Прочитајте о социологији сазнања и одговорите

Све полазнице и полазници курса Социологија сазнања би требало да у оквиру прве теме прочитају (скенирају/дигитализују/исправе текстове) Милић , В. 1986: »Предговор, Увод«, »Основни проблеми", "Метод 695-727" "Метод 728-729,730-731732-733734-735736-737,738-739740-741,742-743744-745746-747748-749750-751752-753754-755756-757758-759 , 760-761762-763 , 764-765 , уСоциологија сазнања , Веселин Маслеша, Сарајево, 1-40,413-486, 695-764 (један приказ овог уџбеника видети нпр. код Радивојевић, Р. (1997) "Милићева социологијасоциологије сазнања",http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/sociologija/XXXIX_4/d010/html_ser_lat); Wolf, K., (1946-1967)1984: "Претпоставке социологије знања и њен задатак", "Социологија знања и социолошка теорија"," у Увод у социологију знања, Напријед, Загреб, 125-165, или други уџбенички материјал аналогног садржаја, као на пример одредница о социологији сазнања на wikipediji - таман да се што боље упознамо са начином сарадње на заједничком тексту, али не и са плагирањем без пријављивања извора намигује ! Копије предложене обавезне и дела шире литературе се могу наћи у библиотеци Одељења за социологију. Увек имајте на уму да није забрањено да прочитате и више од предложеног минимума страница велики осмех.

Оне и они међу вама који се определе да пишу семинарски рад из прве теме "Увод у историју, предмет и приступе истраживању проблема социологије сазнања", потребно је да консултују и остале релевантне изворе из шире литературе укључујући oне садржане у избору извора релевантних за тему 1 доступних на страницама СС.

Прокоментаришите постојеће и/или предложите нове изворе релевантне за тему 1 , уређујте подтеме у оквиру форума Увод у социологију сазнања уместо wikija на адресиhttp://lms.f.bg.ac.rs/mod/forum/view.php?f=578

или

у РЕЧНИК ЦИТАТА УТЕМЕЉИВАЧА СОЦИОЛОГИЈЕ САЗНАЊА унесите најмање три карактеристичне дефиниције кључних појмова код истог или различитих аутора типичних за одговарајућа теоријско-методолошка становишта, а у "облачићу" за коментар цитате које сте одабрали "преведите" на свој језик и укажите на онтолошке, епистемолошке ипрактичне претпоставке које су у њима изричито или само прећутно садржане, упоређујући их са аналогним претпоставкама супротних становишта.