Увод у социологију 1 План наставе 2014

 
 
Picture of Vera Vratuša
Re: Ажурирана верзија Плана наставе 2014 и Блокада
by Vera Vratuša - Saturday, November 29, 2014, 7:21 AM
 

N.B.: Прочитајте на форуму НОВОСТИ И ОБАВЕШТЕЊА - начин рада, резултати....тему "Заокруживање" дискусија обавештење о темпу испуњавања Плана наставе из УСОЦ1 и о  прилагођавању правила о обавезном усменом излагању недељних саопштења ванредним околностима дуготрајног изостанка класичне наставе лицем у лице током јесењег семестра академске 2014-2015. године.