Шта је социологија? What is sociology?

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање шта је социологија (према одабраном/им аутору/има и према Вама) унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију, у складу с упутствимa нa aдреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624еми .

Обратите пажњу да се о настанку и различитим тумачењима социологије дискутује на основу изворне литературе на вежбама после првог колоквијума 14. новембра 2014.

After you read suggested literature and other sources according to Your own choice, your answer to the question what is sociology (according to selected author(s) and/or according to You), introduce into this forum in the form of a new theme for discussion.


DiscussionStarted byRepliesLast post
- Алвин Глуднер, " Antiminotaur: mit vrednosno neutralne sociologije" - Picture of Milica Martinesic Milica Martinesic 8 Ivana Vasiljević
Tue, Jan 13, 2015, 9:11 AM
Дарендорф, Р. Homo sociologicus Picture of Bojana Mijajlovic Bojana Mijajlovic 8 Ivana Vasiljević
Tue, Jan 13, 2015, 9:08 AM
Т.Б. Ботомор- "Социологија као друштвена критика: Конзерватизам и радикализам у социологији" Picture of Jelena Bogdanovic Jelena Bogdanovic 13 Nina Ocokoljic
Sun, Jan 11, 2015, 1:44 PM
Darendorf, P. Homo sociologicus Picture of Aleksa Vujicic Aleksa Vujicic 6 Željka Marinković
Sat, Jan 10, 2015, 11:57 PM
Образложене оцене приспелих прилога о проблематици. Шта је социологија? Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 7 Danica Jotić
Sat, Jan 10, 2015, 11:30 PM
Ботомор Томас "Социологија као друштвена критика: конзервативизам и радикализам у социологији" Picture of Ivana Vasiljević Ivana Vasiljević 3 Zorana Magovcevic
Sat, Jan 10, 2015, 10:24 PM
Рајт Милс - Социолошка имагинација Picture of Aleksandar Milanovic Aleksandar Milanovic 3 Zorana Magovcevic
Sat, Jan 10, 2015, 10:08 PM
Томас Ботомор - Социологија као друштвена критика: Конзервативизам и радикализам у социологији Picture of Milica Maljković Milica Maljković 4 Zorana Magovcevic
Sat, Jan 10, 2015, 9:44 PM
Рајт Милс-"Социолошка имагинација" Picture of Zorana Magovcevic Zorana Magovcevic 4 Željka Marinković
Sat, Jan 10, 2015, 9:34 PM
Бергер, Х., Келнер, П., Социологија као начин гледања Picture of Željka Marinković Željka Marinković 4 Zorana Magovcevic
Sat, Jan 10, 2015, 9:20 PM
- Алвин Гулднер, „Antiminotaur: mit vrednosno neutralne sociologije“- Picture of Ivan Vitezovic Ivan Vitezovic 9 Zorana Magovcevic
Sat, Jan 10, 2015, 8:16 PM