НОВОСТИ И ОБАВЕШТЕЊА - начин рада, резултати....

 
 
Picture of Selena Radović
Обавештење о семинарским радовима
by Selena Radović - Saturday, January 31, 2015, 12:21 AM
 

Драге колегинице и колеге,

С обзиром на питања многих студената до када треба да се пошаље семинарски рад уколико се не полаже испит у фебруарском испитном року, донета је одлука да студенти који полажу испит у следећим испитним роковима, могу послати семинарски рад најкасније до 28. фебруара.

Уједно, обавештавам све студенте да обрате пажњу на следеће:

- Бојим се да већина вас није разумела да једна књига треба да се обради у целости, под чиме се, за вишу оцену, подразумева да књигу не треба пуко препричати, већ се фокусирати на одређену проблематику/тему. Друга опција је, као што смо напоменули - упоређивање неколико кључних поглавља из различитих књига.

- Имајући у виду и „финалне“ верзије радова које су ми пристигле, морам да вас упозорим да уколико желите да изађете на испит, ваши радови морају да задовољавају основне формалне и садржинске критеријуме, што подразумева, пре свега, исправно навођење литературе након цитата или парафразе у самом тексту на начин - „Реченица“ (Гиденс, 1998: 45). - са све размацима након знакова интерпункције - зареза и двотачке унутар заграде; знаци навода, када је у питању цитат пишу се пре заграде, а тачка иза заграде, било да је у питању цитат или парафраза! И све што преузимате из текста морате да означите одакле преузимате, уколико нису ваше оригиналне речи, понављам - и након цитата и након парафразираних делова текста. (Ово вам наводим као најчешће грешке уочене до сада).

- Величина фонта треба да буде 12, Times New Roman, форматирајте текст Paragraph/Justify, проред треба да буде 1.5 и увуците пасусе.

- Имајте одвојен увод, разраду и закључак.

- Од бројних стилова навођења литературе на крају текста, можете се определити за следећи:

Антонић, С., 1995, Изазови историјске социологије, Београд: Институт за политичке студије

У вези са наведеним, рок за радове са корекцијама, и за „финалне“ радове је продужен до 5. фебруара, за студенте који полажу у фебруарском испитном року.

Најзад, поправни колоквијум ће бити 7. фебруара, бићете накнадно обавештени о времену одржавања.

Срдачан поздрав,

Селена Радовић

 

 

 

Picture of Selena Radović
Додатно појашњење у вези са роковима за семинарске радове
by Selena Radović - Saturday, January 31, 2015, 2:22 PM
 

Драге колегинице и колеге,

У претходном обавештењу је речено да је рок за радове са корекцијама, и за „финалне“ радове продужен до 5. фебруара. Ово подразумева да радови са извршеним корекцијама као „финални“ могу да се пошаљу до 5. фебруара.

Претходно обавештење је пре свега  уследило због уочених техничких грешака и неправилности код „финалних“ верзија, а који не иду на корекцију, због чега је и њима рок померен на 5. фебруар, како бисте сви имали могућност да све на време исправите.

Надам се да ћете успети код професора Вулетића да издејствујете полагање додатног колоквијума.

Срдачан поздрав,

Селена Радовић