Избор извора релевантних за тему о народу и нацији који су доступни на страницама USOC

Edward Carpenter: Излечење нација и скривени извори њиховог сукоба

Ernest Gellner: О национализму, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/Ernest+Gellner+on+Nationalism.htm

Benedict Anderson : Одређење нације као замишљене заједнице

Јово Бакић: Teoријско-истраживачки приступи етничкој везаности, национализму и нацији, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/Jovo+Bakic+etnos%2C+nacija%2C+nacionalizam.htm

Вера Вратуша: Етничка и социјална укљученост/искљученост у бившој Југославији пред рат 1991, https://www.academia.edu/13981512/National_and_Social_Inclusion_Exclusion_in_Former_Yugoslavia_Before_the_War_of_1991

Last modified: Tuesday, July 14, 2015, 6:24 AM