Избор извора релевантних за тему 14 који су доступни на страницама СС

Велимир Веља Абрамовић. Слободни универзитет, Теслијана, https://www.youtube.com/watch?v=OKvxngLCGHA

O Rawlsovoj теорији правде и правичности
Знање права
Mol, Harbi: Право на правично суђење

Willie Lynch : Прављење роба
Martin, Brian: Maтематика и друштвени интереси


Herman, Chomsky: Производња консензуса; Модел пропаганде ретроспективно, http://sociology.morrisville.edu/readings/SOCI201/Chomsky-Manufacturing_Consent-excerpt.pdf 
Coser, Luis: Издавачи као чувари улаза за идеје

Stehr Niko: The Fragility of Modern Societies: Knowledge and Risk in the Information Age
P. Drucker: Рад знања и друштво знања
Peter F. Drucker: Управљање знањем значи управљање собом
David, P.A., Foray, D.: Економски темељи друштва знања

М.Peters: Критика конструкције економије знања

Pagano, U, Rossi, A.M.: Крах економије знања

Konrad Paul Liessmann: Теорија необразованости - Заблуде друштва знања

Хромаџић, Х.: Болоњски коњ

Ernest von Glasersfeld: Једно излагање конструктивизма - Зашто то неки воле радикално?

Ernest von Glasersfeld: Видео предавања о аспектима конструктивизма и образовању

Mcmahon, Marc: Друштвени конструктивизам и интернет - парадигма за учење

Marie Larochelle, Jacques Désautels: Конструктивизам и "велике поделе"

Morin, Edgar: Седам комплексних лекција у образовању за будућност

Robertson, Susan L. & Roger Dale: WB, IMF and the Possibilities of Critical EducationМраовић, Б.: Криза представљања у друштвима утемељенимa на знању

Вратуша, В: Историјска контекстуализација дискурса о "друштвеном капиталу" и дилема научника
"Perhaps the best Knowledge Management resource site out there"
Costley Carol: Practitioner-led enquiry as development of professional practice
Емпиријска студија корисника интернета у Србији 2003

Петровић Душан: Активан живот чува од деменције
Last modified: Saturday, February 10, 2018, 4:38 AM