624.


After you read suggested literature and other sources according to your own choice, your answer to the question which are the main ontological, epistemological, research strategical and research technical theoretical and methodological theses of positivist and critical researchers of society, introduce into this forum in the form of a new theme for discussion.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Маркс, Карл - ''Тезе о Фојербаху'' Picture of Tamara Milovanovic Tamara Milovanovic 13 Nina Ocokoljic
Sun, Jan 11, 2015, 1:32 PM
Емил Диркем, Правила социолошке методе: Шта је то друштвена чињеница? Picture of Katarina Milutinovic Katarina Milutinovic 17 Nina Ocokoljic
Sun, Jan 11, 2015, 12:57 PM
Образложене оцене недељних саопштења о проблематици Структурално позитивистичка наспрам структурално критичке парадигме Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 6 Ninoslav Gajic
Sun, Jan 11, 2015, 3:38 AM
Конт о позитивној филозофији, методи и политици Picture of Jovana Mijatovic Jovana Mijatovic 5 Ninoslav Gajic
Sun, Jan 11, 2015, 2:35 AM
Конт о позитивној филозофији,методи и политици Picture of Milica Vukotic Milica Vukotic 14 Jovana Mijatovic
Sat, Jan 10, 2015, 11:57 PM
Маркс, Карл - ''Тезе о Фојербаху'' Picture of Ninoslav Gajic Ninoslav Gajic 16 Jovana Mijatovic
Sat, Jan 10, 2015, 11:55 PM
Правила која се односе на посматрање друштвених чињеница Picture of Irena Minic Irena Minic 7 Marijana Deronjic
Sat, Jan 10, 2015, 11:33 PM
Емил Диркем, Правила социолошке методе: Правила која се односе на посматрање друштвених чињеница Picture of Tatjana Gojković Tatjana Gojković 4 Katarina Milutinovic
Sat, Jan 10, 2015, 10:44 PM
Предговор за Прилог критици политичке економије Picture of Dalibor Miloradovic Dalibor Miloradovic 7 Ninoslav Gajic
Sat, Jan 10, 2015, 10:02 PM
Предговор за прилог критици политичке економије, Маркс Picture of Ivona Gasparic Ivona Gasparic 4 Dalibor Miloradovic
Sat, Jan 10, 2015, 6:04 PM