Избор извора релевантних за тему 2 који су доступни на страницама СС

Аристотел: Никомахова етика

Francis Bacon: о утварама (идолима) људског духа

Hume, David: Трактат о људској природи

Comte: О позитивизму

Coser: О Comte-овом "закону три стадијума" у развоју људског духа

James, William: Прагматистичко схватање истине

J. Dewey: о потреби (прагматистичке) обнове филозофије

Durkheim, Еmile: Прагматизам и питање истине

Faust, Done: Непротивречност као научни модус операнди

Last modified: Wednesday, October 8, 2014, 10:56 PM