Подела рада, друштвена структура и промена у савременим друштвима

Пошто прочитате предложену литературу и изворе према властитом избору, свој одговор на питање које су основне тезе oдабраног/их аутора о оптималном теоријском и методолошком приступу истраживању поделе рада, структуре и промена у савременим друштвима, унесите у овај форум у облику нове теме за дискусију, у складу с упутствимa нa aдреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624.
After you read suggested literature and other sources according to Your own choice, your answer which are the main theses of the selected author/s on the optimal theoretical and methodological approach to the research of division of labor, structure and change in contemporary societies, introduce into this forum in the form of a new theme for discussion.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Цвејић Слободан, Нови трендови у класно-слојној покретљивости у Србији Picture of Marko Kasalica Marko Kasalica 9 Branislav Saric
Sun, Jan 11, 2015, 4:21 AM
Е.О. Рајт "Алтернативни темељи класне анализе" Picture of Andrea Kaljevic Andrea Kaljevic 11 Andrea Kaljevic
Sun, Jan 11, 2015, 12:19 AM
Образложене оцене приспелих прилога о проблематици: Подела рада, друштвена структура и промена у савременим друштвима Picture of Vera Vratuša Vera Vratuša 5 Danica Jotić
Sun, Jan 11, 2015, 12:04 AM
Алтернативни темељи класне анализе, Ерик Олин Рајт Picture of Ana Spužić Ana Spužić 5 Pavle Kerkez
Sat, Jan 10, 2015, 11:49 PM
Промене основних структура друштва Србије у периоду убрзане трансформације Picture of Natalija Stojičić Natalija Stojičić 8 Pavle Kerkez
Sat, Jan 10, 2015, 11:45 PM
Lazić, M. ,Cvejić, S. ,Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije Picture of Pavle Kerkez Pavle Kerkez 5 Natalija Stojičić
Sat, Jan 10, 2015, 10:24 PM