Структурално позитивистичка наспрам структурално критичке парадигме

Сви прочитајте Хараламбос, 2002 : 9-14, 17-18 ; Гиденс, 2003: 7-14, 17-19. Пожељно је да прочитате и одговарајуће делове завршних поглавља о теорији и методу који се детаљно обрађују у Социологији 2

Писци недељног саопштења треба да прочитају најмање један избор из одговарајуће изворне литературе и предају тезе у писаном облику најкасније на дан саопштавања, као и да их у завршном облику са свим потребним подацима о коришћеним изворима "окаче" на форум за недељна саопштења на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624 или у одговарајући тематски форум. (Уколико вас ова веза или било која друга адреса у оквиру УСОЦ1 одведе на страницу "404 Not Found", хитно ме обавестите електронском поштом да сам заборавила да променим одговарајућу адресу у новој академској години). Писци семинара треба да прочитају најмање три поглавља из различитих књига о истој теми или, боље,  једну читаву књигу о истој теми коју треба да осветле из различитих теоријско-методолошких углова, те да свој семинарски рад пошаљу у електронском облику демонстратору најкасније до последњег радног дана у семестру у 17:00,  но, због честе праксе „враћања“ семинарских радова „на дораду“, као и због бројности ових радова, саветујемо вас да то ипак учините раније (више у Водич за бруцоше и "старе" студенте.

Конт о позитивној филозофији, методи и политици, у Фиаменго, Анте, 1987, Saint-Simon и Auguste Comte, Напријед, Загреб, 336-341, 343-345;

Маркс Тезе о Фојербаху у Maркс, K., Ф. Eнгелс, 1971-1986,: Дела, Просвета, Београд, т.6,6>;

Маркс Предговор за Прилог критици политичке економијеу Maркс, K., Ф. Eнгелс, 1971-1986,: Дела, Просвета, Београд, т 20, 331>

Durkheim, Emil, Le suicide (1897): Étude de sociologie, Introduction, http://esociologyveraknowledge.wikispaces.com/file/detail/Durkheim+suicide_intro.doc

Одговорите које су основне онтолошке, епистемолошке, истраживачко стратешке и истраживачко техничке поставке теорије и метода код позитивиста и критичких теоретичара друштва.