Становништво и еколошка криза Population and ecological crisis

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању односа природе и друштва с обзиром на проблеме становништва и еколошке кризе, унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију, у складу с упутствимa нa aдреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624.


After you read suggested literature and other sources according to Your own choice, your answer which are the main theses of the selected author/s on the optimal theoretical and methodological approach to the research of the relationship between nature and society concerning the problems of population and ecological crisis, introduce into this forum in the form of a new theme for discussion.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Писмо индијанског поглавице племена Сијетла председнику САД Пирсу из 1854. године, у ''Нови свет је могућ'', аутори Дуња и Љубодраг Симоновић Picture of Milica Pavlovic Milica Pavlovic 15 Nebojša Đorđević
Sun, Jan 18, 2015, 9:16 PM
Медоуз, Донела, Границе раста-Стање равнотеже Picture of anastasija pakai anastasija pakai 8 Nebojša Đorđević
Sun, Jan 18, 2015, 9:12 PM
Бек, У, Ризично друштво: О логици расподеле добара и расподеле ризика Picture of Marija Đurić Marija Đurić 9 Nebojša Đorđević
Sun, Jan 18, 2015, 9:10 PM
Екологија и политика- Андре Горз Picture of Jana Perovic Jana Perovic 7 Nebojša Đorđević
Sun, Jan 18, 2015, 9:06 PM
Образложене оцене приспелих прилога о проблематици: становништво и еколошка криза Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 6 Bogdan Djordjević
Sun, Jan 11, 2015, 12:16 AM
Бек, Ризично друштво: О логици расподеле добара и расподеле ризика Picture of Svetlana Petkovic Svetlana Petkovic 7 Bogdan Djordjević
Sun, Jan 11, 2015, 12:13 AM
Медоуз, Донела, Границе раста Picture of Nebojša Đorđević Nebojša Đorđević 7 Bogdan Djordjević
Sun, Jan 11, 2015, 12:09 AM
Писмо индијанског поглавице племена Сијетла председнику САД Пирсу из 1854. године Picture of Bogdan Djordjević Bogdan Djordjević 7 anastasija pakai
Sat, Jan 10, 2015, 9:46 PM