General forums

Forum Description Discussions
News forum
General news and announcements
0
Зашто сте одабрали социологију сазнања као изборни предмет и шта очекујете од курса?

Док са занимањем очекујем да прочитам разлоге због којих сте се определили за изборни предмет "Социологија сазнања", желела бих да са своје стране од почетка истакнем шта не треба да очекујете од овог курса, да бисмо избегли неспоразуме. Од овог курсасоциологије сазнања не треба да очекујете да ...

0
Форум сталног иновирања програма и презентације СС

Овај форум је намењен потрази за одговорима на питања унапређивања курса СС као целине.

Пошаљите своје сугестије за преформулисање понуђених тема, идеје за нове теме, линкове, илустрације, текстове у дигиталном облику...

Укључите се у постојеће дискусије или додајте нове теме.

0
О правилима писања, саопштавања и оцењивања семинарског рада

У овај форум унесите своје примедбе и предлоге у вези текста оформи и садржају семинарског рада, о садржају постојеће скале за оцењивање семинарских радова и њену примену, као и предлоге за њену измену и стандардизацију употребе.
Овај форум можете да користите и за постављање ваших семинарских ...

0
Кориснички јади

Проблеме које имате с коришћењем MOODL-a (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Enviroment), јасно поставите и потражите помоћ за њихово решавање на овом форуму.

Одговоре можете потражити и на адреси аутора овог бесплатног (open source) програма за електронски подржану наставуhttp://moodle....

0

Learning forums

Topic Forum Description Discussions
1 Увод у историју, предмет и теоријско-методолошке приступе истраживању проблема социологије сазнања Увод у социологију сазнања - Introduction to sociology of knowledge

Циљ овог форума је да омогући да сарађујемо на обради појединих тема најављених у наслову свакe подтеме овог форума на основу критичке социолошко сазнајне анализе релевантне уџбеничке и изворне литературе. Само притисните тастер "одговори" и поправљајте/развијајте/мењајте понуђене основне тезе о ...

10
Прокоментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 1

На овом форуму изнесите своје утиске о свим или појединим прилозима на овом сајту у оквиру теме историјата појаве, предмета и основних теоријско-методолошких приступа истраживању проблема социологије сазнања, формулишите и одговорите на питања која вам је сугерисао њихов садржај, вежбајте писање ...

0
2 Интелектуалне претече истраживања чиниоца који утичу на људско (са)зна(ва)ње I - F. Bacon, A. Comte, J. Dewey ... Прокоментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 2

На овом форуму изнесите своје утиске о свим или појединим прилозима на овом сајту у оквиру теме упознавања становишта утемељивача "новог", "позитивног", "прагматичног" начина мишљења и истраживања проблема социологије сазнања, формулишите и одговорите на питања која вам је сугерисао њихов ...

0
3 Интелектуалне претече истраживања чиниоца који утичу на људско (са)зна(ва)ње II – K. Marx, F. Engels Прокоментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 3

На овом форуму изнесите своје утиске о свим или појединим прилозима на овом сајту у оквиру теме упознавања становиштаутемељивача "ново материјалистичког" и дијалектичког начина мишљења и истраживањапроблема социологије сазнања, формулишите и одговорите на питања која вам је сугерисао њихов ...

2
4 Интелектуалне претече истраживања чиниоца који утичу на људско (са)зна(ва)ње III – F. Nietzsche, V. Pareto, S. Freud Прокоментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 4

На овом форуму изнесите своје утиске о свим или појединим прилозима на овом сајту у оквиру теме упознавања становишта истраживача извора ирационаолног начина мишљења и делања, формулишите и одговорите на питања која вам је сугерисао њихов садржај, вежбајте писање приказа и осврта...

У овај форум ...

0
6 Социолошке преформулације основних теоријско-методолошких приступа истраживању детерминанти (са)зна(ва)ња II – Dilthey, M. Weber, G.H.Mead, Znaniecky, Sorokin... Коментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 6 који су доступни на страницама СС

На овом форуму изнесите своје утиске о свим или појединим прилозима на овом сајту у оквиру теме упознавања становиштасоциолога заговорника "разумевајућег", "симболичко – интерактивног и феноменолошког приступа истраживању проблема социологије сазнања, формулишите и одговорите на питања која вам ...

0
7 Филозорфске, социолошке, политолошке и социјално психолошке преформулације основних теоријско-методолошких приступа истраживању детерминанти (са)зна(ва)ња III – G. Lukacs, A. Gramsci, L.Vygotsky, L. Althusser, H.Levebvre ... Прокоментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 7

На овом форуму изнесите своје утиске о свим или појединим прилозима на овом сајту у оквиру теме упознавања становиштазаговорника револуционарног начина мишљења и делања и истраживања проблема социологије сазнања, постављајте питања која вам је сугерисао њихов садржај, вежбајте писање приказа и ...

0
Topic 8 ЕСЕЈ ЗА КОЛОКВИЈУМ

Свој одговор есејског типа на питање које ће бити постављено на дан полагања колоквијума унесите у облику ваше дискусије на овом форуму.

Приликом одговарања имајте у виду да ће ваши прилози бити оцењени на скали од 1 (не довољно) до 5 (одлично) према степену у којем садрже следеће димензије ...

0
9 Класици социологије сазнања I – M. Scheler Одабрали сте да истражите Шелера за други просеминарски рад?

Уколико сте у складу са својим афинитетима на питање Одаберите тему коју ћете истражити у оквиру другог просеминарског рада одабрали тему "Класици социологије сазнања I – M. Scheller", свој рад унесите у облику дискусије на овај форум.

Поред литературе обавезне за све полазнице и полазнике курса...

0
10 Класици социологије сазнања II – K. Mannheim Одабрали сте да истражите Манхајма за други просеминарски рад?

Уколико сте у складу са својим афинитетима на питање Одаберите тему коју ћете истражити у оквиру другог просеминарског рада одабрали тему "Класици социологије сазнања II – K. Mannheim", свој рад унесите у облику дискусије на овај форум. Поред литературе обавезне за све полазнице и полазнике курса...

0
11 Дебата о универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и вредности I – K. Poper Одабрали сте да истражите Попера за други просеминарски рад?

Уколико сте у складу са својим афинитетима на питање Одаберите тему коју ћете истражити у оквиру другог просеминарског рада одабрали тему "Дебата о универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и вредности I – K. Poper ", свој рад унесите у облику ...

0
12 Дебата о универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и вредности II: критичка теорија Одабрали сте да истражите "критичку теорију" за други просеминарски рад?

Уколико сте у складу са својим афинитетима на питање Одаберите тему коју ћете истражити у оквиру другог просеминарског радаИзбор одабрали тему "Дебата о универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и вредности II: франкфуртска школа ", свој рад ...

1
13 Дебата о универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и вредности III – Howard Becker, Schutz, Peter Berger & Thomas Luckmann; Garfinkel; Foucault; Deleuse. Baudrillard, Lyotard, Bourdieu, Elias, Maturana Одабрали сте да истражите "нове класике" учесника у дебати о проблемима социологије сазнања?

Уколико сте у складу са својим афинитетима на питање Одаберите тему коју ћете истражити у оквиру другог просеминарског рада одабрали тему "Дебата о универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и вредности III – Peter Berger & ...

2
14 Савремене примене социологије сазнања у решавању проблема производње, идентификације, акумулације, ширења и (зло)употребе сазнања у друштвеном контексту односа друштвене моћи, интереса и вредности Одабрали сте да истражите савремене примене социологије сазнања?

Уколико сте у складу са својим афинитетима на питање Одаберите тему коју ћете истражити у оквиру другог просеминарског рада одабрали тему "Савремене примене социологије сазнања" у решавању проблема универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и ...

3
Полазници изборног предмета Социологија сазнања који желе да полажу завршни писани испит треба да до последњег дана у текућем семестру у 16 часова, или недељу дана пре испита у наредним семестрима (уколико су у текућем семестру испунили најмање 2/3 предис ЕСЕЈ ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

.

2
Колико поена од укупно десет могућих бисте себи дали према Вашој оцени квантитета и квалитета Ваше активности на СС?

.

0
Да ли су се испунила Ваша очекивања од похађања СС? Недостаци? Предности? Општа оцена?

.

0