Избор извора релевантних за тему 5 који су доступни на страницама СС

Durkheim, E.: Социолошки проблем сазнања

Coser: Durkheim-ова социологија сазнања

Robert K. Merton: Социологија сазнања (ен)

Ludwig Von Bertalanffy: историја и статус опште теорије система

Christic, Jack: Luhman-ова теорија сазнања: преко реализма и конструктивизма?

В. Вратуша: Системска теорија у служби иновације или конзервације?

Last modified: Wednesday, October 8, 2014, 11:23 PM