Извори релевантни за тему о образовању

Хараламбос: образовање из интеракционистичке и других перспектива, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/Haralambos_Education.htm

Диркем:Образовање и социологија, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/Durkhheimeducation.pdf

Бекер: Школа је лоше место да се било шта научи, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/BECKER_school+is+a+lousy+place.doc

Алтисе: Идеологија и идеолошки државни апаратиhttp://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/Altise+IDA.rtf  

Бухарин, Преображенски: Комунизам и образовање, http://www.marxists.org/archive/bukharin/works/1920/abc/10.htm  

Rikowski: Oна друга велика класа роба, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/Rikowski_That_Other_Great_Class_of_Commodities.doc

Фуко: истина, моћ, сопство, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/FoucaultontervieweTruth.htm

D. Bower: Computer-Augmented Instructional Paradigms in Education,  http://www.stanford.edu/dept/SUSE/projects/ireport/articles/afterschool/online%20tutors.pdf

Sugata Mitra: Експеримент само-учења деце сиротињских квартова кроз самонадгледани слободан приступ интернету

Хосе Луис Пардо: Распад универзитета, http://esociologyverat-m.wikispaces.com/file/detail/HosePardoraspaduniv.doc

Sir Ken Robinson: Променљиве образовне парадигме

Целокупно образовање је само-образовање

Образовање у Србији 1990 -2006, http://moodle2.f.bg.ac.rs/mod/url/view.php?id=663

Мапирање и графички приказ статистике образовања, http://www.nationmaster.com/faq

Last modified: Sunday, July 12, 2015, 5:24 PM