Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014

 
 
Picture of Vera Vratuša
Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Vera Vratuša - Monday, October 13, 2014, 7:02 AM
 

Пре уношења својег питања, прочитајте која су већ постављена па унесите само нова, редоследом којим се кључни појмови или теоретичари појављују у уџбеничкој литератури, како неки не би остали прескочени.Постављајте питања о нејасним формулацијама, непотпуним или нетачним одговорима на већ постављена питања и понудите своје формулације. Због великог броја студената сваки студент може да добије поен само за једно питање или коментар у оквиру исте теме. У загради иза предложене формулације питања и одговора или коментара наведите презиме једног или оба аутора уџбеничког текста, годину издања и страну или стране на којима се налази део текста који сте употребили приликом формулисања својег питања, одговора или коментара, ради лакшег поређења ваше формулације са изворницима приликом дискусије о не/оптималним формулацијама. Користите ћирилично писмо за уношење својих прилога, пошто је претраживач прилагођен на ово писмо.

Picture of Mihajlo Sfera
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Mihajlo Sfera - Wednesday, December 17, 2014, 2:18 PM
 

Која је основна разлика између концепта апсолутног и релативног сиромаштва?

Концепт апсолутног сиромаштва је заснован на идеји преживљавања (довољне количине хране,кров над главом) у каквом год друштву појединац живео.Концепт релативног сиромаштва бележи да се степен сиромаштва мери на основу укупног стандарда друштва у којем појединац живи.

Picture of Sofija Cetkovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Sofija Cetkovic - Friday, December 19, 2014, 2:58 PM
 

Како се мери сиромаштво?

Одређивање границе сиромаштва представља најчешћу технику за мерење сиромаштва. Подразумева износ цена основних добара потребних за преживљавање, тако да се за оне чија су примања испод тог износа сматра да живе у сиромаштву. Неке државе имају тачно одређену ту границу, док се у другима, нпр. Великој Британији, мери упоређивањем примања са износом социјалне помоћи. Неки истраживачи не слажу се са овим техникама, рецимо Питер Таунсенд сматра да је субјективно схватање сиромаштва најадекватнији показатељ.

(Гиденс, 2007:317, 318)

Picture of Tamara Cukanic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Tamara Cukanic - Monday, December 29, 2014, 1:21 PM
 

Сматрам да питање није адекватно постављено. Оно о чему говори колегиница Софија јесте техника за мерење апсолутног сиромаштва, а не сиромаштва као таквог, колико сам разумела из уџбеничке литературе.

Дакле, преформулисала бих питање овако: Која је уобичајена техника за мерење апсолутног сиромаштва?

Picture of Vojin Dražić
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Vojin Dražić - Friday, December 19, 2014, 4:28 PM
 

Шта је то култура сиромаштва?

Теорију о култури сиромаштва поставио је Оскар Луис, а разрадио је амерички социолог Чарлс Мареј . Луис је сматрао да сиромаштво није резултат нечије неспособности, већ шире друштвене и културне атмосфере у којима се врши социјализација сиромашне деце. Култура сиромаштва преноси се са генерације на генерацију, јер млади људи не виде сврху тежње ка нечем бољем. Мареј пак верује да они који нису сами криви за своје сиромаштво, као нпр.удовице, удовци, сирочад, инвалиди, спадају у различиту категорију од оних који чине део културе зависности. Под овим термином он везује ону групу људи која се не налази на тржишту рада, а прима социјалну помоћ. Социјална помоћ, по његовом мишљењу, уништила је мотивацију људи за рад. Они који примају социјалну помоћ, не теже неком просперитету, јер сматрају да им је она довољна за живот.

Гиденс: 321-322

Picture of Marija Kojic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Marija Kojic - Friday, December 19, 2014, 6:23 PM
 

Како се током времена дефинисао појам поткласе?

Многи социолози различито дефинишу појам поткласе, а неки сматрају да поткласа ни не постоји. Највећи број социолога сматра да поткласу чине незаполсени или појединци који добијају социјалну помоћ. Када Маркс говори о поткласи он уствари говори о лумпенпролетаријату (,, Олош састављен од депривираних елемената из свих класа...уличарке, луталице, отпуштени војници, бивши затвореници, побјегли слуге, преваранти, шарлатани, одрпанци, џепари, варалице, просјаци, опасна класа, друштвени олош, она пасивно трулећа маса коју су одбацилинајнижи слојеви старог друштва'' (Хараламбос, 2002:90)). Социолог Чарлс Мареј када говори о поткласи говори о Афро - Американцима, који се налазе на дну друштва  јер постоји велика незапосленост међу њима. Осврнула бих се само још на социолога Данкана Гелија који одбацује постојање поткласе и  тврди да  не постоји разлика између радничке класе и незапослених (који су у поткласи) јер имају исте политичке ставове и радна искуства.

(Гиденс, 2007:325, 326,327)

Picture of Maja Todorovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Maja Todorovic - Friday, December 19, 2014, 6:09 PM
 

Шта је социјална ексклузија?

Социјална ексклузија или друштвена изопштеност односи се на начине на које појединци могу бити искључени из шире друштвене заједнице. Представља шири и примеренији концепт од поткласе, јер наглашава процесе- механизме изопштавања. Друштвена изопштеност пажњу усмерава на економске, политичке и друштвене факторе који појединце или групе лишавају могућности доступних већини популације.

Picture of Veronika Juric
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Veronika Juric - Friday, December 19, 2014, 7:47 PM
 

Који је најдрастичнији облик социјалне ексклузије?

Најдрастичнији облик социјалне ексклузије је бескућништво. Бескућници су људи који немају стално пребивалиште и најчешће су искучљени из свакодневних активности које се код других људи подразумевају. Постоје појединци који својом вољом постају бескућници јер не желе да им поседовање имовине ограничава слободу. Ипак, већина бескућника не жели да то постане, већ су стицајем околности остали без сталног смештаја. У бескућнике се најчешће убрајају наркомани, алкохоличари и бивши пацијенти менталних болница, али и они који су доживели личну невољу са којим нису могли да се изборе и радници са ниским примањима.

(Гиденс, 2003: 333,334).

Picture of Ivan Vitezovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Ivan Vitezovic - Friday, December 19, 2014, 8:57 PM
 

На који начин су повезани криминал и друштвена изопштеност ?

Најјача веза између криминала и друштвене изопштености постоји управо у високо индустријализованим друштвима попут Британије и САД-а. Елиот Кари, амерички социолог, сматра да су у америчком друштву, млади са једне стране суочени са потребом да успеју у животу док са друге стране имају све мање могућности да то и остваре. То може довести до дубоког осећања незадовољства као и спремности да се прибегне незаконитим средствима како би се остварио пожељни начин живота. Економско сиромаштво одражава се и на породични живот. Одрасли у сиромашним породицама принуђени су на различите начине зарађивати за живот што доводи до сталног стреса, анксиозности као и поремећаја социјализације деце у породици и бриге за њих. Из таквих услова рађа се криминал који постаје нека врста алтернативе легитимним средствима постизања циља.

(Гиденс, 2003: 336,337)

 

 

Picture of Marija Đurić
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Marija Đurić - Friday, December 19, 2014, 9:36 PM
 

Шта подразумева ,,друштвена изопштеност на врху"?

Под тим се подразумева да мања група људи на самом врху друштва својевољно одлучи да се искључи из друштвених институција, захваљујући свом богатству и утицају. Ова врста ексклузије може се јавити у више облика, као на пример када се богати потпуно изолују и повуку, и почну да плаћају сами приватне услуге које им је до тада плаћала држава. Све се више богати изолују у ,,елитне заједнице", које су ван домета других.

(Гиденс, 2003: 335)

Picture of Ana Spužić
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Ana Spužić - Friday, December 19, 2014, 9:37 PM
 

Која права грађани добијају кроз историју према Маршалу?

У првој фази остварују се грађанска права (добијена у 18. веку): слободе говора, мишљења, вероисповести, имовине, праведност у судским процесима.

У другој фази стечена су политичка права (19. век): право гласа, мандата, учествовања у политици.

У трећој фази су социјална права (20. век): право на образовање, здравствену заштиту, становање, пензију.

(Гиденс, 2003: 339).

Picture of Emilija Popovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Emilija Popovic - Friday, December 19, 2014, 11:54 PM
 

Према мишљењу Чарлса Мареја, у ком односу стоје сиромашни и они који су склони криминалном понашању?

Чарлс Мареј, социолог који је утврдио постојање поткласе у Британији, тврди да сиромашни не морају бити чланови поткласе, већ они чији животни стилови укључују неки тип сиромаштва (што укључује одређене облике понашања). Нису сви сиромашни појединци склони криминалном понашању, али утицај људи који су склони криминалном понашању може касније утицати на остале. То нам објашњава примером о ванбрачној деци. Наиме, према његовим истраживањима, највише ванбрачне деце рађају жене из нижих друштвених класа, а не запослене из средње, па је из тога проистекло да је у неким подручјима одсуство оца постало норма.

(Хараламбос, 2002: 323-324)

Picture of Jovana Jelic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Jovana Jelic - Saturday, December 20, 2014, 12:30 AM
 

Како се проблем сиромаштва може решити са стратификацијског становишта?

Ово решење би укључивало промену целокупног стратификацијског састава.Милер и Робијева дају сугестије и залажу се за расподелу америчког богатства према разумном првенству,дефинишу и нову расподелу моћи и робе.Ова решења била би радикална,а нова би у основи остала либерална,одвајају се у капитализму и не укључују темељну промену друштвене структуре.


(Хараламбос,2002:342)

Picture of simonida devic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by simonida devic - Saturday, December 20, 2014, 10:39 AM
 

Који су главни изври опасности са којима се данашњни свет суочава?

Глобалне опасности које данашњи свет трпи,у најгрубљем смислу,деле се на две групе:

1.Загађивање и стварање отпадних материја које се избацују у животну средину.

2. Прекомерно трошење природних,необновивих ресурса.

(Гиденс,2007:628)

Picture of Jovana Zivkovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Jovana Zivkovic - Saturday, December 20, 2014, 12:28 PM
 

Шта нам показују скорашња истраживања о друштвеној покретљивости у вези сиромаштва?

Скорашња истраживања нам показују значајну покретљивост што се тиче сиромаштва, заправо значајан број људи је успео да се избави из сиромаштва, али су и неки људи који су у прошлости били имућнији сада сиромашни. На тај начин нам ово истраживање показује да је сиромаштво глобални проблем друштва, разнолико је и стално се мења.

(Гиденс, 2007:324).

Picture of Tijana Rakic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Tijana Rakic - Saturday, December 20, 2014, 2:36 PM
 

Која три типа режима социјалне заштите наводи Еспринг - Андерсен у својој књизи "Три света социјалног капитализма" и по чему се они разликују?

1. Социјалдемократски. Овакви системи социјалне заштите у великој мери су декомодификовани, што значи да је социјална помоћ доступна свима, социјалне услуге субвенционише држава. Пример оваквог типа режима можемо наћи у већини сканднавских држава.

2. Конзервативно - корпоративни. Оај тип режима карактерише то што степен бенефиција на које грађани имају право зависи од њиховог положаја у друштву. Дакле, социјалне услуге могу бити у великој мери демодификоване, али нису нужно универзалне по карактеру. Пример држава за овај тип режима су Француска и Немачка.

3. Либерални. Социјална заштита је у великој мери комодификована, што значи да се третира као роба и продаје се на тржишту. Бенефиције су доступне само најсиромашнијима, али су, умногоме, сигматизоване. Пример државе са либералним режимом социјалне зажтите је САД.

(Гиденс, 2007: 340)

Picture of Sanja Zivotic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Sanja Zivotic - Saturday, December 20, 2014, 2:51 PM
 

Које се то две теорије истичу међу теоријама које покушавају да објасне сиромаштво?

То су:

  1. Теорија која сматра да су појединци сами одговорни за своје сиромаштво
  2. Теорија која тврди да сиромаштво продукују и репродукују структуралне силе у друштву.

(Гиденс,2007:321)

Picture of Bogdan Djordjević
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Bogdan Djordjević - Tuesday, December 23, 2014, 2:53 PM
 

Допуна одговора на питање о теоријама које покушавају да објасне сиромаштво:

Супротстављени приступи описују се као "свали кривицу на жртву", односно "свали кривицу на систем".

Још у 19. веку је истицано да је сиромаштво резултат извесног недостатка или патологије код појединца. Сиромашнима су сматрани они који због мањка стручности, моралне или физичке слабости, одсуства мотивације или исподпросечних способности - нису у стању да постигну успех у друштву. Друштвени положај се сматрао одразом талента и способности појединца. Постојање "успешних" и "неуспешних" посматрало се као нешто сасвим природно.

Према другом приступу, структурални фактори, попут рода, класе, етницитета, професије или образовања утичу на начин дистрибуције ресурса. Аутори који заговарају структурална објашњења сиромаштва, тврде да недостатак амбиције међу сиромашнима представља последицу њихове тешке ситуације, а не узрок.

(Гиденс, 2007: 321, 323)

Picture of Tatjana Gojković
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Tatjana Gojković - Saturday, December 20, 2014, 4:18 PM
 

Која је разлика између институционалног и резидалистичког приступа социјалној помоћи?

Институционални приступ предстаља социјалну помоћ као универзалну бенефицију, односно, заговорници овог приступа сматрају да се социјална помоћ мора обезбедити свима. Заговорници резидалистичког приступа социјалној помоћи сматрају да она треба да се обезбеди само за оне припаднике друштва којима је помоћ неопходна, и који нису у стању да задовоље своје основне животне потребе.

 

(Гиденс, 2007: 337)

Picture of Emilija Rasic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Emilija Rasic - Saturday, December 20, 2014, 4:17 PM
 

Шта представљају државе благостања и какав је циљ политике таквих држава?

Државе благостања представљају државе где влада тежи смањењу неједнакости међу становништвом у виду бесплатног давања или помагањем услугама или различитим добрима. Циљ овакве политике јесте да се умање негативни утицаји тржишта услед којих људи не могу да задовоље своје потребе. Зато  држава пружа помоћ у виду социјалних услуга услед нечије смрти, болести, старости. Социјалне услуге се могу пружати у виду повластица које се тичу образовања, становања, незапослености. Различити модели државе дају различите бенифиције.

(Гиденс, 2007:337)

Picture of Milica Vukotic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Milica Vukotic - Saturday, December 20, 2014, 5:42 PM
 

Како различите теорије објашњавају настанак и еволуцију социјалне државе?

Марксисти сматрају да је социјална помоћ неопходна како би се одржао капиталистички систем.Насупрот њима,функционалисти тврде да социјална заштита помаже интеграцији друштва у условима развијене индустријализације.

(Гиденс, 2007: 338).

Picture of Milica Maljković
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Milica Maljković - Saturday, December 20, 2014, 8:37 PM
 

Допунила бих одговор на Ваше питање, колегинице Вукотић, и указала на радове Маршала и Еспинг-Андерсена, као утицајан допринос теоријама социјалне државе. 

Маршал је социјалну државу сматрао резултатом напретка грађанских права остварених развојем индустријских друштава.
Он говори о стицању грађанских, политичких и социјалних права. 
За социјалну државу су најбитнија социјална права: права грађана на социјалну сигурност, образовање, здравство, становање, пензију и друге услуге. Она су допринела стварању идеала једнакости, свако је имао право живети активним животом и могао је рачунати на пристојан доходак, без обзира на положај у друштву. 

Дански писац, Еспинг-Андерсен, написао је књигу "Три света социјалног капитализма" као допуну теоријама социјалне државе. Он, у том делу, упоређује западне социјалне системе и даје троделну типологију социјалних поредака.
Социјалну декомодификацију дефинише као појам који упућује на стадијум на ком су социјалне услуге ослобођене тржишта. У систему високе декомодификације, социјалне услуге се пружају свима и, ни на који начин, нису повезане са нечијим дохотком или економским ресурсима. Социјалне се услуге третирају као роба; продају се на тржишту попут сваке друге робе или услуге. 

(Гиденс, 2007: 338)  

Picture of Jelena Sukovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Jelena Sukovic - Saturday, December 20, 2014, 6:24 PM
 

Која је главна разлика између различитих модела државе благостања што се тиче доступности бенефиција?

У систему социјалне државе, која нуди универзалне бенефиције, помоћ добијају сви којима је потребна, без обзира на висину прихода и економски статус. Системи социјалне заштите, који се заснивају на универзалним бенефицијама, изграђени су тако да да гарантују константно задовољење најосновнијих потреба свим становницима.

Бенефиције засноване на материјалном стању појединца јесу оне где се појединци на основу свог материјалног стања  квалификују за добијање социјалне помоћи (врши се процес провере). Провера матријалног стања се најчешће врши на основу износа прихода. Помоћ добијају они са најнижим примањима, тј. они који нису у стању да задовоље своје најосновније потребе са сопственим приходима. 

 

(Гиденс,2007: 337).

Picture of Ana Kukuridi
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Ana Kukuridi - Saturday, December 20, 2014, 8:33 PM
 

- Објасни како је Вилијам Џулс Вилсон описао положај Афро- Американаца у Америци.

Он је у својој књизи Опадање значаја расе истакао да је у последње 3 или 4 деценије дошло до појаве црне средње класе- белих оковратника и квалификованих стручњака. Говори о томе да не живе више сви Афро- Американци у гетима, а они који су тамо остали, остали су због економских чинилаца, а не због расне дискриминације. Сматра да расистичке препреке нестају и да је битнији класни од економског положаја.

(Гиденс: 325)

 

Picture of Emilija Pesic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Emilija Pesic - Saturday, December 20, 2014, 10:15 PM
 

Како заговорници релативног концепта сиромаштва виде сиромаштво?

Заговорници овог концепта сматрају да је сиромаштво културно дефинисано и да се не може мерити на основу неког универзалног стандарда.

(Гиденс, 2003:316)

Picture of Natalija Niketic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Natalija Niketic - Sunday, December 21, 2014, 3:12 PM
 

На који начин глобализација утиче на економску неједнакост?

Променама на тржишту рада које изазива глобализација и све већи развој савремених технологија смањује потражњу за неквалификованом радном снагом а повећава запосленост у оквиру информацијских технологија које уједно доносе и  већу зараду. Самим тим распон неједнакости је висок јер немају сви једнаку могућност за запослење.

(Гиденс,2002:322)

Picture of Sofija Novaković
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Sofija Novaković - Sunday, December 21, 2014, 7:59 PM
 

Шта је закључио Питер Таусенд бавећи се субјективним мерењем сиромаштва?

 

Питера је интресовало колики приход његови испитаници мисле да морају имати, уколико желе да живе "нормално", а затим и да ли њихов тренутан приход досеже ту цифру, премашује је, или је пак испод ње. Резултати су му показали да је износ који држава издваја за социјалну помоћ премали (за више од 50% мањи од неопходног за стицање услова за нормални начин живота), и да се на тај начин не може задовољити минимум потреба домаћинства како би одређена особа могла да доприноси друштву.

 

(Гиденс, 2007, 319)

Picture of Marija Zivkovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Marija Zivkovic - Sunday, December 21, 2014, 8:35 PM
 

Шта означава комодификована и декомодификована социјална заштита?

Комодификацијом се нечему што није имало економску вредност придаје одређена тржишна вредност, па се тако социјална заштита претвара у потрошачку робу. Земља са комодификованом социјалном заштитом је САД, где се од већине становништва очекује да купује своју социјалну заштиту на тржишту.

Декомодификацијом се постиже ослобађање социјалне заштите од тржишта и тако она постаје доступна свим грађанима. Земље са декомодификованом социјалном заштитом су углавном скандинавске земље али међу њима се могу наћи и Француска и Немачка.

(Гиденс, 2003: 340)

Picture of Pavle Kerkez
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Pavle Kerkez - Wednesday, December 31, 2014, 6:29 PM
 

Како Питер Таузенд објашњава сиромаштво оних који примају социјалну помоћ?

Сиромаштво оних који примају социјалну помоћ Таузенд објашњава користећи веберовски појам статуса. Сиромашни су скупина која, осим што нема богатство, нема ни углед. Као последица ниског статуса, озбиљно су смањене њихове шансе приступа плаћеном запослењу.

(Хараламбос, 2002: 338)

Picture of Aleksandra Mitrovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Aleksandra Mitrovic - Monday, December 22, 2014, 2:45 PM
 

Објаснити социјалну ексклузију у сеоским областима.

Одређени број социолога сматра да су проблеми у сеоским областима у вези са ексклузијом доста изражени, ако не и израженији него у урбаним срединама. Људима у сеоским областима нису доступне услуге и институције које се подразумевају у насељенијим крајевима. Кључни фактор који утиче на ексклузију у овим срединама јесте доступност превоза. Приступачност основних услуга као што су лекари, цркве, библиотеке, школе, државне службе је веома мала и често становници ових, мањих области, зависе од постојећих институција у својој локалној заједници.

(Гиденс, 2003: 333)

Picture of Marko Surla
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Marko Surla - Monday, December 22, 2014, 8:59 PM
 

Према Френку Филду, које друштвене скупине чине поткласу?

1. Прву скупину чине они који су дуго незапослени. Постоје два типа дуго незапослених: особе које су прекинуле школовање и никад нису радиле, и старији радници који су дуго незапослени.

2. Другу скупину која брзо расте чине породице самохраних родитеља. Док неке породице примају социјалну током краћег временског периода, постоје и оне које у дугом периоду зависе од социјалне помоћи, и ове друге припадају поткласи.

3. Трећу скупину чине стари пензионери који зависе од социјалне помоћи зато што примају старосну пензију.За разлику од прве две скупине, стари чине све мање бројну скупину врло сиромашних.

(Хараламбос,2002 :328)

Picture of andjela jacimovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by andjela jacimovic - Tuesday, December 23, 2014, 1:31 AM
 

Који су узорци настанка поткласе по Филду?

 Франк Филд приписује четири главна узорка.

Први узрок је што се због све веће незапослености, људи који су радно способни почињу да зависе о социјалној помоћи, а то је оно доводи до великог броја незапослених.

Други узрок чине друштвене промене и владина политика које су прошириле јаз између виших и нижих класа.

Трећи узрок: Животни стандард је порастао, али су најсиромашнији искључени из погодности у којима уживају богати.

Четврти узрок: Ставови се мењају према људима који нису економски успешни.

(Хараламбос,2002: 328)

Picture of Milica Graonic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Milica Graonic - Tuesday, December 23, 2014, 6:34 PM
 

Ко су сиромашни?

За сиромаштво су одговорни појединци који нису способни да себи обезбеде пристојне услове за живот, као што су незапослени, деца, стари, болесни, инвалиди, етничке мањине, пензионери, самохране породице. Сиромаштво није трајно стање. Неки ће успети да изађу из њега, али та мобилност може бити кратког века.

(Гиденс, 2007: 320, 321)

Picture of Milica Graonic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Milica Graonic - Saturday, December 27, 2014, 1:35 PM
 

Формулисала бих другачије своје питање ко су сиромашни.

Које друштвене групе су подложне да постану сиромашне?

То су појединци који нису способни да себи обезбеде пристојне услове за живот, као што су незапослени, деца, стари, болесни, инвалиди, етничке мањине, пензионери, самохране породице. Сиромаштво није трајно стање. Неки ће успети да изађу из њега, али та мобилност може бити кратког века.

(Гиденс, 2007: 320, 321)

Picture of Pavle Kerkez
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Pavle Kerkez - Wednesday, December 31, 2014, 5:57 PM
 

У анкети Мека и Леслија, којих су пет ставки узимане као важне за нормалан живот?

Више од 90% испитаника се сложило око значаја следећих 5 ставки: грејање, купатило и тоалет у кући, кревет за свакога члана домаћинства и смештај без влаге.

(Гиденс, 2003: 320)

Picture of Jelisaveta Fotic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Jelisaveta Fotic - Tuesday, December 23, 2014, 6:04 PM
 

Који социолози уводе појам "социјално искључење", и шта њиме обухватају?


Керол и Ен Вокер међу првима користе израз социјално искључење, уместо израза "сиромаштво", којим обухватају све људе који нису део социлајног, политичког, економског  и културног састава који одређује социјалну интеграцију неке особе у друштво. Социјално искључени тако могу бити незапослени који немају улогу у формалном економском саставу, они које се не уписују у бирачки попис, осамљени старији људи. 

(Хараламбос, 2002: 304)

Picture of simo jokic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by simo jokic - Tuesday, December 23, 2014, 9:13 PM
 

Шта можемо рећи о ексклузији младих?

Ексклузија младих је у новије време постала велики проблем. Многи млади људи увелико се труде да се интегришу у друштво, али ипак долазе у ситуацију да из њега на различите начине буду искључени. У доба адолесценције млади се налазе на почетку зрелих, најкреативнијих година живота када започињу каријеру, формирање породице и изградњу будућности. Битна промена која отежава ове процесе јесте промена  на тржишту рада, које је постало све несигурније. Многим младим људима је постало тешко да нађу посао, пре свега због тога што се смањила потреба за неквалификованом радном снагом, а повећала за стручно квалификованом. Права младих на запослење, образовање и становање постала су све мања, и то је довело до све веће зависности од родитеља.

(Ентони Гиденс, 2007: 331)

Picture of Milica Pavlovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Milica Pavlovic - Tuesday, December 23, 2014, 11:38 PM
 

Како људи живе од социјалне помоћи према анализи Керол Вокер?

Она открива да људи који живе од социјалне помоћи, заправо, не воде лагодан живот, како неки људи мисле. Већина испитаника сматра да им се животни стандард погоршао од када живе од социјалне помоћи, и да им је живот постао налик на борбу. Али, има и оних који сматрају обрнуто, тј. да им се животни стандард побољшао од када примају социјалну помоћ. Ту спадају самохрани родитељи, и то углавном жене. Вокерова сматра, да живот на социјалној помоћи није опција коју би људи бирали, када би имали неко боље решење. Неки од разлога зашто се људи нађу у оваквој ситуацији могу бити: губитак посла, развод брака, погоршање здравственог стања, итд.

(Гиденс, 2007: 341)

Picture of Ivan Tominčević
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Ivan Tominčević - Wednesday, December 24, 2014, 5:26 PM
 

Који облици социјалне ексклузије постоје?

1. Економска ексклузија - Појединци и заједнице могу да доживе ексклузију из економије, и у погледу производње и у погледу потрошње. Што се тиче производње, за инклузију су најважнији фактори запослености и учешћу на тржишту рада. Ексклузија у потрошњи односи се на недостатак неопоходних фактора за живот као што су пре свега стално место становања, телефон, рачун у банци и сл.

2. Политичка ексклузија - Опште и континуирано учешће у политици је камен темељац либерално демократских држава а активно политчко учешће може бити ван домашаја оних који су искључени из друштва тј. оних који немају довољно средстава, информација или могућности да се баве процесом политичког одлучивања.

3. Друштвена ексклузија - Ексклузија се може доживети и у области друштевног живота и живота заједнице. Области са високим степеном друштвене ексклузије могу имати ограничен број установа и институција, попут паркова, спортских терена, културних центара и позоришта. Друштева ексклузија подразумева и ограничену или слабу друштвену мрежу која вода ка изолацији и миниманлном контакту са другима.

(Гиденс, 2007: 328, 329)

Picture of Marko Pudar
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Marko Pudar - Wednesday, December 24, 2014, 6:54 PM
 

- Шта је концепт апсолутног сиромаштва?

 

- Концепт апсолутног сиромаштва је један од два приступа сиромаштву које користе социолози. Овај концепт почива на идеји преживљавања. За оне људе код којих нису задовољене основне потребе за преживљавање (довољна количина хране, одећа, кров над главом), може се рећи да живе у сиромаштву. Концепт апсолутног сиромаштва подразумева да су стандарди за људско одржање, у мањој или већој мери једнаки за све људе исте старости и исте телесне грађе невезано за то где живе. За било којег појединца, било где у свету, може се рећи да живи у сиромаштву ако се налази испод овог универзалног стандарда.

 

(Гиденс, 2007: 317)

 

Picture of Andrea Kaljevic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Andrea Kaljevic - Wednesday, December 24, 2014, 9:03 PM
 

Економски ефекти трудноће код тинејџерки?

Један од приступа јесте да тинејџери не добијају адекватно сексуално образовање у школама или код куће. (истраживања у Великој Британији показују да само половина тинејџера користи заштиту током првог сексуалног искуства).
Док, десничари,сматрају да је детаљно информисање путем сексуалног образовања управо оно што их подстиче да све раније ступају у односе. Остали пажњу усмеравају на друштвену екскулзију, сиромаштво и кулутуром уобличена очекивања сексуалног понашања (медијско портретисање сексуалног живота и "мачо" понашање).

(Гиденс, 2007:330,331)

Picture of Sofija Naumovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Sofija Naumovic - Monday, December 29, 2014, 6:30 PM
 

Колегинице Андреа, 

Сматрам да би адекватније питање за овај одговор било: Који су узроци трудноће код тинејџерки?

Док бих на одговор на постављено питање о економским ефектима трудноће код тинејџерки додала да је спроведено истраживање у ком је испитано 9000 младих, кои су рођени 1970. године, у ком се види да су чак четвртина тинејџерки које су постале мајке саме одгајале своју децу, да је 25% тинејџера који су постали очеви било незапослено, а само 4% на је имало радно место које је захтевало високо образовање. Из наведеног можемо да закључимо да велики број тинејџера, који постану родитељи осуђен да живи на граници сиромаштва или чак у сиромаштву, што доприноси повећању издатака за социјалну помоћ.

(Гиденс, 2007: 330,331)

Picture of Vanja Zivkovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Vanja Zivkovic - Wednesday, December 24, 2014, 9:15 PM
 

Објаснити зашто је концепт релативног сиромаштва проблематичан.

Тиме што се друштва развијају, мења се схватање релативног сиромаштва. Ствари које су се сматрале луксузним, попут аутомобила и телефона, се у већини индустријализованих земаља сада сматра неопходним за нормалан живот. Упркос томе што су, као што поједини критичари тврде, најсиромашнији чланови друштва имућнији него раније, домаћинства са ниским приходима се и даље боре да би обезбедили "основно" за нормалан живот. Лоше здравље, лоша исхрана, небезбедни улови становања и ограчичене могућности школовања су карактеристике домаћинства са малим приходима.

(Гиденс, 2007: 318)

Picture of Милена Драгишић
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Милена Драгишић - Wednesday, December 24, 2014, 9:53 PM
 

Како Данкан Гели види поткласу?

Он сматра да је идеја поткласе са специфичном културом без основа. Такође тврди да не постоји разлика између припадника радничке класе и дугорочно незапослених у погледу њихових политичких ставова или радне биографије. По његовом мишљењу, дугорочно незапослени могу да доспеју у већу изолацију и сиромаштво, али се и даље идентификују са радничком класом. Гели је открио да су људи који су дуже незапослени, посвећенији раду од осталих.

(Гиденс, 2007: 327)

Picture of Ivana Vasiljević
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Ivana Vasiljević - Wednesday, December 24, 2014, 9:54 PM
 
Шта је бескућништво?

Бескућништво подразумева ситуацију у којој особа нема стално место боравка. То је један од најдрастичнијих облика социјалне ексклузије - бескућници су најчешће искључени из многих активности које су за друге људе уобичајене.
Бескућништво може да настане због незапослености, рата, психичке нестабилности, проблема у породици и др. Истраживања су показала да су најподложнији бескућништву припадници радничке класе који имају ниске приходе и нису довољно квалификовани.

Литература: (Гиденс, 2007: 323)
Picture of Sinisa Simic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Sinisa Simic - Wednesday, December 24, 2014, 10:56 PM
 

Који фактори утичу на пораст сиромаштва код деце?
Број деце (оних испод петнаест година) која живе у домаћинствима с приходима испод националног просека, у порасту је последњих година. Године 1979, 10 посто деце живело је у таквим домаћинствима. До 1991, њихов број је порастао на 31 проценат. Фактори који највише утичу на пораст сиромаштва међу децом су: Висока стопа незапослености (родитеља), пораст броја лоше плаћених послова и пораст броја самохраних родитеља.
(Е. Гиденс, 2007:321)

Picture of Serem Vam Se u Moodle
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Serem Vam Se u Moodle - Thursday, December 25, 2014, 12:26 AM
 

Који је узрок повећања броја ванбрачне деце по мишљењу Чарлса Мареја?

Повећање броја ванбрачне деце је последица промена у расподели социјалне помоћи.

(Хараламбос, 2002: 324)

Picture of Pavle Kerkez
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Pavle Kerkez - Wednesday, December 31, 2014, 4:38 PM
 

Допунио бих одговор колеге Николе Рикала на питање

Који је узрок повећања броја ванбрачне деце по мишљењу Чарлса Мареја?

Чарлс Мареј је сматрао да узрок повећања ванбрачне деце лежи у уклањању некадашњих стигми и осуда које су постојале против самохраних мајки и деце рођене ван брака. Уклањање ових стигми је последица промена у расподели социјалне помоћи.

 (Хараламбос, 2002: 324)

Picture of Bogdana Stamenkovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Bogdana Stamenkovic - Thursday, December 25, 2014, 12:56 PM
 

Шта Стив Крејн подразумева под изразом „црна зачарана вртешка“?

Крејн је покренуо истраживање о младим људима који су прекинули школовање и испитао како се одвијао њихов живот након тога. „Црна зачарана вртешка“ је термин који су користили млади запали у круг незапослености након прекида школовања, због чега су приступили многобројним владиним и посебним програмима који нису укључивали никакву обуку, већ су пре нудили послове попут чишћења гробља, канала, украшавања старачких домова итд. Они су овакве послове сматрали понижавајућим и на њих су гледали као на покушај да им се припише нижи статус у друштву. Млади су на различите начине покушали да побегну из ове ситуације. Неки су се окренули и криминалу и тај избор правдали као начин преживљавања.

(Хараламбос 2002:330,331)

Picture of Vanja Ilic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Vanja Ilic - Thursday, December 25, 2014, 2:55 PM
 

Обрасци ексклузије међу младима?

Младим особама су призната политичка права и статус, али право на становање, образовање и запослење (егзистенцијална права) готово да немају. То доводи до дуже зависности од родитеља и осећаја беспомоћности. Уместо да систем подржи јаку жељу за самосталношћу, и понуди практичан програм који би помогао њеном остварењу, она је гуши. Млади су свесни да њихове потребе нису приоритет у друштву, стога ће до испуњења њихове жеље проћи још доста времена, уколико не одлуче да сами нешто предузму.

(Гиденс, 2007: 332)

Picture of Lazar Pavlović
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Lazar Pavlović - Thursday, December 25, 2014, 4:44 PM
 

Које су последице сиромаштва по животне шансе деце?

За двадесет посто је већа вероватноћа да ће бебе из нижих друштвених класа бити рођене са премалом тежином; стопа смртности од несрећних случајева, већа је код деце из нижих него из виших класа. Успех у школовању, такође, зависи од класе из које деца потичу.

(Гиденс, 2007: 321)

Picture of milica milosavljevic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by milica milosavljevic - Thursday, December 25, 2014, 5:38 PM
 

Sta je siromastvo i kako ga definisati?

Sociolozi i istrazivaci koriste dva pristupa siromastvu:apsolutno i relativno siromastvo. Koncept apsolutnog siromastva zasniva se na ideji prezivljavanja-osnovnih uslova koje treba ispuniti kako bi se odrzala fizicki zdrava egzistencija.Za ljude kod kojih ove fundamentalne potrebe za opstanak nisu zadovoljene-dovoljno hrane,krov nad glavom i odeca-kaze se da zive u siromastvu.Koncept apsolutnog siromastva smatra se univerzalno primenljivim.On podrazumeva da su standardi za ljudsko odrzanje,vise ili manje,isti za sve ljude istog zivotnog doba i iste telesne gradje,bez obzira na to gde zive.Za bilo kojeg pojedinca,bilo gde na svetu,moze se reci da zivi u siromastvu ukoliko se nalazi ispod ovog univerzalnog standarda.

Picture of Stefan Pljevaljcic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Stefan Pljevaljcic - Thursday, December 25, 2014, 9:00 PM
 

Шта је главни проблем Маршаловог концепта о еволуцији социјалне државе?

Главни проблем Маршаловог концепта о еволуцији социјалне државе је у томе што је Маршал узео у обзир само развој грађанских права у Великој Британији, док уопште не мора да значи да се еволуција социјалне државе дешавала на исти начин у другим друштвима.

(Гиденс, 2007: 339)

Picture of Selena Radović
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Selena Radović - Thursday, December 25, 2014, 10:55 PM
 

Драге колегинице и колеге,

Дошли смо најзад и до наше последње недељне теме, и радује ме што су предлози ваших питања знатно бољи. У сусрет предстојећем колоквијуму, поново ћу скренути пажњу на оне примере питања и одговора које треба допунити или који из неког разлога нису ваљани.

Колегиница Ћетковић је поставила неодређено питање; дакле питање је требало конкретизовати, а у одговору понудити прецизније одреднице, јер овако баратамо непрецизним одређењима и немамо целовиту и јасну слику проблема.

Колегиница Вукотић је такође неодређена у формулацији свог питања, требало је навести о којим се конкретно теоријама ради како би онај ко одговара на питање знао шта тачно треба да одговори.

Исти случај је и са колегиницом Јованом Живковић – и она је непрецизна у својим формулацијама (и питања и одговора); која су то скорашња истраживања која се наводе, на који временски период се односе, на које друштво? – све то је изостало у овим предлозима.

И формулација питања које је предложила колегиница Граонић је неадекватна; ко су сиромашни према ком аутору или теорији? Да ли се може поставити такво питање имајући у виду различите дефиниције сиромаштва, те различита тумачења узрока настанка и начина мерења сиромаштва?

Колегиница Каљевић је предложила питање које је поднаслов „прозора“ у Гиденсовом уџбенику (додајући знак питања на крају), док је у одговору чак остало нејасно на шта се односе „економски ефекти“  које Гиденс помиње у формулацији свог поднаслова, односно колегиница у формулацији свог питања.

Питање које је предложила колегинице Животић је прилично поједностављено, па мислим да би било боље да се тражило да се објасне и упореде поменути приступи/теорије, или пак да се у великој мери допуни одоговор, што је на одличан начин учинио колега Ђорђевић.

У формулацији одговора колегинице Милосављевић (поред тога што је колегиница користила латиничо писмо и није навела извор) недостаје објашњење концепта релативног сиромаштва – па је одговор на питање које је колегиница предложила непотпун и не објашњава оно што се у питању тражи.

Колегиница Девић је поставила питање које не припада овој недељној теми.

Укупно посматрано, као што сам већ споменула – постигли смо напредак и, сходно последњој теми и укупном градиву које сте савладали, то не треба да изненади :). На сутрашњем часу разјаснићемо још неке недоумице, што ће олакшати ову вежбу онима који се накнадно прикључе, али и свима који се припремају за колоквијуме који следе. Желим вам пуно успеха на њима! :)

Велики поздрав за све!

Picture of Ninoslav Gajic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Ninoslav Gajic - Monday, December 29, 2014, 11:29 PM
 

Допунио бих одговор колеге Лазара Павловића:

Које су последице сиромаштва по животне шансе деце?

Истрживања показују да припадници етничких мањина имају велики удео у броју сиромашних, на то бих додао да у развијеним земљама (САД, Велика Британија) припадници хиспанско-америчког, афричко-америчког и карипског порекла имају највећи удео у сиромашним слојевима и да то директно утиче на животне шансе деце, као и чињеница да се велики број самохраних мајки налази управо у тим етничким мањинама.

(Гиденс, 2007: 321)

Picture of Zorana Magovcevic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Zorana Magovcevic - Thursday, December 25, 2014, 8:55 PM
 

Објаснити марксистичко схватање сиромаштва?

За разлику од већине теорија сиромаштва,марксистичка теорија мање наглашава раликовање сиромашних од других припадника радничке класе.Уместо да у њима види неку издвојену скупину,Ралпх Милибанд мисли да су они једноставно део радничке класе,који је у најлошијем положају.Вестергаард и Реслер иду и даље,тврдећи да концентрисање на посебне аспекте лошег положаја сирошних одвраћа пажњу од шире структуре неједнакости у које је сиромаштво уграђено.

(Хараламбос 2002,339.страна)

Picture of Sonja Zagorac
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Sonja Zagorac - Thursday, December 25, 2014, 11:59 PM
 

Еспиг-Андерсенова подела на три типа режима социјалне заштите?

- Социјалдемократски - подразумева да социјалне услуге субвенционише држава и да су доступне свим грађанима. Пример за то представља већина скандинавских држава.

- Конзервативно-корпоративни - степен бенефиција на који грађани имају право зависи од њиховог положаја у друштву (пример су Француска и Немачка)

- Либерални - бенефиције на основу материјалног стања доступне су само најсиромашнијима, али су, умногоме, стигматизоване, због тога што се од највећег дела становништва очекује да сами купују социјалну заштиту на тржишту (пример је САД)

(Гиденс, 2003:340).

 

Picture of Anja Ilic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Anja Ilic - Friday, December 26, 2014, 12:35 AM
 

Шта повезује (помало ироничну) изјаву Луиса Кејсија по питању сиромаштва и сиромашних, да „људи добрих намера троше новац на проблем који се налази на улици, у жељи да тај проблем тамо и остане“, са теоријом Ирвинга Гофмана о институционализацији девијаната?

-Луис Кејси у цитираној изјави и Ирвинг Гофман у својој теорији о институционализацији девијаната, као да су уједињени у апелу на неискрене тежње људи да пронађу дугорочн(иј)а решења за постојеће друштвене проблеме. Кејсијева изјава о проблему сиромаштва и сиромашних, може се протумачити, кроз призму Гофманове теорије, као да су и сиромашни људи „девијанти“, у смислу одступања од конвенционалног друштва које их окружује; према њима таквима, припадници конвенционалног друштва односе се поларизаторски, демаркационо: желећи да сиромашне оставе ту где јесу, одвоје од себе, искупљујући се новцем који ће им уручити у пролазу улицом. Кејси жели да заживе дугорочнија решења сиромаштва - решења која подразумевају социјалну инклузију сиромашних кроз саветовалиштва, пословне обуке, социјализацију за активну партиципацију у друштву и интеграцију с другим његовим припадницима - као што и Гофман жели да се институције (менталног здравља), изворно (и наводно) намењене помоћи девијантима и њиховом оспособљавању за живот у конвенционалној заједници, окрену од супротне политике коју спроводе: усађивања девијанту представе о себи као неформираном, неоспособљеном члану друштва, чија друштвена тежина није била осетна ни ван институције, па ни у њој - посебно у њој - није, те, самим тим, његовом неоспособљавању за живот ван институције, које у одређеним случајевима води институционализацији девијаната: услед тога што се сигурно осећа једино у оквирима институције, а за спољни живот је субјективно неприпремљен. Ово се, до одређеног степена, може повезати и са појединим представама конвенционалног марксизма по питању девијантности (Дејвид Гордон), према којима се од очију јавности склањају девијанти, чиме се мистификују неугодне крајности једног друштва.

 

(Гиденс, 2007: 334-335)

(Хараламбос, 2002: 376-377; 384)

Picture of Marko Surla
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Marko Surla - Friday, December 26, 2014, 4:55 PM
 

Допуна дела одговора на питање шта је сиромаштво и како га дефинисати (објашњење концепта релативног сиромаштва).

Заговорници концепције релативног сиромаштва тврде да се дефиниција сиромаштва мора односити на мерила одређеног друштва у одређеном времену, односно место на којем ће бити повучена црта која сиромашне дели од других припадника друштва разликоваће се у зависности од богатства тог друштва.

(Хараламбос, 2002: 291)

Picture of Katarina Milutinovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Katarina Milutinovic - Sunday, December 28, 2014, 2:03 PM
 

Дала бих другачију формулацију за питање које је поставио колега Михајло Сфера. Она гласи:

Због чега је немогуће применити мерила апсолутног сиромаштва на два или више друштава?

      Појам апсолутног сиромаштва темељи се на мишљењу да постоје минималне основне потребе које су заједничке за све људе света, у свим друштвима. Основне потребе, међутим, разликују се од друштва до друштва, а понекад варирају и у оквиру једног истог. Прехрамбене потребе, на пример, морају варирати  у оквиру једног друштва, јер постоје људи који се баве физички лакшим(канцеларијски посао) и физички тежим пословима(рад у руднику).

      Појам релативног сиромаштва подразумева да се дефиниција сиромаштва мора односити на мерила одређеног друштва и то у одређеном времену. Наиме, у модерном друштву подразумева се да је једна од основних потреба постојање купатила са свим неопходним елементима, док таква потреба није имала значај у неким ранијим друштвима(у ловачким и сакупљачким, па чак и у европским друштвима 15. века, јер једноставно није постојала култура свакодневног купања и одржавања личне хигијене). Такође, задовољавање потреба забаве и разоноде, различито се мере у друштвима Запада(постојање телевизора, позоришта, биоскопа, игралишта), а другачије у друштвима попут индијанских(средиште њихове доколице заузимају обредне активности).

      Дакле, потребе за разонодом, као и друге основне потребе, увелико су конструисане културом појединачних друштава(у одређеном времену).

 

(Хараламбос, 2002: 291-293)

      

Picture of Svetlana Petkovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Svetlana Petkovic - Sunday, December 28, 2014, 9:27 PM
 

Који су разлози због којих друштво није успело да искорени сиромаштво? (По теоретичарима конфликта)

1. Неки тврде да је сиромаштво првенствено последица неуспеха социјалне државе.

2. Други више наглашавају недостатак моћи и слаб преговарачки положај сиромашних због којег су на тржишту рада у лошијем положају. Сиромашни су или неспособни да продају свој рад или су спречени да за њега добију довољну награду како би се издигли из сиромаштва.

3. Постојање сиромаштва многи теоретичари конфликта повезују са ширим структурним снагама у друштву, посебно с постојањем стратификацијског састава.

4. Марксисти сматрају да је сиромаштво неизбежна последица капитализма. Победу над сиромаштвом не могу замислити без потпуног преображаја друштва.

(Хараламбос, 2002: 334)

Picture of Tamara Cukanic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Tamara Cukanic - Monday, December 29, 2014, 1:35 PM
 

Какав је однос сиромаштва и друштвене покретљивости?

Истраживања су показала да постоји друштвена покретљивост унутар сиромаштва. Велики број људи се избавља из сиромаштва, али и велики број имућних људи постаје сиромашно. Ипак, Џон Хилс упозорава да је мобилност сиромашних краткорочна. Људи који се избаве од сиромаштва по његовом мишљењу се брзо њему и враћају.

(Гиденс, 2003: 324-325)

Picture of milica milosavljevic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by milica milosavljevic - Monday, December 29, 2014, 4:05 PM
 

Dopunila bih moj odgovor o siromaštvu:relativno siromštvo određuje siromaštvo u odnosima na ukupni standard koji preovladava u određenom društvu.Zagovornici koncepta relativng siromaštva smatraju da se siromaštvo kulturno definiše i da ne može da se meri na osnovu nekog univerzalnog standarda.Pogrešno je predpostaviti da su ljudske potrebe svuda identične-u stvari,one se razlikuju čak i u okviru jednog društva.

(Gidens,strane i za ono gore i za ovo 317)

Picture of Srna Orašanin
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Srna Orašanin - Monday, December 29, 2014, 4:54 PM
 

Који је став Дејвида Марсленда по питању сиромаштва и социјалне помоћи?

 Марсленд се залаже за апсолутну дефиницију сиромаштва.  Он сматра да је неједнакост у друштву позитивна јер се неједнак рад и способност награђују и тиме се ствара подстицај за рад.  Критичан је према општим социјалним услугама као што су образовање и здравствена заштита. Наводи да су ниска примања већином последица дарежљивости социјалне државе, а не индивидуалне неспособности појединца. Он тврди да се социјална помоћ не сме давати онима који су способни за рад и самостално издржавање, већ групацијама попут инвалида и болесних.

 (Хараламбос, 2002: 318)

Picture of Dunja Perkovic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Dunja Perkovic - Tuesday, December 30, 2014, 1:50 PM
 

За шта се сматра Беверидгеов извештај из 1942. године и којих пет зала треба да буду уништена по њему?

Беверидгеов извештај се сматра за први план модерне социјалне државе. Пет зала које треба искоренити по њему су: оскудица, болести, незнање, прљавштина и лењост.

(Гиденс, 2007: 334)

Picture of Pavle Kerkez
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Pavle Kerkez - Wednesday, December 31, 2014, 5:40 PM
 

Ко је критиковао Марсленда, и како?

Марсленда је критиковао Бил Џордан, који је тврдио да Марсленд греши зато што културу овисности приписује општој социјалној скрби. Он сматра да, баш напротив, селективни облици помоћи држе људе у пасивности и сиромаштву. Он тврди да друштва која се ослањају на помоћ на бази имовинског стања, попут САД-а, тенденцијски развијају велику поткласу са малим шансама за бег из сиромаштва. На пример, у овим земљама, уколико особа са ниским квалификацијама нађе ниско плаћен посао, он губи право на социјалну помоћ, и тада постаје још сиромашнији. Што значи да је још мотивисанији да не нађе посао.

 (Хараламбос, 2002: 318)

Picture of Željka Marinković
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Željka Marinković - Tuesday, December 30, 2014, 5:43 PM
 

Шта су то буџетски стандарди?

Уобичајан приступ мерењу сиромаштва јесте применом буџетских стандарда.

Под буџетским стандардом се подразумева рачунање цена оних производа који су потребни да би појединац или породица преживели, или се извукли из беде.

Британска влада је овај приступ применила 1948., да би одредила висину социјалне помоћи. 

(Хараламбос, 2002:293)

Picture of Isidora Krstic
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Isidora Krstic - Friday, January 2, 2015, 8:33 PM
 

Која је последица процеса деинституционализације?

У Великој Британији се као последица деинституционализације јавља велики број бескућника, који су, заправо душевни болесници. Чак четвртина бескућника су ментално оболели људи, који су завршили на улици након масовног отпуштања, чак и хроничних душевних болесника.

( Гиденс, 2007: 333, 334)   

 

Picture of Marija Sjeničić
Које значење, према ,,Новим лабористима'', има реченица:,,Потицај, не милостиња''?
by Marija Sjeničić - Monday, January 5, 2015, 2:21 AM
 

Влада ,,нових лабуриста'', која је у Британији преузела власт 1997. тврдила је да има политичке мере за успешну бпрбу против сиромаштва и социјалног искључења. Заправо, оно што су хтели да кажу, и оно што је била главна идеја јесте да сиромашне треба подстаћи да сами себи помогну,а не да их навикну и учине зависним о социјалну, државну помоћ. Зато, увели су неке политичке мере и то:

1.Основали су јединицу која се бавила социјално искљученима, рецимо, зависницима о дроге. Та јединица се трудила да сузбије оно што су називали ,,дангубљењем'' и да подстакне саме зависнике на лечење и рехабилитацију, а све у циљу њиховог укључења у друштво. (Ово су иницирали Патрик Винтур и Ник Коен)

2.Новац од такозваног ,,виндфалског пореза'' (новац од приватизованих комуналних предузећа,као што су плинаре и електродистрибутери) одлазио је на запошљавање младих. Наиме, млади људи, испод 25 година старости, који нису имали посао имали су неколико могућности у оптицају за стицање запослења. Једна од њих је субвенционирано запослење у пословним предузећима ( предузеће би добијало 60 фунти, седмично и 750 фунти за обуку, сваког појединца); Потом, они без икаквих квалификација стекли би могућност редовног школовања у трајању од 12 месеци; Трећа могућност јесте шестомесечно запослење у добровољном сектору; Последња од могућности укључивала је шестомесечни рад у некој еколошкој групи.

Они који нису желели да прихвати иједну од 4 понуђене им могућности озбиљно су ризиковали, јер им је помоћ врло лако могла бити у потпуности ускраћена.

3.Организовали су саветовања за самохране родитеље о томе како да се врате на посао.

4.Формирани су клубови за израду домаћих задатака, за децу која у својим домовима нису имала услове за обављање те врсте обавеза и активности.

Мане ових мера јесу те што никоме нису гарантовале сигуран излазак из сиромаштва, а и то што су неке биле обавезујуће, односно имале су елемент присиле, морале су се испуњавати под претњом губитка помоћи.Иако су поспешивале став да ако искористите све могућности можете помоћи себи и својој породици и сигурно изаћи из свере социјално угрожених, није заиста било тако, јер нису узели у разматрање чињеницу да су постојали и они појединци који, из ових или оних разлога, нису могли да раде, или, једноставно, нису били способни за то. На све то, предузели су једну ризичну меру, одмах након ступања на власт, а то је смањење помоћи самохраним родитељима...Све у свему, јсвила се сумња, да ли овакав вид борбе против сиромаштва заиста има ефетке какви су и обећани, а обећан им је напредак, свакако.

(Хараламбос, 2002:346)

Picture of Natalija Stojičić
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Natalija Stojičić - Saturday, January 10, 2015, 10:14 PM
 

Евалуација политике нових лабуриста?

Иако су промене које су лабуристи понудили звучали привлачно неки сматрају да је постојао елемент присиле, управо због претње да се може изгубити право на помоћ. Поред тога, Блерова влада није показала у пракси толику спремност да повећа помоћ да би поправила животни стандард. То је било зато што нису хтели да премаше план расхода претходне владе, па је најспорнија мера била смањење помоћи за самохране родитеље. 

Лабористи су тврдили да ће сиромашни одмах уграбити прилике које им се пруже, и да помоћ треба да их подстакне на то али су неки замерали то што се и поред таквих политика није издвајало више средстава за оне који из неких разлога нису способни на рад.  

(Хараламбос,2002:346)

Picture of Mirta Crkvenjakov
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Mirta Crkvenjakov - Monday, January 12, 2015, 12:15 AM
 

Currie истиче четири везе између пораста злочина и друштвене искључености у Америци. Које су то везе?
1. промене на тржишту рада и политика минималних надница
2. промене које доприносе слабљењу кохезије у локалним заједницама
3. Утицај економске депривације на породицни живот
4. укидање државних програма који су били задужни за поновну инклузију
(Гиденс: 331)

Picture of Mirta Crkvenjakov
Re: Предложите питања за колоквијум и кратко одговорите на њих о сиромаштву 2014
by Mirta Crkvenjakov - Monday, January 12, 2015, 12:17 AM
 

Који историјски догађај је иницирао помак од селективног ка универзалном схватању социјалне помоћи?
Историјски догађај који је иницирао помак у схватању је Други светски рат
Шта је условио помак од селективног ка универзалном схватању социјалне помоћи?
Условио је настанак Социјалне државе
(Гиденс: 334)