Пол и род - Sex and Gender

 
 
Picture of Nina Ocokoljic
Re: Милић А., Социологија породице, Породица између хијерахије и симетрије односа пол-род, и Бек У., Ризично друштво
by Nina Ocokoljic - Sunday, January 11, 2015, 12:27 PM
 

Рад је врло темељан и занимљив. Види се да је колегиница добро овладала материјом коју је обрађивала, с тога је моја оцена је 10.