Увод у социологију 1 План наставе 2014

 
 
Picture of Vera Vratuša
Ажурирана верзија Плана наставе2014 из Усо1
by Vera Vratuša - Saturday, October 11, 2014, 8:43 AM
 

На овом форуму потражите увек најновију верзију Плана за студенте који су се касније прикључили електронски подржаној настави из увода у социологију 1, за које нису постојали подаци приликом штампања прве верзије подељене на првим вежбама 03.10. 2014.

 
Picture of Vera Vratuša
Re: Ажурирана верзија Плана наставе 2014 и Блокада
by Vera Vratuša - Friday, October 31, 2014, 2:58 PM
 

блокада

 

 

Поштоване колеге и колегинице који сте уписали усо1 у јесењем семестру 2014. године, 11. октобра ове године сам вам предложила да у  поновљеним околностима заоштравања друштвене кризе, сукоба,   протеста и прекида класичне наставе, искористимо могућности које нам пружа интернет да наставимо дискусију започету на првом предавању уживо и на форуму Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о социолошком погледу на свет 2014, о друштвено структурисаним изворима постојања супротних  одговора на саморефлексивна питања већине нас који смо се определили за студије социологије о предмету, методу  и сврси бављења науком о друштву, о  нашој не/одређености затеченим друштвеним односима и не/могућности мењања историјски наслеђених „структура“ кроз колективно и индивидуално делање. Три недеље касније са задовољством могу да констатујем да је значајан део учесника усо1 прихватио предлог да ове дискусије наставимо према плану наставе усо1 2014 који су сви присутни добили 03.10. 2014. а они који нису, могу да га погледају управо на овом форуму  и  затраже да у њега буду укључени уколико су из било којих разлога изостављени.

До краја октобра, упознали смо се са одговорима старих и нових "класика", на ова и друга питања, као и са темама о односу природе и друштва с обзиром на разликовање пола и рода и проблеме екологије, захваљујући прихватању предлога да учесници усо1 наставе (или почну уколико то још нису чинили) да читају уџбеничку и изворну литературу релевантну за нову тему сваког петка, као и да на одговарајућим форумима сваког наредног четвртка до поднева оставе трага о промишљању и систематизацији прочитаног у властите појмовно-теоријске мреже, резимирајући шта је најважније у ономе што је прочитано и како је то схваћено. Нов моменат је настао 24. октобра када је прва учесница усо1 "пробила лед" и "окачила" своје недељно саопштење на основу читања са разумевањем изворне литературе, отварајући могућност да јој се и други учесници усо1 придруже у коментарисању, допуњавању и оцењивању прилога својих колегиница и колега као и властитих, барем у оквиру недељне теме за коју су и сами „задужени“ ,  а у складу са упутствима у водичу за бруцоше и "старе" студенте , форуму за недељна саопштења и форуму о правилима писања и оцењивања семинарског рада.

Дужина трајања прекида класичне наставе намеће потребу да се на нивоу Факултета донесе одлука о плану сажимања (спајања сродних тема) и других облика надокнађивања наставе лицем у лице. Учесници усо1 који се до сада нису укључили у електронски подржано студирање имаће могућност да до дискусије о одговарајућим недељним темама уживо накнадно унесу своје прилоге у одговарајуће форуме. Надам се да ћете се сложити да ми треба да наставимо са испуњавањем оног дела предиспитних обавеза који се и онако обављају на форумима према нашем Плану  из барем два следећа разлога. Прво, класична настава уживо не може да замени властито активно стицање сазнања кроз читање са разумевањем и "превођењем" на властити језик прочитаног, тако да спознато постане и остане наша "својина" у облику развијене способности објашњења и разумевања односа у друштвеном окружења и нас самих у друштвеном окружењу, а не само у облику меморисаних података на које заборавимо чим прође колоквијум. Друго, одлагање почетка студирања до обнове класичне наставе само би нагомилало предиспитне обавезе из свих предмета и тиме веома отежало успешно студирање од тог тренутка.

Добродошли су сви ваши предлози за допуњавање новије литературе доступне у електронском облику коју сматрате важном за објашњење и разумевање одговарајуће недељне теме, као и актуелног контекста сукоба  друштвених групација и појединаца супротстављених интереса за очувањем, реформисањем или радикалном изменом затечених друштвених односа израбљивања и доминације.

Желим нам успеха у повезивању теорије и праксе и у примени метода тзв. "акционог", на делање усмереног учесничког ("партиципативног") самопреиспитујуђег истраживања .

Picture of Vera Vratuša
Re: Ажурирана верзија Плана наставе 2014 и Блокада
by Vera Vratuša - Saturday, November 29, 2014, 7:21 AM
 

N.B.: Прочитајте на форуму НОВОСТИ И ОБАВЕШТЕЊА - начин рада, резултати....тему "Заокруживање" дискусија обавештење о темпу испуњавања Плана наставе из УСОЦ1 и о  прилагођавању правила о обавезном усменом излагању недељних саопштења ванредним околностима дуготрајног изостанка класичне наставе лицем у лице током јесењег семестра академске 2014-2015. године.