Уочимо и исправимо бесмислице у литератури

У наслов теме коју отворите у оквиру овог форума унесите податке о извору, теми и страни на којој се у изворној и/или секундарној литератури налази бесмислена, нетачна, неразумљива и сл. формулација, те понудите смисленију, тачнију, разумљивију и сл. формулацију, пре свега на основу података који о њој могу да се пронађу у истом извору и другим изворима, као и на основу властитих сазнања и начина разумевања одговарајуће проблематике.

Идеју за овај форум је подстакло погрешно одговарање на питање са колоквијума по чему се капиталистички начин производње разликује од феудалногпо Марксу, путем селективног преписивања само једног, и то погрешно формулисаног дела текста (Хараламбос, Холборн, 2002:112) - овде исписаног подвученим словима - о схватању експлоатације Ерика Олина Рајта :
"1. У феудализму неједнако је расподељена радна снага, при чему феудална аристократија принудно присваја вишак рада кметова.
2. У капитализму су средства производње неједнако расподељена, при чему капиталисти експлоатирају раднике купујући и продајући радну снагу и робу." (Хараламбос. Холборн, 2002, Социологија - теме и перспективе, Загреб, Голден маркетинг, стр.112).
У истом уџбенику на страни 12, трећи пасус, у којем се указује на различито значење појма "средства за производњу" у различитим начинима производње по Марксу, налази се адекватно формулисано све што је потребно за тачан одговор на постављено питање.

Увид у изворни текст Ерика Олина Рајта (Wright, 1999:6, http) најстудиозтнијим студентима открива шта тачно пише у изворнику - кључан део текста је исписан подвученим словима:

"Права и моћи који сачињавају 'власништво' могу да буду растављени (decomposed) тако да различита права и моћи могу да припадну (go to) различитим друштвеним делатницима (actors). Као што феудализам одликује растављање (decomposition) права и моћи над радном снагом -- нека припадају феудалним господарима а друга кметовима -- на исти начин може да дође до растављања права и моћи над средствима за производњу (нпр. у капитализму, нека припадају државној администрацији, синдикатима, спољашњим акционарима или запосленима, менаџерима и стручњацима, прим.прев.В.В.)" (Wright, E. O., 1999: "Foundations of Class Analysis: A Marxist Perspective", http://www.ssc.wisc.edu/~wright/Foundations.pdf

За највишу оцену на колоквијуму је довољно пажљиво читање и разумевање текста уџбеника, како бисмо избегли преписивање/учење на памет погрешних формулација, Које су формулације погрешне можемо да уочимо по томе што нисмо у стању да их доведемо у везу са сазнањима о истој проблематици из истог извора, нити да их објаснимо властитим речима.

Сигурно је да сличних подстицаја за уочавање и исправљање преводилачких, штампарских али и сазнајних грешака у литератури има још пуно - на неке од њих упозоравам присутне током дискусија у терминима предавања и вежби. Било би добро да све неадекватне формулације на које наиђемо у литератури забележимо и прокоментаришемо на једном месту, у оквиру овог форума.

Може ли сазнање о нама самима и окружењу уопште да напредује, уколико бисмо полазили од претпоставке, Кант би рекао непросвећене, самоскривљено незреле и догматске, да је све оно што пише у уџбеничкој и оригиналној научној литератури тачно?

Visible groups: All participants

(There are no discussion topics yet in this forum)