НОВОСТИ И ОБАВЕШТЕЊА - начин рада, резултати....

 
 
Picture of Vera Vratuša
Re: "Заокруживање" дискусија
by Vera Vratuša - Thursday, December 11, 2014, 3:09 PM
 

Драге колегинице и колеге учесници усо1 у академској 2014/2015 академској години, данас смо у могућности да отклонимо све недоумице у вези са слободним термином и салама  за пробни колоквијум 1 и/или 2:

успели смо да обезбедимо термин када су истовремено слободни амфитеатар и сала 101 два пута по 45 минута, а и ви немате других обавеза: то је субота 27.12. 2014 од 8:00 до 9:30, дан након последње комбинације предавања и вежби посвећених теми сиромаштва, а пре ваших других обавеза у надокнађивању наставе из других предмета на којима нисте имали никаквих наставних активности током блокаде.

Сви који желите да полажете само први колоквијум (првих шест тема према Ажурираној верзија Плана наставе2014 из Усо1 дођите уколико је икако могуће мало пре осам часова, или барем никако немојте да касните, са почетним словом презимена А до Л у амфитеатар, a са почетним словом презимена М до Ш  у салу 101. У 8:45 ћете предати испуњен формулар за колоквијум 1  дежурном наставнику или сараднику.

Сви који желите да полажете само други колоквијум (преосталих пет тема према Ажурираној верзија Плана наставе2014 из Усо1 дођите тачно у 8:45 часова, са почетним словом презимена А до Л у амфитеатар, са почетним словом презимена М до Ш  у салу 101. Најкасније у 9:30 ћете предати испуњен формулар за колоквијум 2  дежурном наставнику или сараднику.

Сви који желите да полажете и први и други колоквијум, сигурна сам да погађате,  дођите уколико је икако могуће мало пре осам часова, или барем никако немојте да касните, са почетним словом презимена А до Л у амфитеатар, са почетним словом презимена М до Ш  у салу 101. Најкасније у 8:45 ћете предати испуњен формулар за колоквијум 1 дежурном наставнику или сараднику, и у исти мах добити да попуните формулар за колоквијум 2, који треба да предата најкасније у 9:30.

Желим нам много успеха у провери колико смо редовним испуњавањем предиспитних обавеза на дискусионим форумима на интернету као некој врсти интерактивних колективних бележака, успели да са разумевањем усвојимо или продубимо сазнања о градиву предвиђеном Планом и програмом усо1, да стечена сазнања остану трајни и чврст темељ за наставак студија социологије и бављење социологијом као професијом након дипломирања.