Прочитајте о социолошком погледу на свет и одговорите

Сви прочитајте: Хараламбос, 2002 : 2-9, 20-21 ; Гиденс, 2003: 2-6, 20, 24-49. Пожељно је да прочитате и одговарајуће делове завршних поглавља о теорији и методу који се детаљно обрађују у Социологији 2

Писци недељног саопштења треба да прочитају најмање један избор из одговарајуће изворне литературе и предају тезе у писаном облику најкасније на дан саопштавања, као и да их у завршном облику са свим потребним подацима о коришћеним изворима "окаче" на форум за недељна саопштења на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624 или у одговарајући тематски форум. (Уколико вас ова веза или било која друга адреса у оквиру УСОЦ1 одведе на страницу "404 Not Found", хитно ме обавестите електронском поштом да сам заборавила да променим одговарајућу адресу у новој академској години). Писци семинара треба да прочитају најмање три поглавља из различитих књига о истој теми или, боље,  једну читаву књигу о истој теми коју треба да осветле из различитих теоријско-методолошких углова, те да свој семинарски рад пошаљу у електронском облику демонстратору најкасније до последњег радног дана у семестру у 17:00,  но, због честе праксе „враћања“ семинарских радова „на дораду“, као и због бројности ових радова, саветујемо вас да то ипак учините раније (више у Водич за бруцоше и "старе" студенте.

Ботомор, Томас, Социологија као друштвена критика, Загреб, 9-13

Милс, Рајт, Социолошка имагинација,Београд, 9-15

Ралф Дарендорф, Homo sociologikus, Социологија и људска природа, Ниш,199-213

Бергер, Х., Келнер, П., Социологија у новом кључу30-42

Гулднер, А. За социологију , Загреб, 11-33

(Вратуша В, "Шта је социологија"...није обавезно, добродошле су све сугестије за унапређивање рада на овом стално отовореном пројекту одговарања на питање о пореклу, предмету и перспективама науке о друштву у контексту мена самог друштва и наших схватања о томе шта је друштво)
Одговорите које су основне одлике социолошког погледа на свет аутора којега сте одабрали, односно у чему се разни аутори слажу а у чему међусобно разликују када одређују особеност појаве, предмета, теорије, метода истраживања и сврхе социологије.