▶ Избор извора релевантних за тему о функционалној теорији и методи у социологији

Durkheim: Увод и Шта је друштвена чињеница?, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/Dirkem+drustvena+cinjenica.doc

Durkheim: Правила посматрања друштвених чињеница, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/Dirkem+Pravila+posmatranja.doc

Durkheim: Правила утврђивања друштвених типова, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/D_u_r_k_h_e_i_m_Pravila_utvrdjivanja_drustvenih_tipova.doc

Durkheim: Правила објашњења друштвених чињеница, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/DIRKEM+PRAVILA+KOJA+SE+ODNOSE+NA+OBJASNJENJE.doc

Durkheim: Правила давања доказа и закључак, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/D_u_r_k_h_e_i_m_Davanje_dokaza.doc

Parsons, T.: Јединица дел(ов)ања,. системи дел(ов)ања, друштвени системи, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/Parsons+-+Unit+Act+of+Social+Systems.htm

Merton, R.: Манифестне и латентне функције (дијалектика намера и последица)

http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/%D0%A2%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%94+Merton%2C+R_+%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D0%B8+%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B5+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5+%28%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0%29.htm

Last modified: Tuesday, July 14, 2015, 12:40 AM