Topic Name Description
File О садржају, циљевима, бодовима, начину рада, оцењивању, литератури

.

File Програм за преображавање ћирилице у латиницу и обратно (омогућите macro-e приликом отварања!)

.

1 Увод у историју, предмет и теоријско-методолошке приступе истраживању проблема социологије сазнања Page Избор извора релевантних за тему 1 који су доступни на страницама СС

.

2 Интелектуалне претече истраживања чиниоца који утичу на људско (са)зна(ва)ње I - F. Bacon, A. Comte, J. Dewey ... Page Избор извора релевантних за тему 2 који су доступни на страницама СС

.

3 Интелектуалне претече истраживања чиниоца који утичу на људско (са)зна(ва)ње II – K. Marx, F. Engels Page Избор извора релевантних за тему 3 који су доступни на страницама СС

.

4 Интелектуалне претече истраживања чиниоца који утичу на људско (са)зна(ва)ње III – F. Nietzsche, V. Pareto, S. Freud Page Избор извора релевантних за тему 4 који су доступни на страницама СС

.

5 Социолошке преформулације основних теоријско-методолошких приступа истраживању детерминанти (са)зна(ва)ња I – E. Durkheim, Parsons, Merton, Luhman Page Избор извора релевантних за тему 5 који су доступни на страницама СС

.

6 Социолошке преформулације основних теоријско-методолошких приступа истраживању детерминанти (са)зна(ва)ња II – Dilthey, M. Weber, G.H.Mead, Znaniecky, Sorokin... Page Избор извора релевантних за тему 6 који су доступни на страницама СС

.

7 Филозорфске, социолошке, политолошке и социјално психолошке преформулације основних теоријско-методолошких приступа истраживању детерминанти (са)зна(ва)ња III – G. Lukacs, A. Gramsci, L.Vygotsky, L. Althusser, H.Levebvre ... Page Избор извора релевантних за тему 7 који су доступни на страницама СС

.

9 Класици социологије сазнања I – M. Scheler Page Избор извора релевантних за тему 9 који су доступни на страницама СС

.

10 Класици социологије сазнања II – K. Mannheim File Карл Манхајм (Karl Mannheim)

.

Page Избор извора релевантних за тему 10 који су доступни на страницама СС

.

11 Дебата о универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и вредности I – K. Poper File Karl Popper

.

Page Избор извора релевантних за тему 11 који су доступни на страницама СС

.

12 Дебата о универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и вредности II: критичка теорија Page Избор извора релевантних за тему 12 који су доступни на страницама СС

.

13 Дебата о универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и вредности III – Howard Becker, Schutz, Peter Berger & Thomas Luckmann; Garfinkel; Foucault; Deleuse. Baudrillard, Lyotard, Bourdieu, Elias, Maturana Page Избор извора релевантних за тему 13 који су доступни на страницама СС

.

14 Савремене примене социологије сазнања у решавању проблема производње, идентификације, акумулације, ширења и (зло)употребе сазнања у друштвеном контексту односа друштвене моћи, интереса и вредности Page Избор извора релевантних за тему 14 који су доступни на страницама СС

.