Избор извора релевантних за тему 4 који су доступни на страницама СС

Friedrich Nietzsche, О истини и лажи с ону страну морала

W. Pareto: Свест и друштво

Coser: Резидуе и деривације Wilfredа Paretа

Sigmund Freud, Тумачење снова

Last modified: Wednesday, October 8, 2014, 11:50 PM