НОВОСТИ И ОБАВЕШТЕЊА - начин рада, резултати....

 
 
Picture of Selena Radović
Водич за бруцоше и "старе" студенте
by Selena Radović - Thursday, November 20, 2014, 11:47 PM
 

Водич за бруцоше

 Драге колегинице и колеге,

У тексту који следи пружићу вам неке опште смернице које се односе на курс УСО1, а које ће помоћи да се детаљније упознате са својим задужењима, те једноставније савладате овај курс. Да бисте на овом курсу могли да изађете на испит, од вас се очекује да са успехом положите све предиспитне обавезе, а међу њима су, као што већ знате –

-          активност на предавањима (10 п.)

-          активност на вежбама (10 п.)

-          два колоквијума (2x24 п.)

-          електронски семинарски рад (12 п.од укупно 32 за читав испит)

 и – на крају je испит (одбрана одштампаног рада) (20 п.), дакле укупно 100 поена.

Специфичније, за сваку обавезу то изгледа овако:

 1. Активност на предавањима подразумева да се на основу прочитане обавезне уџбеничкe литературe активно учествује у дебатама у терминима предавања, као и да се предлaжу питања за колоквијум и одговара на иста на интернет форумима. Да би студент изашао на испит, неопходно је да оствари минимум 5 поена на овој активности (од максималних 10), а структура оцене (на активности на предавањима, за 11 тематских области) је следећа:

-          за термине предавања:

1 поен – 1 јављање на предавању

2 поена – 2 и 3 јављања

3 поена – 4 и 5 јављања

4 поена – 6 и 7 јављања

5 поена – 8 + јављања

(Подразумева се да искључиво аргументовано учешће у дебати о теми предавања завређује поен.)

-          за интернет форум (ради функционалног описмењавања у информатичком добу):

1 поен – 1 питање на форуму

2 поена – 2 и 3 питања

3 поена – 4 и 5 питања

4 поена – 6 и 7 питања

5 поена – 8 + питања

Како бисмо осигурали да студенти редовно читају обавезну литературу (пре свега ради лакшег полагања колоквијума), као и да се истоветна и нерелевантна питања не понављају  (имајући у виду ограниченост литературе и бројност студента), један студент може у оквиру исте тематске области да постави само једно (још непостављено) питање (са одговором), или учествује у дискусији о оптималној формулацији једног питања - што значи да би претходно требало да погледате шта се писало и о чему се на том форуму дискутовало, јер се за постављање истих питања неће добијати поени.

Подстичемо вас стога да и сами коментаришете питања и одговоре својих колега на форуму (које сматрате непотпуним или неадекватним, уз предлог сопствених „решења“), јер и на тај начин можете да остварите поене из предиспитне активности везане за термине предавања.

Идеја оваквог приступа је да кроз дискусију о прочитаној литератури и предлагање адекватних питања студенти стекну целовитије знање, као и да се упознају са моделима питања која ће их сачекати на колоквијуму (будући да је моја обавеза као демонстратора на овом курсу да ваша питања и одговоре на њих коментаришем и дајем вам конкретне упуте за њихову преформулацију, уколико је неопходно).

С обзиром на то да би упознавање са литературом о новој теми требало да отпочне пре петка (када се одржавају предавања), крајњи рок за предлагање питања за колоквијум о „испредаваној теми“ је четвртак у подне (12:00). Након тог рока питања неће бити разматрана и неће доносити поене.

Најзад, како је крајњи циљ ваше усавршавање кроз практиковање обе вештине (и усмено и писано изражавање), да бисте изашли на испит морате да остварите минимум 1 поен на оба вида активности везана за термине предавања (и кроз јављање и кроз предлагање питања на форуму), а остала 3 поена (јер је 5 поена на овој активности минимум за излазак на испит), можете да распоређујете према сопственом нахођењу (или кроз јављање или кроз предлагање питања на форуму).

Што се тиче старих студената, будући да они не морају поново да похађају термине предавања, за остваривање минималних 5 поена на активности у терминима предавања (од максималних 10, за 11 различитих тема), на форумима морају да предложе 6 (још непостављених) питања и одговоре на њих у оквиру различитих тема, или пак да коментаришу туђа питања; детаљна структура оцене на активности у терминима предавања за „старе“ студенте је следећа:

5 поена – 6 питања (и одговора; или коментара) на различитим форумима

6 поена – 7 питања

7 поена – 8 питања

8 поена – 9 питања

9 поена – 10 питања

10 поена – 11 питања

(Сви други детаљи – о критеријумима и роковима за постављање ових питања, идентични су као и за „редовне“ студенте, као и све друге обавезе на овом курсу - које су детаљно објашњене у наставку; једина разлика је у томе што „стари“ студенти морају да присуствују само једном термину вежби, када би требало да представе своје недељно саопштење.)

2. Активност на вежбама подразумева да на основу одабране изворне литературе сваки студент припрема недељно саопштење (по групама, сваког петка по најмање један студент за сваки текст), као и да подстакне дискусију уживо о кључним садржајима свог саопштења, које потом у облику писаних теза уноси у одговарајући форум за недељна саопштења; уп. ФОРУМ ЗА НЕДЕЉНА САОПШТЕЊА (http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624).

За остваривање максималних 10 поена, писано саопштење мора да се унесе у одговарајући форум истог дана након саопштења а најкасније шест дана након излагања (односно до наредног четвртка у 12:00), како би остало барем једно послеподне за довршење обавезних дискусија о тематици и квалитету поднетих саопштења, које су започете а које нису довршене приликом усмених саопштења студената, а пре почетка (припрема) за нову тему, која наступа петком.

Ми ћемо водити рачуна о томе да свако усмено и писано саопштење задовољи минималне формалне и садржинске критеријуме за прелазну оцену. Након садржинске дискусије и коментарисања сваког недељног саопштења од стране наставника, демонстратора и колега студената(уживо и на тематским форумима),  као и исправљања недељног саопштења према потреби, конкретна оцена за недељно саопштење биће просечна вредност свих пристиглих и образложених оцена унутар под-тема у оквиру одговарајућих форума. Основни циљ ове праксе је да се кроз узајамно оцењивање и самооцењивање (поред учествовања у решавању кључних проблема адекватне интерпретације изворне литературе), непосредно искуси социолошки релевантан однос моћи, те изграде критеријуми за процењивање сваког текста.

Зато неучествовање у активности садржинске дискусије о недељним саопштењима и узајамног оцењивања и самооцењивања недељних саопштења, пре свега референата у оквиру исте недељне теме, може да доведе до тога да сваки студент остане само са прелазном оценом коју је стекао задовољавањем минималних формалних и садржинских критеријума за излагање и писање. Апелујемо стога да промишљено (и праведно) учествујете и у овим активностима, јер је и то прилика да се развију плодоносне дискусије о проблемима за које нема времена током термина вежби уживо.

Немогућност да се оствари више од минималних  5 поена, јавља се у случају када студент није усмено излагао своје недељно саопштење, али зато своје писане тезе са задовољеним основним садржинским и формалним критеријумима свакако мора да унесе у одговарајући форум, како би осигурао тих минималних 5 поена (не заборавите да је усмено саопштење обавезно предиспитно задужење, због чега се његово неиспуњавање санкционише овом немогућношћу да се оствари више од минималних 5 поена). 

3. Два колоквијума (са по 16 питања) представљају проверу знања првенствено на основу савладане обавезне литературе, употпуњене кроз дискусију о релевантној изворној литератури на вежбама, а њихово полагање је олакшано редовним испуњавањем свих предиспитних обавеза. По колоквијуму може да се оствари минимално 12.5 и максимално 24 поена, док свако питање носи 1.5 поена. Поред два „редовна“ колоквијума (за прву и другу наставну целину), организује се и један поправни колоквијум (пре јануарског испитног рока, за обе наставне целине).

4. Семинарски рад (који се брани на испиту) представља критичку анализу одабране књиге или поређење најмање три кључна поглавља из различитих књига; уп. ФОРУМ О ПРАВИЛИМА ПИСАЊА И ОЦЕЊИВАЊА СЕМИНАРСКОГ РАДА (http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=625).

Семинарски рад треба да пошаљете у електронском облику демонстратору најкасније до последњег радног дана у семестру у 17:00, но, због честе праксе „враћања“ семинарских радова „на дораду“, као и због бројности ових радова, саветујемо вас да то ипак учините раније. За семинарски рад у електронском облику може да се добије минимално 6 и максимално 12 поена, у зависности од квалитета рада и степена задовољења критеријума за писање, који су наведени у упутствима за припрему семинарских радова која сте добили.

5. Испит представља одбрану семинарског рада кроз одговарање на постављено синтетичко питање формулисано у складу са темом која се обрађује у семинарком раду, имајући у виду целокупно градиво УСО1. На одбрани може да се оствари максимум 20 поена (минимално 10), што скупа са писаним радом чини максимално 32 поена.

Студенти такође имају могућност утицања на услове студирања кроз учешће у формирању критеријума за оцењивање у оквиру одговарајуће теме форума ПРЕДЛОЖИТЕ ПОБОЉШАЊА У НАСТАВИ УВОДА У СОЦИОЛОГИЈУ 1 (http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=626).

С обзиром на то да сте кроз овај текст упознати са свим правилима курса, очекујемо да курсу приступите са мање отпора и страха :), а како је реч о „уводу“ у науку о друштву, кроз овај курс ћете поставити утолико снажније темеље за будуће бављење социологијом, колико се више активирате од почетка студија. Зато крените полако, али редовно. Желимо вам пуно успеха у студијама! :)

Демонстратор: Селена Радовић, контакт: uvodusociologiju1@gmail.com

Picture of Vera Vratuša
Re: Водич за бруцоше и "старе" студенте
by Vera Vratuša - Friday, October 3, 2014, 5:22 AM
 

Одговор на најчешће постављано питање "старих" студената око обавеза поводом поновног пријављивања само полагања овог предмета (у циљу смањења финансијских издатака) је следећи: нећете морати да присуствујете поново дeбатама нa предавањима, али све остале предиспитне обавезе треба да обавите изнова као што је прецизирано у овом водичу за бруцоше и "старе" студенте:

1) постављање предлога питања и кратко одговарање на њих на основу читања са разумевањем уџбеничке литературе на одговарајућем тематском форуму и дискусије о оптималним формулацијама;
2) присуствовање макар једним вежбама ради учешћа у разговору о једној теми на основу читања са разумевањем изворних текстова, уношења завршне верзије текста најкaсније шест дана после саопштења, довршавање дискусија о садржинским проблемима и узајамном оцењивању и самооцењивању које су започете на вежбама уживо, у складу с упутствимa нa aдреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?id=624
3) полагање оба колоквијума, и
4) благовремена предаја новог семинарског рада (то може да буде стари семинарски рад уколико сматрате да не можете да напишете бољи и ако сте га сачували.

Оваква правила су у складу са одлуком на нивоу Одељења и Факултета да се поени за предиспитне обавезе могу да сакупљају само у оквиру исте академски године, 1. октобар - 31. септембар.

Неопходно је да се сви "стари" студенти пријаве модераторима семинарских вежби на почетку семестра, ради равномерног распоређивања задужења за поједине теме семинарских вежби током семестра и штампања довољног броја тестова за колоквијуме.

Управо ова тема је право место за благовремено пријављивање и обавештавање "старих студената" поводом рокова за испуњавање предиспитних обавеза.

Сви заинтересовани за историјат учешћа најактивнијих студената генерације 2011-2012 у формулисању нацрта водича за бруцоше и старе студенте могу да погледају дискусију на адреси http://lms.f.bg.ac.rs/mod/forum/discuss.php?d=1335, барем док још овај непоуздани сервер издржи. Сам нацрт је доступан и на адреси
https://docs.google.com/open?id=0B6_h6mTPJdY6RFg3QlJUWmhfOTg, само водите рачуна да је садашњи водич настао као резултат прецизирања предлога за побољшање електронски подржане наставе из усо1 потоњих генерација.

Молим Вас да обавестите све "старе" студенте које познајете о овом одговору, да се што пре сви укључите на усо1 на новом серверу на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/course/view.php?id=12, пошто ће ускоро постати недоступни и подаци о вашој ранијој активности на непоузданом лмс серверу.
Срдачан поздрав, Вера

Picture of Vera Vratuša
Re: Водич за бруцоше и "старе" студенте
by Vera Vratuša - Saturday, November 29, 2014, 7:04 AM
 

N.B.: Прочитајте на форуму НОВОСТИ И ОБАВЕШТЕЊА - начин рада, резултати....у оквиру теме "Заокруживање" дискусија обавештење о прилагођавању правила о обавезном усменом излагању недељних саопштења ванредним околностима дуготрајног изостанка класичне наставе лицем у лице током јесењег семестра академске 2014-2015. године.