Одабрали сте да истражите "критичку теорију" за други просеминарски рад?

Уколико сте у складу са својим афинитетима на питање Одаберите тему коју ћете истражити у оквиру другог просеминарског радаИзбор одабрали тему "Дебата о универзалности/релативности (са)зна(ва)ња, и односу (са)зна(ва)ња, друштвених интереса, моћи и вредности II: франкфуртска школа ", свој рад унесите у облику дискусије на овај форум.

Прочитајте релевантне текстове, Аdorna, Horkheimera, Marcusea, Habermasa...од којих се поједини могу наћи на овом сајту.

Карактеристичне цитате унесите у РЕЧНИК ЦИТАТА УТЕМЕЉИВАЧА СОЦИОЛОГИЈЕ САЗНАЊА и yкажите на изворе које сте ви открили као релевантне за одговор на питање о особеностима, предностима и манама критике класичних замисли предмета и задатака социологије сазнања од стране представника и наследника тзв. франкфуртске школе.

Прочитајте и друге релевантне изворе за ваш рад било да се њихове копије могу наћи у библиотеци Одељења за социологију, на овом сајту или некој другој стварној или виртуелној библиотеци.

Било би добро да карактеристичне цитате унесите у РЕЧНИК ЦИТАТА..  и yкажите на изворе које сте ви открили као релевантне за одговор на питање о особеностима, предностима и манама Poper-oве замисли предмета и задатака социологије сазнања.

Приликом израде вашег рада укључите се у форум О правилима писања, саопштавања и оцењивања семинарског рада у циљу усавршавања мерног инструмента, његове примене и саме вештине писања есеја.


DiscussionStarted byRepliesLast post
Ерих Фром и Франкфуртска школа – од утицајног аутора до академског „аутсајдера“ Picture of Милан Цакић Милан Цакић 3 Милан Цакић
Wed, Dec 24, 2014, 11:59 AM