Пол и род - Sex and Gender

 
 
Picture of Nina Ocokoljic
Re: Папић Ж, Патријархат, у Енциклопедија политичке културе
by Nina Ocokoljic - Sunday, January 11, 2015, 1:23 PM
 

Похваљујем што је колегиница исправила свој рад и одговорила на све примедбе које је професорка изнела. Оцена коју предлажем је 9.