Прочитајте текстове социолога заговорника структурално-функционалног и холистичко-системског начина мишљења и истраживања и одговорите

Све полазнице и полазници курса Социологија сазнања треба да у оквиру пете теме прочитају E. Durkheim: (1912)1982: "Социологија религије и теорија сазнања", ("Закључак"), у Елементарни облици религијског живота , Просвета, Београд, 3-22(, 377-406) (копије обавезне и дела шире литературе се могу наћи у библиотеци Одељења за социологију и сетите се да није забрањено да прочитате и више од предложеног минимума страница ). Оне и они међу вама који се определе да пишу семинарски рад из пете теме Социолошке преформулације I – E . Durkheim , Parsons , Merton , Sorokin потребно је да консултују и остале релевантне изворе из шире литературе укључујући са овог сајта као и да предложе нове за које сматрају да доприносе одговарању на питања о појави, предностима и манама структурално-функционалног и холистичко-системског начина мишљења и истраживања. У РЕЧНИК ЦИТАТА УТЕМЕЉИВАЧА СОЦИОЛОГИЈЕ САЗНАЊА унесите најмање три карактеристичне дефиниције кључних појмова код истог или различитих аутора типичних за одговарајућа теоријско-методолошка становишта, а у "облачићу" за коментар цитате које сте одабрали "преведите" на свој језик и укажите на онтолошке, епистемолошке и практичне претпоставке које су у њима изричито или само прећутно садржане, упоређујући их са аналогним претпоставкама супротних становишта
Учествујте у дискусији о одликама функционалистичко-позитивистичке социолошко сазнајне парадигме на форуму "Увод у социологију сазнања" на адреси http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/forum/discuss.php?d=22