Сиромаштво, поткласа и друштвена искљученост

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању сиромаштва, поткласа и друштвене искључености, унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију, у складу с упутствимa нa aдреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624.After you read suggested literature and other sources according to Your own choice, your answer which are the main theses of the selected author/s on the optimal theoretical and methodological approach to the research of poverty, underclass and social exclusion, introduce into this forum in the form of a new theme for discussion.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Понтинг Клајв, Еколошка историја света: Основе неједнакости Picture of Mirta Crkvenjakov Mirta Crkvenjakov 1 Marija Sjeničić
Mon, Jan 12, 2015, 4:42 PM
Образложене оцене приспелих прилога о проблематици: Сиромаштво, поткласа и друштвена искљученост Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 6 Jelena Sukovic
Sun, Jan 11, 2015, 3:08 AM
Милосављевић, М., Сиромаштво и свету и у Србији, Социјална мисао. Picture of Jelena Sukovic Jelena Sukovic 8 Vojin Dražić
Sun, Jan 11, 2015, 2:42 AM
Дебата о поткласи Чарлса Мареја Picture of Ana Kukuridi Ana Kukuridi 7 Vojin Dražić
Sun, Jan 11, 2015, 2:36 AM
Дебата о Култури становништва Оскара Луиса, (ен) Picture of Filip Krstic Filip Krstic 7 Vojin Dražić
Sun, Jan 11, 2015, 2:25 AM
Сиромаштво, поткласа и друштвена искљученост Picture of Vojin Dražić Vojin Dražić 6 Ana Kukuridi
Sat, Jan 10, 2015, 8:17 PM
Дебата о култури сиромаштва Оскара Луиса Picture of Tamara Cukanic Tamara Cukanic 8 Ana Kukuridi
Sat, Jan 10, 2015, 8:12 PM
Понтинг Клајв, Еколошка историја света: Основе неједнакости Picture of Marina Šušnjar Marina Šušnjar 8 Ana Kukuridi
Sat, Jan 10, 2015, 8:04 PM