Прочитајте текстове истраживача извора ирационаолног начина мишљења и делања и одговорите

Све полазнице и полазници курса Социологија сазнања треба да у оквиру четврте теме прочитају V . Pareto , ()1969:"О логичкој и не-логичкој радњи", у T . Parsons et all , Теорије о друштву, Вук Караџић, Београд, 1006-1008 (копије обавезне и дела шире литературе се могу наћи у библиотеци Одељења за социологију и сетите се да није забрањено да прочитате и више од предложеног минимума страница ).

Оне и они међу вама који се определе да пишу семинарски рад из четврте теме Интелектуалне претече III : S . Freud , F . Nietzsche , V . Pareto потребно је да консултују и остале релевантне изворе из шире литературе укључујући оне са овог сајта као и да предложе нове за које сматрају да доприносе одговарању на питања о одликама и изворима ирационалног начина мишљења. У РЕЧНИК ЦИТАТА УТЕМЕЉИВАЧА СОЦИОЛОГИЈЕ САЗНАЊА унесите најмање три карактеристичне дефиниције кључних појмова код истог или различитих аутора типичних за одговарајућа теоријско-методолошка становишта, а у "облачићу" за коментар цитате које сте одабрали "преведите" на свој језик и укажите на онтолошке, епистемолошке и практичне претпоставке које су у њима изричито или само прећутно садржане, упоређујући их са аналогним претпоставкама супротних становишта.