Прочитајте текстове утемењивача "новог", "позитивног", "прагматичног" начина мишљења и истраживања и одговорите

Све полазнице и полазници курса Социологија сазнања би требало да у оквиру друге теме прочитају Comte, А.: изводи из Курс позитивне филозофије, Систем позитивне политике (1832-1842, 1851-1854)1987: у А. Фиаменго, Saint-Simon и Auguste Comte , Напријед, Загреб, 273-84 ,343-349, или други изворни материјал аналогног садржаја. Копије предложене обавезне и дела шире литературе се могу наћи у библиотеци Одељења за социологију. Увек имајте на уму да није забрањено да прочитате и више од предложеног минимума страница велики осмех).

Оне и они међу вама који се определе да пишу семинарски рад из друге теме "Интелектуалне претече истраживања друштвених чиниоца људског (са)зна(ва)ња I: F . Bacon , A . Comte , J . Dewey..." (као и другиx ауторa попут Vicoa, Holbacha, Helveciusa, Didroa, Dalambera...), потребно је да консултују и остале релевантне изворе из шире литературе укључујући и оне садржане у избору извора релевантних за тему 2 доступних на страницама СС .

Прокоментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 2 , уређујте одељак Функционалистичкo-позитивистичка парадигма - две варијанте у оквиру wiki Увод у социологију, или у РЕЧНИК ЦИТАТА УТЕМЕЉИВАЧА СОЦИОЛОГИЈЕ САЗНАЊА унесите најмање три карактеристичне дефиниције кључних појмова код истог или различитих типичних представника "новог", "позитивног" и "прагматичког" начина мишљења и истраживања, а у "облачићу" за коментар цитате које сте одабрали "преведите" на свој језик и укажите на онтолошке, епистемолошке и практичне претпоставке које су у њима изричито или само прећутно садржане, упоређујући их са аналогним претпоставкама супротних становишта

Укључите се у дискусију о одликама функционалистичко-позитивистичке социолошко сазнајне парадигме у оквиру форума Увод у социологију сазнања на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/discuss.php?d=22