Предложите нове изворе за тему друштверна подела рада и промене друштвене структуре у савременим друштвима

 
 
Picture of Vera Vratuša
The Age of Surveillance Capitalism
by Vera Vratuša - Tuesday, November 2, 2021, 11:06 AM
 

Shoshana Zuboff (2019): The Age of Surveillance Capitalism:
The fight for a Human Future at the New Frontiers of Power

https://libgen.rs/search.php?req=%D0%A2he+age+of+surveillance+capitalism&open=3&res=25&view=simple&phrase=1&column=title