Assignments

Week Assignments Due date Submission Grade
October 3 - October 9 Прочитајте о социолошком погледу на свет и одговорите Thursday, October 9, 2014, 12:00 PM -
October 10 - October 16 Структурално позитивистичка наспрам структурално критичке парадигме Thursday, October 16, 2014, 12:00 PM -
October 17 - October 23 Парадигма тумачења друштвеног делања - Paradigme of social action interpretation Thursday, October 23, 2014, 12:00 PM -
October 24 - October 30 Прочитајте о односу природе и друштва с обзиром на проблеме пола и рода и одговорите Thursday, October 30, 2014, 12:00 PM -
October 31 - November 6 Прочитајте о односу природе и друштва с обзиром на проблеме становништва и еколошке кризе и одговорите Thursday, November 6, 2014, 12:00 PM -
November 7 - November 13 Прочитајте о односу нормалног и девијантног понашања и одговорите Thursday, November 13, 2014, 12:00 PM -
November 21 - November 27 Друштвена структура и промена на основу поделе рада Thursday, November 27, 2014, 12:00 PM -
November 28 - December 4 Веберовска, функционалистичка и марксистичка анализа класа/слојева Thursday, December 11, 2014, 12:00 PM -
December 5 - December 11 Прочитајте о подели рада, друштвеној структури и промени у савременим друштвима и одговорите Thursday, December 4, 2014, 12:00 PM -
December 12 - December 18 Прочитајте о моћи, политици, држави, друштвеним покретима и одговорите Thursday, December 18, 2014, 12:00 PM -
December 19 - December 25 Сиромаштво, поткласа и друштвена искљученост Thursday, December 25, 2014, 12:00 PM -