Сиромаштво, поткласа и друштвена искљученост

Сви прочитајте: (Хараламбос:291-305, 316-346); Гиденс: 316-341

Писци недељног саопштења треба да прочитају најмање један избор из одговарајуће изворне литературе и предају тезе у писаном облику најкасније на дан саопштавања, као и да их у завршном облику са свим потребним подацима о коришћеним изворима "окаче" на форум за недељна саопштења на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624 или директно у одговарајући тематски форум. (Уколико вас ова веза или било која друга адреса у оквиру УСОЦ1 одведе на страницу "404 Not Found", хитно ме обавестите електронском поштом да сам заборавила да променим одговарајућу адресу у новој академској години). Писци семинара треба да прочитају најмање три поглавља из различитих књига о истој теми или, боље,  једну читаву књигу о истој теми коју треба да осветле из различитих теоријско-методолошких углова, те да свој семинарски рад пошаљу у електронском облику демонстратору најкасније до последњег радног дана у семестру у 17:00,  но, због честе праксе „враћања“ семинарских радова „на дораду“, као и због бројности ових радова, саветујемо вас да то ипак учините раније (више у Водич за бруцоше и "старе" студенте.


Подсетите се на Фридрих, Е,, Положај радничке класе у Енглеској-Резултати, у Маркс, Енгелс, Дела, т. 4, 183-21 из теме о девијацијама
Милосављевић, М.,Сиромаштво у свету и у Србији, Социјална мисао, 2008, vol. 15, br. 4, str. 7-27
Клајв Понтинг, Еколошка историја света, Одисеја, Београд, 2009: Основе неједнакости,180-188, 195-198, 203-208
Дебата о Култури сиромаштва Оскара Луиса, (ен) http://esociologyveraintroduction.wikispaces.com/file/detail/Oscar+Lewis+Culture+of+poverty+debate.pdf
Дебата о Подкласи Чарлса Муреја, Introduction (ен) http://esociologyveraintroduction.wikispaces.com/file/detail/Charles+Murray+underclass+debate.pdf

Одговорите које су основне тезе заговорника различитих теоријских и методолошких приступа истраживању сиромаштва, поткласа и друштвене искључености.