Прочитајте о односу природе и друштва с обзиром на проблеме становништва и еколошке кризе и одговорите

Сви прочитајте: Гиденс, 2003: 617-648

Писци недељног саопштења треба да прочитају најмање један избор из одговарајуће изворне литературе и предају тезе у писаном облику најкасније на дан саопштавања, као и да их у завршном облику са свим потребним подацима о коришћеним изворима "окаче" на форум за недељна саопштења, или директно уодговарајући тематски форум на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=686. (Уколико вас ова веза или било која друга адреса у оквиру УСОЦ1 одведе на страницу "404 Not Found", хитно ме обавестите електронском поштом да сам заборавила да променим одговарајућу адресу у новој академској години). Писци семинара треба да прочитају најмање три поглавља из различитих књига о истој теми или, боље,  једну читаву књигу о истој теми коју треба да осветле из различитих теоријско-методолошких углова, те да свој семинарски рад пошаљу у електронском облику демонстратору најкасније до последњег радног дана у семестру у 17:00,  но, због честе праксе „враћања“ семинарских радова „на дораду“, као и због бројности ових радова, саветујемо вас да то ипак учините раније (више у Водич за бруцоше и "старе" студенте.

Поглавица Сијетл , "Писмо председнику САД из 1854. године", у Симоновић, Дуња и Љубодраг (2007) НОВИ СВЕТ ЈЕ МОГУЋ, Београд, Е-mail: comrade@sezampro.rs; Chief Seattle, Letter to US President Pierce in 1855, http://www.context.org/iclib/ic03/seattle/

Donella H. Meadows и др, Границе раста, Стварност, Загреб, 111, 140-151

Andre Gorz Екологија и политика, Просвета, Београд, 1982, Екологија и криза капитализма, 50-64, 71- 72

Бек, У, Ризично друштво: О логици расподеле добара и расподеле ризика31-75


Одговорите које су основне тезе заговорника различитих теоријских и методолошких приступа истраживању односа природе и друштва с обзиром на проблеме становништва и еколошке кризе?