Прочитајте текстове социолога заговорника "разумевајућег", "симболичко – интерактивног и феноменолошког приступа

Све полазнице и полазници курса Социологија сазнања треба да у оквиру шесте теме прочитају Weber, M., ()1969: "Типовирационалности", "Религија и друштвени статус", ("Друштвена психологија светских религија"), у Parsons, T. et all,: "Теорије о друштву, Вук Караџић, Београд, т.II, 1009-1010, (1078-1100), 1307-1323 (копије обавезне и дела шире литературе се могу наћи у библиотеци Одељења за социологију и сетите се да није забрањено да прочитате и више од предложеног минимума страница ).

Оне и они међу вама који се определе да пишу семинарски рад из шесте теме Социолошке преформулације II – M . Weber , G . H . Mead , Znaniecky потребно је да консултују и остале релевантне изворе из шире литературе укључујући са овог сајта као и да предложе нове за које сматрају да доприносе одговарању на питања о појави, предностима и манама разумевајућег, симболичко – интерактивног и феноменолошког начина мишљења и истраживања.

У РЕЧНИК ЦИТАТА УТЕМЕЉИВАЧА СОЦИОЛОГИЈЕ САЗНАЊА унесите најмање три карактеристичне дефиниције кључних појмова код истог или различитих аутора типичних за одговарајућа теоријско-методолошка становишта, а у "облачићу" за коментар цитате које сте одабрали "преведите" на свој језик и укажите наонтолошке, епистемолошке и практичне претпоставке које су у њима изричито или само прећутно садржане, упоређујући их са аналогним претпоставкама супротних становишта. 

Учествујте у дискусији о одликама феноменолошко-сазнајне социолошко сазнајне парадигме на форуму "Увод у социологију сазнања" на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/discuss.php?d=18