Интерпретативно интеракционистичка парадигма -interpretative interactionist perspective

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне онтолошке, епистемолошке, истраживачко стратешке и истраживачко техничке поставке теорије и метода код тумачећих и интеракционистичких теоретичара друштва, унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију, у складу с упутствимa нa aдреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624.

After you read suggested literature and other sources according to Your own choice, your answer to the question which are the main ontological, epistemological, research strategical and research technical theses of interpretative and interaction researchers of society, introduce into this forum in the form of a new theme for discussion.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Блумер Херберт: Друштво као симболичка интеракција Picture of Marijana Deronjic Marijana Deronjic 7 Milica Graonic
Sun, Jan 11, 2015, 10:16 AM
Образложене оцене прилога о проблематици: интерпретативно интеракционистичка парадигма Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 9 Milica Graonic
Sun, Jan 11, 2015, 10:15 AM
Блумер Херберт: Друштво као симболичка интеракција у И. Спасић, Интерпретативна социологија Picture of Sofija Naumovic Sofija Naumovic 9 Marijana Deronjic
Sat, Jan 10, 2015, 11:28 PM
Pojam sociologije i značenje drustvenog delanja Picture of Pedja Gnjatic Pedja Gnjatic 7 Marijana Deronjic
Sat, Jan 10, 2015, 11:26 PM
Гарфинкел, Х. Шта је етнометодологија у И. Спасић Picture of Marta Domanović Marta Domanović 8 Marijana Deronjic
Sat, Jan 10, 2015, 11:24 PM
Pojam sociologije i drustvenog delanja Picture of Milica Graonic Milica Graonic 9 Marijana Deronjic
Sat, Jan 10, 2015, 11:19 PM
Шта је етнометодологија Picture of Teodora Nikolić Teodora Nikolić 10 Andrea Drljevic
Sat, Jan 10, 2015, 11:16 PM
Макс Вебер: Појам социологије Picture of Aleksandra Mitrovic Aleksandra Mitrovic 10 Andrea Drljevic
Sat, Jan 10, 2015, 11:15 PM
Гофман Ерик,Представљање себе у свакодневном животу Picture of Natalija Niketic Natalija Niketic 14 Natalija Stojičić
Sat, Jan 10, 2015, 11:07 PM