Избор извора релевантних за тему о породици који су доступни на страницама USOC

Милић, Анђелка: Социологија породице, Појам породице у историјском пресеку, 32-53 , http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/A_Milic_Pojam_porodice.doc

А, Милић: Трансформација породице и домаћинстава у Србији на размеђи миленијума, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/Zbornik-porodicna_transformacija-b.doc

F. Engels: о пореклу породице, приватне својине и државе, http://web.archive.org/web/20040719074537/http://csf.colorado.edu/psn/marx/Archive/1884-Family/

Beaujot, R.: (Диркемови) Алтернативни модели кохезије у друштву и породици, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/Alternate_models_of_social_cohesion_and_families.doc

Парсонс: избор цитата из Породица, социјализација и друштвена интеракција, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/Parsons+Porodica.doc

Srbija: Svaka druga porodica sa jednim detetom, http://media.popis2011.stat.rs/2014/02/06.03.2014_B92-Net.pdf

Породица, домаћинство, деца у бројкама у Уједињеном краљевству

Last modified: Monday, July 13, 2015, 10:25 AM